ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ HP - การใช้งานและแก้ไขปัญหาอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC

ใช้งานและจัดเก็บอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์จะให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเมื่อชาร์จไฟหรือจ่ายไฟให้กับโน้ตบุ๊ก

หากอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่หรือจ่ายไฟโน้ตบุ๊ก ให้แก้ไขปัญหาอะแดปเตอร์ และจัดซื้ออะแดปเตอร์เปลี่ยนแทนตามที่จำเป็น

การพิจารณากำลังไฟของอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ให้ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ที่จัดมาให้พร้อมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP ของคุณ และกำหนดค่าการจัดการพลังงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานของคุณ

หากคุณใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่มีกำลังไฟต่ำกว่าความต้องการกำลังไฟของโน้ตบุ๊กของคุณ ประสิทธิภาพการทำงานอาจลดลง ความเร็วสัญญาณนาฬิกาของ CPU อาจลดลงเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งอาจทำให้โปรแกรมทำงานช้าลง แบตเตอรี่อาจชาร์จได้ช้าลงหรือไม่ชาร์จเลย หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟอาจร้อนเมื่อสัมผัส

ข้อมูลอัตรากำลังไฟถูกพิมพ์ไว้บนฉลากที่ติดไว้ที่ด้านล่างของอะแดปเตอร์จ่ายไฟ

อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC พร้อมฉลากขนาด 120 วัตต์ถูกแรเงาไว้

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC

ต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ของ HP เข้ากับโน้ตบุ๊ก HP เพื่อชาร์จแบตเตอรี่และจ่ายไฟให้โน้ตบุ๊ก

 1. ยืนยันว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟและโน้ตบุ๊กเป็นชิ้นส่วนของแท้จาก HP

  ข้อควรระวัง:

  อย่าใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟจาก HP กับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ HP และอย่าใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ไม่ใช่ของ HP บนอุปกรณ์ของ HP

  อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC พร้อมโลโก้ HP ถูกแรเงาไว้
 2. เชื่อมต่อขั้วต่อไฟ DC เข้ากับพอร์ตจ่ายไฟบนโน้ตบุ๊ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบขัวต่อเข้าที่พอร์ตจ่ายไฟอย่างแน่นหนาแล้ว

  อะแดปเตอร์ AC ที่เสียบเข้ากับพอร์ตจ่ายไฟอย่างแน่นหนา
  อะแดปเตอร์ AC ที่ไม่ได้เสียบเข้ากับพอร์ตจ่ายไฟอย่างแน่นหนา
 3. ต่อสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ จากนั้นเสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า AC ที่ผนังที่ใช้งานได้ปกติ

  หมายเหตุ:

  สายไฟจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและประเทศ

  ส่วนประกอบของอะแดปเตอร์ AC

  คำบรรยาย

  คำอธิบาย

  1

  อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC

  2

  ขั้วต่อไฟ DC

  3

  สายไฟ

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อความของ HP Smart Adapter

การใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณอาจทำให้โน้ตบุ๊กแสดงข้อความแจ้งเตือนที่มุมด้านล่างขวาของหน้าจอ

ใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่มาพร้อมกับโน้ตบุ๊กของคุณเพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด

หมายเหตุ:

หากข้อความของ HP Smart Adapter ปรากฏขึ้นเมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ให้มาพร้อมกับโน้ตบุ๊ก ให้อัพเดตโน้ตบุ๊กของคุณเป็น BIOS เวอร์ชันล่าสุด

 • ข้้อความ Power output too low (เอาต์พุตกำลังไฟเหลือน้อยเกินไป) ข้อความนี้ใช้ระบุว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟไม่มีไฟเพียงพอสำหรับการใช้งานของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ไฟแสดงการทำงานของแบตเตอรี่อาจติดกะพริบอย่างรวดเร็วแปด (8) ครั้ง และไอคอนแบตเตอรี่ในถาดระบบบ่งชี้ว่าคอมพิวเตอร์กำลังทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

  เช่น การใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ขนาด 65 วัตต์หรืออะแดปเตอร์สำหรับการเดินทางขนาด 65W กับโน้ตบุ๊กรุ่นพกพาส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถรองรับได้

  ข้อความนี้ไม่ได้บ่งชี้ให้เปลี่ยนอะแดปเตอร์จ่ายไฟหรือบ่งชี้ว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟมีข้อบกพร่อง ใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่เหมาะสมสำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรุ่นของคุณ

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด Smart Adapter - เอาต์พุตกำลังไฟเหลือน้อยเกินไป
 • ข้อความ Reduced performance (ประสิทธิภาพลดลง) ข้อความนี้เป็นการแจ้งว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟมีกำลังไฟเพียงพอต่อการใช้งานของคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่การจ่ายไฟไม่เพียงพอสำหรับประสิทธิภาพการทำงานที่คาดหวัง

  เช่น เมื่อพยายามใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ขนาด 65 วัตต์ที่ออกแบบมาสำหรับโน้ตบุ๊กรุ่นประสิทธิภาพสูง แต่ปรากฎว่าประสิทธิภาพการทำงานยังไม่ถึงระดับที่ควรจะเป็น โน้ตบุ๊ก HP ประสิทธิภาพสูงจะต้องใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ขนาด 90 วัตต์

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาด Smart Adapter - ประสิทธิภาพลดลง

คำแนะนำในการใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC

ใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ: เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับ AC ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายตลอดเวลา

ข้อควรระวัง:

การทดสอบเพื่อรับรองอะแดปเตอร์จ่ายไฟทั้งหมดสำหรับโน้ตบุ๊ก HP จะทำโดยใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ต่อระบบสายดิน หากอะแดปเตอร์จ่ายไฟได้รับไฟกระชากหรือประจุไฟฟ้าสถิต อาจเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้

 • ต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีระบบสายดินเสมอ

  ข้อควรระวัง:

  หากคุณไม่ได้ใช้เต้ารับไฟฟ้าที่มีสายดิน คุณอาจพบว่าจะรู้สึกกระตุกทางไฟฟ้าเมื่อฝ่ามือของคุณให้สัมผัสกับโน้ตบุ๊กในระหว่างการใช้งาน

 • หากมีปลั๊กต่อแบบ 3 ขาที่สายไฟ ให้เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียไฟฟ้าแบบ 3 ขา อย่าปิดใช้งานขาต่อระบบสายดิน เช่น การใช้อะแดปเตอร์แบบ 2 ขา ขาระบบสายเดินเป็นคุณสมบัติเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

 • เชื่อมต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่มีคุณภาพดี หากแหล่งจ่ายไฟภายในของคุณไม่เสถียร

การใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ: เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC ต่อพ่วงแล้ว ไอคอนประจุไฟแบตเตอรี่และไอคอนมาตรวัดแบตเตอรี่ในถาดระบบจะเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอก

 • ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่จัดมาให้พร้อมกับคอมพิวเตอร์ อะแดปเตอร์จ่ายไฟเปลี่ยนแทนของ HP หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ซื้อจาก HP เท่านั้น

 • ให้ใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟบนพื้นผิวที่เรียบและแข็ง

  หมายเหตุ:

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟไม่ถูกติดตั้งอยู่ในบริเวณที่อยู่ภายใต้ตู้เก็บของ ใกล้พัดลมระบายไอเสีย หรือเครื่องทำความร้อน หรือถูกปิดคลุมด้วยวัตถุ เช่น หนังสือ ผ้าห่ม หรือเสื้อผ้า ซึ่งอาจทำให้อุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 35 °C (95 °F) และขัดขวางการระบายความร้อนตามธรรมชาติ อะแดปเตอร์จ่ายไฟอาจร้อนและเข้าสู่โหมดป้องกันเนื่องจากความร้อน ปล่อยให้อะแดปเตอร์จ่ายไฟเย็นตัวลงเป็นเวลาห้า (5) นาทีก่อนใช้งานอีกครั้ง

 • เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC ภายนอกเมื่อทำการชาร์จหรือปรับเทียบแบตเตอรี่ การติดตั้งหรือแก้ไขซอฟต์แวร์ระบบ (เช่น ไดรเวอร์และข้อมูลอัพเดต) และเมื่อทำการเขียนข้อมูลไปยังแผ่น CD หรือ DVD

 • หากคุณใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟต่อพ่วงตลอดเวลา ให้ปรับเทียบแบตเตอรี่ของคุณบ่อยครั้ง หรือเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จไฟเต็มแล้ว ให้ถอดออกก่อนที่จะทำงานต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC ภายนอก การชาร์จแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องโดยไม่ยอมให้เกิดการสิ้นเปลืองประจุ อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ลดลงและอายุการใช้งานสั้นลง

 • หากมีแอพจำนวนมากกำลังทำงานหรือเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จไฟ อะแดปเตอร์จ่ายไฟอาจร้อนเมื่อถึงขีดจำกัดทางพลังงาน

 • แท่นต่อพ่วงอุปกรณ์อาจมีข้อจำกัดเมื่อใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่แตกต่างกัน ใช้แท่นต่อพ่วงอุปกรณ์ที่รองรับได้สำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณ ใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่มาพร้อมกับแท่นต่อพ่วงอุปกรณ์

 • เมื่อตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟ AC ภายนอกแล้ว คอมพิวเตอร์จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และความสว่างของจอแสดงผลจะหรี่ลงโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ หากต้องการเพิ่มความสว่างของการแสดงผลใน Windows ให้ค้นหาและเปิด Change brightness level (เปลี่ยนระดับความสว่าง) แล้วใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับระดับความสว่าง

การตัดการเชื่อมต่อและเคลื่อนย้ายอะแดปเตอร์: ถอดสายอะแดปเตอร์ เมาส์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆเ มื่อเคลื่อนย้ายโน้ตบุ๊ก

 • ตัดการจ่ายไฟให้คอมพิวเตอร์โดยถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า AC ที่ผนังก่อนทุกครั้ง จากนั้นค่อยถอดสายไฟออกจากคอมพิวเตอร์

 • อย่าเคลื่อนย้ายโน้ตบุ๊กโดยปล่อยให้อุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟเชื่อมต่อค้างไว้ การดึง การบิด หรือการขัดสายไฟอาจทำให้จุดเชื่อมต่อเสียหายได้

การทำความเข้าใจไฟบอกสถานะของอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC

ไฟแสดงการทำงานของแบตเตอรี่หรือไฟ LED ของอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC อาจติดเป็นสีขาว สีเขียว หรือสีเหลืองอำพันเมื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟแล้วและมีการจ่ายไฟให้แก่โน้ตบุ๊ก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่จะมีไฟแสดงการทำงานของอะแดปเตอร์จ่ายไฟในบริเวณใกล้กับขั้วต่อการจ่ายไฟ หากไฟบอกสถานะติด แสดงว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟทำงานได้ปกติ

หมายเหตุ:

ในโน้ตบุ๊ก HP บางรุ่น ไฟ LED ไม่ได้บ่งชี้สถานะของการจ่ายไฟ สำหรับโน้ตบุ๊กอื่นๆ ของ HP อาจมีไฟ LED หลายสีที่บ่งชี้สถานะของการจ่ายไฟที่แตกต่างกัน ตรวจสอบการทำงานของไฟ LED บนโน้ตบุ๊กของคุณได้จากคู่มือผู้ใช้ที่จัดมาให้พร้อมกับโน้ตบุ๊ก

ไฟบอกสถานะอะแดปเตอร์ AC ติดสว่าง

การจัดเก็บอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC

จัดเก็บอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ของคุณโดยม้วนรวมกับสายไฟอย่างหลวมๆ เพื่อยืดอายุการใช้งานของอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC และลดความเสี่ยงต่างๆ

ม้วนรวมสายอะแดปเตอร์จ่ายไฟอย่างหลวมๆ เพื่อการจัดเก็บหรือการขนส่ง การใช้รูปแบบ 'เลข 8' เพื่อม้วนรวมสายไฟจะช่วยให้จัดเก็บได้ง่าย ป้องกันไม่ให้สายทองแดงภายในขาดและป้องกันไม่ให้สายไฟพันกันยุ่งเหยิงได้

อะแดปเตอร์และสายไฟที่ม้วนรวมมาอย่างเหมาะสมสำหรับการจัดเก็บ
คำเตือน:

อย่าใช้วัสดุหุ้มหันสายไฟรอบๆ อะแดปเตอร์จ่ายไฟหรือวัตถุอื่นๆ เนื่องจากอาจทำให้สายไฟภายในขาดได้ สายไฟที่ขาดอาจทำให้เกิดการลัดวงจรของอะแดปเตอร์จ่ายไฟและแหล่งจ่ายไฟภายในของโน้ตบุ๊กได้ สายไฟที่ขาดอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูดต่อบุคคลที่สัมผัสสายไฟ และยังอาจมีอันตรายของเพลิงไหม้

สายไฟที่ถูกวัสดุหุ้มพันรอบๆ อะแดปเตอร์ และสายอะแดปเตอร์ที่เสียหาย

การแก้ไขปัญหาอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC

หากโน้ตบุ๊กของคุณมีอาการดังต่อไปนี้ ให้ทดสอบอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ของคุณโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์ AC ทำงานได้ตามปกติหรือไม่

 • หลังจากเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กกับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ โน้ตบุ๊กไม่เปิดทำงานและไฟบอกสถานะหรือไฟ LED ไม่ติดสว่าง

 • หลังจากเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กกับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ จอแสดงผลไม่เปิดทำงาน

 • หลังจากเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กกับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ แบตเตอรี่ไม่ชาร์จไฟ

ข้อควรระวัง:

อะแดปเตอร์จ่ายไฟอาจปิดระบบการทำงานและไม่ให้กำลังไฟเอาต์พุต เนื่องจากมีเงื่อนไขที่สามารถทริกเกอร์กระแสไฟฟ้าเกิน อุณหภูมิสูงเกิน และการลัดวงจร เมื่อต้องการกู้คืนการจ่ายไฟเอาท์พุตของอะแดปเตอร์จ่ายไฟ ให้ถอดอะแดปเตอร์จ่ายไฟออกจากโน้ตบุ๊กเป็นเวลาห้า (5) นาที แล้วเสียบเข้าไปใหม่

มองหาความเสียหายทางกายภาพบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC

ตรวจสอบความเสียหายของอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC สายไฟ และคอมพิวเตอร์

 1. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC ที่ผนัง

 2. ถอดขั้วต่อไฟ DC จากคอมพิวเตอร์

 3. ตรวจสอบฉลากอะแดปเตอร์จ่ายไฟเพื่อให้แน่ใจว่ามีโลโก้ HP

  โลโก้ HP บนอะแดปเตอร์ AC
 4. ตรวจสอบความเสียหายหรือสัญญาณของความร้อนเกินที่อะแดปเตอร์และสายไฟ

  อะแดปเตอร์ AC ที่มีรอยแตกและรอยแยกและสายไฟชำรุด
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อสายไฟอะแดปเตอร์ DC ไม่งอหรือแตกหัก

  ตัวอย่างขั้วต่อที่แตกหัก
 6. ตรวจสอบด้านในของขั้วต่อ DC เพื่อให้แน่ใจว่าขาเสียบตรงและไม่ขาดหาย

  ตัวอย่างขาเสียบที่งอหรือขาดหาย
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางหรือมีวัตถุแปลกปลอมด้านในพอร์ตจ่ายไฟบนคอมพิวเตอร์และขาเสียบตรงกลางตั้งตรง

  พอร์ตจ่ายไฟบนคอมพิวเตอร์
 8. หากอะแดปเตอร์จ่ายไฟ ขั้วต่อ หรือสายไฟเสียหาย อย่าใช้งานอะแดปเตอร์จ่ายไฟ คุณสามารถสั่งซื้ออะแดปเตอร์จ่ายไฟเปลี่ยนแทนได้จาก HP

ตรวจสอบอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC (เฉพาะแบตเตอรี่แบบถอดได้)

ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC จ่ายไฟให้โน้ตบุ๊กเมื่อนำแบตเตอรี่ออกหรือไม่

 1. ปิดเครื่องโน้ตบุ๊ก

 2. นำแบตเตอรี่ออกจากโน้ตบุ๊ก

 3. ต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟ จากนั้นเปิดเครื่องโน้ตบุ๊ก โน้ตบุ๊กควรเริ่มทำงานและทำงานได้ตามปกติ

  หากโน้ตบุ๊กไม่เริ่มทำงานและทำงานได้ตามปกติ แสดงว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟไม่สามารถใช้งานได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊กได้รับไฟเลี้ยง

ตรวจสอบสัญญาณที่เต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC และโน้ตบุ๊กว่ามีไฟเลี้ยงเข้าสู่ระบบ

 1. ถอดอะแดปเตอร์จ่ายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง

 2. ทดสอบเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังโดยต่อกับหลอดไฟขนาดเล็กหรืออุปกรณ์ไฟ้าอื่นๆ ที่คุณทราบว่าทำงานได้ปกติ

  หากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังไม่จ่ายไฟ ให้ทดสอบกับหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ กับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังจุดอื่นๆ จนกว่าคุณจะพบเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังที่ทำงานได้ปกติ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายอะแดปเตอร์จ่ายไฟต่อเข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟและโน้ตบุ๊กอย่างแน่นหนา

 4. ต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าใหม่ จากนั้นยืนยันว่าไฟบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟติดสว่าง หากไฟไม่ติด แสดงว่าอาจมีปัญหากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ

  หมายเหตุ:

  อะแดปเตอร์จ่ายไฟบางตัวไม่มีไฟตัวบ่งชี้

 5. ตรวจสอบพอร์ตจ่ายไฟที่คอมพิวเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าไฟตัวบ่งชี้ติด หากไฟตัวบ่งชี้ไม่ติด แสดงว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟอาจทำงานไม่ถูกต้องหรือบอร์ดระบบของโน้ตบุ๊กอาจเสียหาย ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

  ตัวอย่างไฟ LED แสดงการทำงานของอะแดปเตอร์ AC
 6. ค้นหาตำแหน่งไอคอนแบตเตอรี่ของ Windows

  หมายเหตุ:

  Windows จะแสดงไอคอนการชาร์จแบตเตอรี่ในถาดระบบ คุณสามารถค้นหาไอคอนนี้บนเดสก์ท็อปของ Windows ติดกับส่วนแสดงวันที่และเวลา

  • หากไอคอนการชาร์จแบตเตอรี่ปรากฏขึ้น แสดงว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟทำงานได้ถูกต้องและกำลังจ่ายไฟให้โน้ตบุ๊ก

   ไอคอนการชาร์จแบตเตอรี่
  • หากไอคอนมาตรวัดพลังงานแบตเตอรี่ปรากฏขึ้น แสดงว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟทำงานไม่ถูกต้องและต้องเปลี่ยนใหม่

   ไอคอนมาตรวัดแบตเตอรี่

ทดสอบอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ผ่านเครื่องมือ HP PC Hardware Diagnostics

ใช้ เครื่องมือ HP PC Hardware Diagnostics สำหรับ Windows เพื่อระบุปัญหาของอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC

 1. จาก Windows ให้ค้นหา HP PC Hardware Diagnostics for Windows คลิกขวาที่แอพ จากนั้นเลือก Run as administrator (เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ)

  หากไม่ได้ติดตั้งแอพไว้ในคอมพิวเตอร์ ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ HP Hardware Diagnostics

 2. จาก Main Menu (เมนูหลัก) เลือก Component Tests (ทดสอบส่วนประกอบ)

  การเลือก Component Tests (ทดสอบส่วนประกอบ) ใน Main Menu (เมนูหลัก)
 3. เลือก Power (พลังงาน) เลือก AC Adapter (อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC) จากนั้นคลิก Run once (เรียกใช้ครั้งเดียว)

  การเลือก Power (พลังงาน) และ AC Adapter (อะแดปเตอร์ AC)
 4. รอผลการทดสอบที่กำลังดำเนินการ (ประมาณสองนาที)

 5. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เลือก Test Logs (บันทึกการทดสอบ) จากนั้นตรวจสอบผลการทดสอบ

 6. หากผลการทดสอบเป็น ผ่าน แสดงว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟทำงานได้ปกติ หากผลการทดสอบเป็น ไม่ผ่าน คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนอะแดปเตอร์จ่ายไฟ

  • อยู่ในประกัน: หากโน้ตบุ๊กอยู่ภายใต้การรับประกัน ให้จด ID ข้อผิดพลาด (รหัส 24 หลัก) ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

  • ไม่อยู่ในประกัน: หากโน้ตบุ๊กไม่อยู่ในประกัน ให้เปลี่ยนอะแดปเตอร์จ่ายไฟ

ทดสอบแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องมือ HP PC Hardware Diagnostics

ปัญหากำลังไฟและการชาร์จอาจหมายถึงแบตเตอรี่อาจมีปัญหาหรืออยู่ในสถานะที่ต้องชาร์จนานขึ้น ใช้ เครื่องมือ HP PC Hardware Diagnostics สำหรับ Windows เพื่อระบุปัญหาของแบตเตอรี่

 1. จาก Windows ให้ค้นหา HP PC Hardware Diagnostics for Windows คลิกขวาที่แอพ จากนั้นเลือก Run as administrator (เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ)

  หากไม่ได้ติดตั้งแอพไว้ในคอมพิวเตอร์ ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ HP Hardware Diagnostics

 2. จาก Main Menu (เมนูหลัก) เลือก Component Tests (ทดสอบส่วนประกอบ)

  การเลือก Component Tests (ทดสอบส่วนประกอบ) ใน Main Menu (เมนูหลัก)
 3. เลือก Power (พลังงาน) เลือก Battery Check (ตรวจสอบแบตเตอรี่) จากนั้นคลิก Run once (เรียกใช้ครั้งเดียว)

  การเรียกใช้การทดสอบ Battery Check (การตรวจสอบแบตเตอรี่)
 4. รอผลการทดสอบที่กำลังดำเนินการ (ประมาณสองนาที)

 5. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เลือก Test Logs (บันทึกการทดสอบ) จากนั้นตรวจสอบผลการทดสอบ

  • Passed (ผ่าน): แบตเตอรี่ทำงานได้อย่างถูกต้องและตามที่คาดหวัง

  • Weak or Very Weak (แบตเตอรี่อ่อนหรืออ่อนมาก): แบตเตอรี่ทำงานได้อย่างถูกต้อง แต่ตามอายุการใช้งานปกติของแบตเตอรี่นั้น อายุการใช้งานแบตเตอรี่ในระหว่างรอบการชาร์จแต่ละรอบจะสั้นลงอย่างมากเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ใหม่

  • Replace (เปลี่ยนใหม่): แบตเตอรี่แจ้งข้อผิดพลาดและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่โดยเร็วที่สุด

  • Failure with an ID number (ข้อผิดพลาดพร้อมหมายเลข ID): แบตเตอรี่มีปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ จดบันทึกสถานะแบตเตอรี่และ ID ข้อผิดพลาดเอาไว้ คุณสามารถใช้ข้อมูลสถานะแบตเตอรี่และ ID ข้อผิดพลาดดังกล่าวเมื่อคุณจำเป็นต้องติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

  • No Battery (ไม่มีแบตเตอรี่): HP Battery Check ไม่พบแบตเตอรี่

  • Unknown (ไม่รู้จัก): HP Battery Check ไม่สามารถเข้าถึงแบตเตอรี่

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ HP - การจัดซื้ออะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC เปลี่ยนแทน

จัดซื้ออะแดปเตอร์ AC เปลี่ยนแทนที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับโน้ตบุ๊กของคุณ หากอะแดปเตอร์เดิมไม่สามารถใช้งานได้อีก นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดซื้อชุดแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางหรือการใช้งานในสถานที่อื่นๆ

การสั่งซื้ออะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC

อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับโน้ตบุ๊กแต่ละรุ่น ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นใช้เพื่อสั่งซื้ออะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC จาก HP Parts Store

หมายเหตุ:

บางประเทศหรือภูมิภาคอาจไม่รองรับการสั่งซื้อชิ้นส่วนผ่าน HP.com ดูร้านค้าปลีกของ HP ในพื้นที่ของคุณหรือติดต่อ HP โดยตรงเพื่อจัดซื้ออะแดปเตอร์จ่ายไฟ แบตเตอรี่ หรือชิ้นส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม

 1. ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับโน้ตบุ๊กของคุณ มองหาแท็กข้อมูลผลิตภัณฑ์บนโน้ตบุ๊ก หรือกดปุ่ม Fn และ Esc เพื่อเปิดหน้าต่าง HP System information (ข้อมูลระบบ) ใน Windows 10 คุณอาจต้องดาวน์โหลด HP System Information จาก Windows Store

 2. ไปที่ HP Parts Store

 3. จากช่อง Find your part (ค้นหาชิ้นส่วนของคุณ) ให้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Enter

  หมายเหตุ:

  ลบส่วนต่อท้ายของหมายเลขผลิตภัณฑ์ออก เช่น DZ357U # ABA จะต้องป้อนเป็น DZ357U

 4. เมื่อได้รับแจ้ง ให้เลือกหมายเลขรุ่นของคุณ

 5. จากช่อง Category search (ค้นหาหมวดหมู่) เลือก Batteries and Adapters (แบตเตอรี่และอะแดปเตอร์) จากเมนูแสดงรายการ อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้จะแสดงในรายการชิ้นส่วน

  หมายเหตุ:

  อะแดปเตอร์จ่ายไฟไม่ได้้มาพร้อมกับสายไฟ (สายที่เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์จ่ายไฟและเต้าเสียบไฟฟ้าที่ผนัง) เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

 6. เลือกอะแดปเตอร์จ่ายไฟ จากนั้นพิมพ์ปริมาณ แล้วเลือก ช่องทำเครื่องหมาย ในคอลัมน์สุดท้าย

 7. คลิก Proceed to checkout (ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน) เพื่อเสร็จสิ้นการสั่งซื้อชิ้นส่วน หรือคลิก Add to Cart (เพิ่มไปยังรถเข็น) เพื่อเพิ่มชิ้นส่วนและช้อปปิ้งชิ้นส่วนอื่นๆประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย