ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ HP - การจัดซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนแทน

หากแบตเตอรี่ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสูญเสียความสามารถในการเก็บประจุแล้ว คุณสามารถจัดซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนแทนจาก HP

ทดสอบเมาส์ด้วย HP PC Hardware Diagnostics

หากเมาส์ไม่ทำงานตามที่คาดหวัง ให้เครื่องมือ HP PC Hardware Diagnostics สำหรับ Windows เพื่อช่วยในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้น

 1. จาก Windows ให้ค้นหา HP PC Hardware Diagnostics for Windows คลิกขวาที่แอพ จากนั้นเลือก Run as administrator (เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ)

  หากไม่ได้ติดตั้งแอพในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ HP PC Hardware diagnostic สำหรับ Windows

 2. จาก Main Menu (เมนูหลัก) เลือก Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ)

  การเลือก Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ) บน Main Menu (เมนูหลัก)
 3. เลือก Input Devices (อุปกรณ์ป้อนข้อมูล) เลือกการทดสอบเมาส์ จากนั้นคลิก Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

  x

  การเรียกใช้การทดสอบเมาส์
 4. ทำตามคำแนะนำเพื่อทดสอบฟังก์ชันการทำงานของเมาส์

  หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น ผลการทดสอบจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

  • Passed (ผ่าน): เมาส์ทำงานได้ตามปกติและตามที่คาดหวัง

  • Failed (ล้มเหลว)(พร้อมหมายเลข ID): เมาส์มีข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ จดสถานะแบตเตอรี่และ ID ข้อผิดพลาด เก็บข้อมูลสถานะแบตเตอรี่และ ID ข้อผิดพลาดดังกล่าวเพื่อช่วยระบุปัญหาของคุณหากต้องการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ PC โดยใช้ HP Support Assistant

ค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของคุณโดยใช้ HP Support Assistant

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด HP Support Assistant หรือคลิกที่ไอคอนแอพใน แถบงาน

  หากไม่ได้ติดตั้งแอพในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ HP Support Assistant
 2. จากแท็บ My devices (อุปกรณ์ของฉัน) ค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียล

  การค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของคอมพิวเตอร์บนหน้าจอหลักของ HPSA

สั่งซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนแทน

สั่งซื้อแบตเตอรี่ใหม่จาก HP Parts Store

หมายเหตุ:

บางประเทศหรือภูมิภาคอาจไม่รองรับการสั่งซื้อชิ้นส่วนผ่าน HP.com ดูร้านค้าปลีกของ HP ในพื้นที่ของคุณหรือติดต่อ HP โดยตรงเพื่อจัดซื้อแบตเตอรี่ หรือชิ้นส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม

 1. ไปที่ HP Parts Store

 2. จากช่อง Find your part (ค้นหาชิ้นส่วนของคุณ) ให้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Enter

  หมายเหตุ:

  ลบส่วนต่อท้ายของหมายเลขผลิตภัณฑ์ออก เช่น DZ357U # ABA จะต้องป้อนเป็น DZ357U

 3. ภายใต้ Buy certified HP genuine replacement parts (ซื้อชิ้นส่วนเปลี่ยนแทนของแท้จาก HP) ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณ

 4. พิมพ์หมายเลขซีเรียล หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือชื่อผลิตภัณฑ์ในฟิลด์ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Search for a part (ค้นหาชิ้นส่วน)

  หมายเหตุ:

  หากคุณใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหา ให้ลบส่วนต่อท้ายออกจากหมายเลขผลิตภัณฑ์ เช่น พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ DZ357U # ABA เป็น DZ357U

 5. ค้นหาโน้ตบุ๊กของคุณ จากนั้นเลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

 6. ค้นหาแบตเตอรี่ในรายการชิ้นส่วนและทำตามคำแนะนำเพื่อสั่งซื้อแบตเตอรี่จาก HP หรือจากคู่ค้า HP Parts Storeประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย