ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เปลี่ยนตลับหมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต HP

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต HP

ระบุประเภทของตลับหมึกเพื่อดูขั้นตอนการเข้าถึงและเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ คุณสามารถจัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ได้จาก HP Store

ประเภทตลับหมึกพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย