ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

การอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP

HP มีการเผยแพร่เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ๆ สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ แอพ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นระยะๆ อัพเดตเฟิร์มแวร์เป็นประจำเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

หากวิธีการใดไม่ได้ผล ให้ใช้วิธีการอื่นประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย