ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

ตรวจสอบระดับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Ink Tank 110, 310, 410

ตรวจสอบระดับหมึกเป็นประจำเพื่อป้องกันเครื่องพิมพ์ขัดข้องและปัญหาคุณภาพการพิมพ์

ตรวจสอบระดับหมึกที่แทงก์หมึก

ตรวจสอบระดับหมึกด้วยสายตาในช่องหน้าต่างแทงก์หมึก

 1. จากช่องหน้าต่างแทงก์หมึก ให้ดูเส้นขีดการเติมสูงสุดและต่ำสุด

  เส้นขีดการเติมสูงสุดและต่ำสุดบนแทงก์หมึก

  เส้นขีดการเติมแทงก์หมึก

  1: เส้นขีดการเติมสูงสุด

  2: เส้นขีดการเติมขั้นต่ำ

 2. เติมหมึกลงในแทงก์ที่อยู่ที่หรือใกล้กับเส้นขีดการเติมขั้นต่ำ

  หมายเหตุ:

  คุณภาพการพิมพ์อาจได้รับผลกระทบหากแทงก์หมึกมีหมึกต่ำกว่าระดับขีดขั้นต่ำ การเติมหมึกมากเกินไปอาจทำให้หมึกรั่วไหล

  แทงก์หมึกที่จำเป็นต้องเติมหมึก
 3. สั่งซื้อขวดหมึกใหม่จาก HP Store หรือจากร้านค้าปลีกในท้องถิ่นของคุณที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ HP

  หมึกเปลี่ยนสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Ink Tank 110, 310, 410

  สีหมึก

  หมายเลขผลิตภัณฑ์

  สีดำ GT51

  M0H57A

  สีดำ GT51XL

  X4E40A, 1VU32A

  สีฟ้า GT52

  M0H54A

  สีม่วง GT52

  M0H55A

  สีเหลือง GT52

  M0H56Aประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย