ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

ระบบไม่พบเครื่องพิมพ์ HP ระหว่างการติดตั้งไดรเวอร์ (Windows, Mac)

ซอฟต์แวร์ HP ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์ระหว่างการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ macOS

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นด้วย

  • ไม่พบเครื่องพิมพ์

  • ไม่สามารถพบเครื่องพิมพ์

  • ไม่พบอุปกรณ์

  • ไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณในเครือข่ายไร้สายของคุณประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย