ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

PC โน้ตบุ๊กของ HP - การสั่งซื้อแบตเตอรี่สำรอง

หากแบตเตอรี่ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสูญเสียความสามารถในการเก็บประจุแล้ว คุณสามารถจัดซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนแทนจาก HP

ทดสอบสภาพแบตเตอรี่ของ PC โน้ตบุ๊กจาก HP

HP มีชุดเครื่องมือตรวจสอบแบตเตอรี่ที่คุณสามารถใช้เพื่อทดสอบแบตเตอรี่ของคุณก่อนสั่งซื้อใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ PC โน้ตบุ๊กจาก HP - การทดสอบและการปรับเทียบแบตเตอรี่ (Windows)

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ให้ดู PC โน้ตบุ๊กจาก HP - การปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ (Windows)

ค้นหาผลิตภัณฑ์และหมายเลขซีเรียลด้วย HP Support Assistant

ค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ หมายเลขผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของคุณโดยใช้ HP Support Assistant

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด HP Support Assistant หรือคลิกที่ไอคอนแอพ ในแถบงาน

  หากไม่ได้ติดตั้งแอพในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ HP Support Assistant (ภาษาอังกฤษ)
 2. จากแท็บ แดชบอร์ดของฉัน ค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  การค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของคอมพิวเตอร์

สั่งซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนแทน

สั่งซื้อแบตเตอรี่ใหม่จาก HP Parts Store

หมายเหตุ:

บางประเทศหรือภูมิภาคอาจไม่รองรับการสั่งซื้อชิ้นส่วนผ่าน HP.com ดูร้านค้าปลีกของ HP ในพื้นที่ของคุณหรือติดต่อ HP โดยตรงเพื่อจัดซื้อแบตเตอรี่ หรือชิ้นส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม

 1. ไปที่ HP Parts Store

 2. จากช่อง Find your part (ค้นหาชิ้นส่วนของคุณ) ให้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Enter

  หมายเหตุ:

  ลบส่วนต่อท้ายของหมายเลขผลิตภัณฑ์ออก เช่น DZ357U # ABA จะต้องป้อนเป็น DZ357U

 3. ภายใต้ Buy certified HP genuine replacement parts (ซื้อชิ้นส่วนเปลี่ยนแทนของแท้จาก HP) ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณ

 4. พิมพ์หมายเลขซีเรียล หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือชื่อผลิตภัณฑ์ในฟิลด์ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Search for a part (ค้นหาชิ้นส่วน)

  หมายเหตุ:

  หากคุณใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหา ให้ลบส่วนต่อท้ายออกจากหมายเลขผลิตภัณฑ์ เช่น พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ DZ357U # ABA เป็น DZ357U

 5. ค้นหาโน้ตบุ๊กของคุณ จากนั้นเลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

 6. ค้นหาแบตเตอรี่ในรายการชิ้นส่วนและทำตามคำแนะนำเพื่อสั่งซื้อแบตเตอรี่จาก HP หรือจากคู่ค้า HP Parts Storeประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย