ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (เครือข่ายไร้สาย)

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ HP เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ในพื้นที่เพื่อพิมพ์แบบไร้สายจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ระบบไร้สาย

คืนค่าเริ่มต้นสำหรับเครือข่ายบนเครื่องพิมพ์ของคุณ

เตรียมความพร้อมเครื่องพิมพ์สำหรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยการคืนค่าเริ่มต้นของเครือข่าย

 • เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส: จากเครื่องพิมพ์ เลือก Restore Network Defaults (กู้คืนค่าเริ่มต้นเครือข่าย) จากเมนู Wireless (ระบบไร้สาย) , Settings (การตั้งค่า) หรือ Restore Settings (กู้คืนการตั้งค่า)

 • สำหรับเครื่องพิมพ์ HP สวนใหญ่ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Cancel (ยกเลิก) ค้างไว้จนกระทั่งไฟ Wireless (ระบบไร้สาย) และไฟ Power (ปุ่มเปิด/ปิด) ติดกะพริบ

 • สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Envy 6000, Pro 6400, DeskJet Plus IA 6000 และ 6400 All-in-One: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีจนกว่าไฟที่ขอบจะกะพริบเป็นสีม่วง อาจต้องใช้ความพยายามหลายครั้งจนกว่าไฟแสดงการทำงานจะติดกะพริบ

 • สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Tango: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีจนกว่าไฟด้านหน้าจะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

 • สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laser (ไม่ใช่ LaserJet): กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ค้างไว้จนกว่าไฟแจ้งเตือนติดกะพริบ เครื่องพิมพ์อาจรีสตาร์ท

ติดตั้งแอพ HP Smart และตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ดาวน์โหลดแอพ HP Smart สำหรับ Android, Apple iOS และ iPadOS, Windows 10 และ Mac เพื่อตั้งค่าและใช้เครื่องพิมพ์ HP ของคุณเพื่อพิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนา และเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ

 1. จัดวางเครื่องพิมพ์ใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi หากคุณทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สาย

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 3. เปิดแอพ HP Smart หากคุณไม่มี HP Smart ให้ดาวน์โหลดจาก 123.hp.com หรือร้านค้าแอพ

 4. ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าสำหรับประเภทการเชื่อมต่อของคุณ

  หมายเหตุ:

  หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ปรากฏขึ้นหรือต้องการเพิ่มเครื่องพิมพ์อื่นไปยังแอพ ให้คลิกที่เครื่องหมายบวก จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์

ตัวเลือกการเชื่อมต่อแบบไร้สายเพิ่มเติม

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไร้สาย หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์หรือ ISP ของคุณ หรือไม่มีเครือข่ายภายในพร้อมใช้งานประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย