ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (แอพ HP Print for Chrome)

พิมพ์เอกสาร ภาพถ่าย และหน้าเว็บผ่านเบราเซอร์ Google Chrome โดยไม่ต้องดาวน์โหลดไดรเวอร์การพิมพ์เพิ่มเติม

ติดตั้ง HP Print for Chrome

พิมพ์จากเบราเซอร์ Chrome โดยติดตั้งแอพ HP Print for Chrome จาก Chrome Web Store

ต่อไปนี้คือข้อกำหนดในการใช้แอพ HP Print for Chrome

 • Chromebook, Mac หรือคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • บัญชี Gmail หรือ Google Chrome ที่เปิดใช้งาน

 • เวอร์ชั่นล่าสุดของเบราเซอร์ Chrome

 1. เปิดเบราเซอร์ Chrome จากนั้นไปที่ แอพ HP Print for Chrome (ภาษาอังกฤษ)

 2. จากหน้าต่างแอพ ให้คลิก ADD TO CHROME (เพิ่มไปยัง CHROME) จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งแอพ

  หน้าต่าง Print for Chrome จะเปิดขึ้นหลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น

พิมพ์ผ่าน HP Print for Chrome

พิมพ์เอกสาร ภาพถ่าย หน้าเว็บ และอีเมลจาก Chrome

 1. เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์ในเบราเซอร์ Chrome

 2. คลิกที่ไอคอน Print (พิมพ์) หากไม่มีไอคอนปรากฏ คลิกที่ไอคอนMenu (เมนู) จากนั้นเลือก Print (พิมพ์) จากเมนูดรอปดาวน์

 3. จาก Destination (ปลายทาง) คลิกที่ปุ่ม Change (เปลี่ยนแปลง)

 4. ใน Print Destinations (ปลายทางการพิมพ์) ให้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ

 5. เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์อื่นๆ จากนั้นจึงคลิกที่ OK (ตกลง)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติม

ทำไมถึงไม่พบ HP Print for Chrome ใน Chrome Web Store

แอพ HP Print for Chrome ต้องใช้ Chrome v44 หรือใหม่กว่า

อัพเดต Chrome โดยไปที่ อัพเดต Google Chrome (ภาษาอังกฤษ)

เหตุใดเครื่องพิมพ์ของฉันจึงไม่ปรากฏขึ้นเป็นปลายทาง

หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณในรายการปลายทางเมื่อพยายามพิมพ์ ให้เพิ่มเครื่องพิมพ์เองไปยังรายการ HP Print for Chrome ของเครื่องพิมพ์

 1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับ Chromebook หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. จาก Chrome ให้คลิกที่ไอคอน Apps (แอพ) ที่มุมซ้ายบน

 3. จากรายการแอพที่แสดงของ ให้เลือก HP Print for Chrome

  การเลือก HP Print for Chrome
 4. จากหน้าต่าง Print For Chrome ให้คลิก ADD printers by Ip address (เพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยที่อยู่ IP)

 5. คลิก Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์)

 6. พิมพ์รุ่นหรือชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นพิมพ์ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ลงในช่องที่ถูกต้อง

  การเพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยัง HP Print for Chrome โดยใช้ที่อยู่ IP

เครื่องพิมพ์ของคุณจะถูกเพิ่มไปยังรายการเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ

ฉันจะค้นหาที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ได้อย่างไร

ระบุที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์จากหน้าการกำหนดค่าเครือข่าย

 1. พิมพ์หน้า การกำหนดค่าเครือข่าย หรือ ผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารจากเมนู Wireless (เครือข่าย), Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Setup (ตั้งค่า)

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารผ่านการกดปุ่มรวมกันที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

   สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม Wireless(ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน หรือกดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมๆ กัน

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) พร้อมๆ กัน

 2. ค้นหาที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์

  ค้นหาที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์จากหน้าการกำหนดค่าเครือข่าย

ฉันจะลบเครื่องพิมพ์จาก HP Print for Chrome ได้อย่างไร

ลบเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ที่ต้องการในหน้าต่าง Add printers my IP address (เพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยที่อยู่ IP)

 1. จาก Chrome ให้คลิกที่ไอคอน Apps (แอพ) จากมุมด้านซ้ายบนของเบราเซอร์

 2. จากรายการแอพที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก HP Print For Chrome

  การเลือก HP Print for Chrome ในรายการแอพ
 3. จากหน้าต่าง Print For Chrome ให้คลิก Add printers by IP address (เพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยที่อยู่ IP) แล้วคลิก REMOVE (ลบ) ถัดจากเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ

เครื่องพิมพ์ที่เลือกจะถูกลบออกจากรายการ

ฉันจะเปิดใช้งาน ปิดใช้งาน หรือลบ HP Print for Chrome ได้อย่างไร

จากการตั้งค่าใน Chrome คุณสามารถเปิดใช้งาน ปิดใช้งาน หรือลบแอพ HP Print for Chrome ได้

 1. จากเบราเซอร์ Chrome ให้พิมพ์ chrome;//extensions ในแถบที่อยู่ จากนั้นกด Enter

 2. จากรายการส่วนขยายที่แสดงของ Chrome ให้ค้นหา HP Print For Chrome

  • การเปิดหรือปิดใช้งานแอพ ให้คลิก On/Off (เปิด/ปิด) สีขาวคือปิดใช้งาน สีน้ำเงินคือเปิดใช้งาน

  • การลบแอพให้คลิก Remove (ลบ) จากนั้นคลิก Remove (ลบ) เพื่อยืนยันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย