ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    Windows 11

    ค้นหาคำถามและคำตอบทั่วไปที่นี่

  • ข้อเสนอแนะ

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (Wi Fi Direct)

Wi-Fi Direct เป็นตัวเลือกการเชื่อมต่อที่ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ไร้สาย HP ส่วนใหญ่ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ใช้ Wi-Fi Direct เมื่อเครือข่ายไร้สายภายในไม่พร้อมใช้งานประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย