ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP ENVY 7800 - ข้อความ 'กระดาษหมด' ปรากฏขึ้นและเครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษ

เครื่องพิมพ์ไม่ป้อนกระดาษจากถาดป้อนกระดาษ ถาดกระดาษภาพถ่าย หรือตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย