ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

ไม่พบเครื่องพิมพ์ HP โดยซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ระหว่างการติดตั้ง

ขณะติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP จะไม่พบเครื่องพิมพ์โดยแอพ HP Smart หรือระบบปฏิบัติการ สิ้นสุดการติดตั้งโดยซอฟต์แวร์จะต้องเป็นข้อมูลล่าสุดและการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ทํางานได้ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย