ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

เครื่องพิมพ์ HP ENVY 7800 - ข้อความ 'กระดาษหมด' ปรากฏขึ้นและเครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษ

เครื่องพิมพ์ไม่ป้อนกระดาษจากถาดป้อนกระดาษ ถาดกระดาษภาพถ่าย หรือตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย