ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ภาพถ่าย HP Sprocket - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก

นำเครื่องพิมพ์ออกจากล่อง ติดตั้งแอพ HP Sprocket จากนั้นจับคู่เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์พกพา ใส่กระดาษ จากนั้นปรับเทียบเครื่องพิมพ์

นำเครื่องพิมพ์ Sprocket ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ Sprocket ออกจากกล่องและนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ส่งรีไซเคิล

 1. นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

  การนำเครื่องพิมพ์ Sprocket ออกจากกล่อง
 2. ดึงวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์

 3. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ส่งรีไซเคิล

จับคู่ Sprocket กับอุปกรณ์พกพาของคุณ

ติดตั้งแอพ HP Sprocket บนอุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อจับคู่อุปกรณ์พกพาของคุณกับ Sprocket โดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ต้องมีแอพสำหรับพิมพ์จากอุปกรณ์พกพาของคุณ

 1. ไปที่หน้าหลัก HP Sprocket (ภาษาอังกฤษ) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ

 2. หลังจากการติดตั้งแอพ ให้เปิดเครื่องพิมพ์

  ตำแหน่งปุ่มเปิด/ปิดที่เครื่องพิมพ์
 3. จากอุปกรณ์พกพา เปิดเมนูการตั้งค่า Bluetooth จากนั้นตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งาน Bluetooth

 4. เปิดแอพ HP Sprocket

 5. หากหน้าจอต้อนรับเปิดขึ้นมา แตะที่ตัวเลือกการตั้งค่า จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  หากมีพรอมท์ปรากฏขึ้นเป็น Reveal with AR (เปิดเผยด้วย AR) ให้แตะ Enable Reveal (เปิดใช้งานการเปิดเผย) หรือ No, Thanks (ไม่ ขอบคุณ)

 6. กดเลือกไอคอน Menu (เมนู) แตะ sprocket จากนั้นแตะ Manage Printers (จัดการเครื่องพิมพ์) เพื่อดูรายการเครื่องพิมพ์ที่มี

  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงขึ้นมา แสดงว่าเครื่องพิมพ์มีการเชื่อมต่อแล้ว

  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่แสดงขึ้นมา แตะที่ Add New Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่) จากนั้นกดเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ

ใส่กระดาษภาพถ่าย HP Sprocket

ใส่กระดาษภาพถ่าย HP Sprocket 5.0 x 7.6 ซม. (2 นิ้ว x 3 นิ้ว) เข้าในเครื่องพิมพ์

 1. ปิด Sprocket

 2. เลื่อนฝาครอบด้านบนออกจากช่องขาออกเพื่อนำออก

  การถอดฝาครอบด้านบน

  คำบรรยาย

  คำอธิบาย

  1.

  เลื่อนฝาครอบด้านบน

  2.

  นำฝาครอบด้านบนออก

 3. ใส่กระดาษภาพถ่าย HP Sprocket Plus ไม่เกิน 10 แผ่นพร้อม Print Quality Card สีน้ำเงิน (Smartsheet เดิม) การ์ดสีน้ำเงินจะต้องอยู่ที่ด้านล่างของปึกกระดาษโดยให้บาร์โค้ดคว่ำลง ส่วนกระดาษภาพถ่าย ให้ด้านโลโก้ HP คว่ำลง

  หมายเหตุ:

  เก็บการ์ดสีน้ำเงินไว้หลังจากเสร็จสิ้นกับกระดาษทั้งหมด 10 แผ่น จากนั้นทิ้งแยกไว้

  ตัวอย่างการใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์
 4. ปิดฝาครอบด้านบนโดยกำหนดแนวตามเส้นที่ด้านนอกของเครื่องพิมพ์ Sprocket จากนั้นเลื่อนฝาครอบไปทางช่องขาออกจนกว่าจะชนกันจนชิดดี

  การใส่ฝาครอบด้านบนกลับเข้าไป

  คำบรรยาย

  คำอธิบาย

  1.

  วางฝาครอบให้ตรงแนว

  2.

  เลื่อนฝาครอบด้านบน

 5. เปิด sprocket

ปรับเทียบเครื่องพิมพ์ Sprocket

ส่งงานพิมพ์ผ่านแอพ HP Sprocket เพื่อปรับเทียบเครื่องพิมพ์กับ Print Quality Card

 1. จากอุปกรณ์พกพาของคุณ เปิดแอพ HP Sprocket ขึ้นมา

 2. จากหน้าจอหลัก ให้เลือกภาพถ่ายที่คุณต้องการพิมพ์

 3. แตะ Edit (แก้ไข) หรือไอคอน Edit (แก้ไข) เพื่อปรับการแสดงผลของภาพถ่าย เพิ่มข้อความหรือสติ๊กเกอร์ และใช้ตัวกรอง

 4. กดเลือกไอคอนเครื่องหมายถูก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง จากนั้นกดที่ไอคอน Print (พิมพ์)

 5. รอจนกว่า Sprocket จะไม่มีการทำงานใดๆ และเงียบลง จากนั้นนำการ์ดสีออก

 6. หลังจากปรับเทียบเสร็จสิ้น ภาพถ่ายของคุณจะจัดพิมพ์ออกมาประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย