ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 7720, 7730 - การเปลี่ยนหัวพิมพ์

คุณอาจต้องติดตั้งชุดหัวพิมพ์ใหม่เมื่อชุดหัวพิมพ์ที่มีอยู่ชำรุดหรือไม่รองรับกับเครื่องพิมพ์ ชุดหัวพิมพ์เปลี่ยนแทนมีจำหน่ายผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของ HP หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

จัดซื้อหัวพิมพ์

จัดซื้อหัวพิมพ์จากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตหรือจากเว็บไซต์ของ HP

 1. ไปที่หัวข้อ HP Parts Store (ภาษาอังกฤษ)

 2. เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณที่ด้านบนของหน้าเว็บ

 3. ป้อนหมายเลขชิ้นส่วนในช่อง Find your part (ค้นหาชิ้นส่วนของคุณ)

 4. ทำตามคำแนะนำเพื่อสั่งซื้อหัวพิมพ์

ถอดหัวพิมพ์ออก

ถอดพิมพ์เก่าและตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์

 1. เปิดเครื่องพิมพ์

 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

 3. รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดนิ่งและไม่มีเสียงใดๆ ก่อนดำเนินการต่อ

 4. ยกหูสลักล็อกแคร่ตลับหมึกเพื่อปลดล็อคหัวพิมพ์

  การยกหูสลักล็อกแคร่ตลับหมึก
 5. จับยึดที่ด้านข้างของหัวพิมพ์โดยไม่ต้องนำตลับหมึกออก จากนั้นยกหัวพิมพ์และดึงเข้าหาตัวคุณ

  หมายเหตุ:

  เพื่อป้องกันคราบหมึกติดแน่น อย่าสัมผัสที่ด้านล่างของหัวพิมพ์

  การถอดหัวพิมพ์
 6. จัดวางหัวพิมพ์โดยหันด้านหน้าขึ้นบนแผ่นกระดาษ จากนั้นแยกเก็บไว้ด้านข้าง

ใส่หัวพิมพ์ใหม่

นำหัวพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ จากนั้นใส่หัวพิมพ์เข้าไปในเครื่องพิมพ์

 1. นำหัวพิมพ์ใหม่และตลับหมึก Setup ออกจากบรรจุภัณฑ์ (ระวังอย่าสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าหรือหัวฉีดหมึก) จากนั้นแยกตลับหมึกพิมพ์วางเก็บไว้

  อย่าสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าหรือหัวฉีดหมึกบนหัวพิมพ์
 2. จับหัวพิมพ์ทั้งสองด้านโดยให้หน้าสัมผัสไฟฟ้าหันไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นใส่หัวพิมพ์เข้าไปที่แคร่ตลับหมึก

 3. ค่อยๆ กดหูสลักล็อกแคร่ตลับหมึกพิมพ์ลงจนล็อคเข้าที่

  การกดหูสลักล็อกที่แคร่ตลับหมึก

ใส่ตลับหมึกพิมพ์ Setup

สอดตลับหมึกพิมพ์ Setup ลงในหัวพิมพ์

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษแล้ว

 2. แกะตลับหมึกพิมพ์ Setup ออกจากบรรจุภัณฑ์

 3. ค่อยๆ ใส่ตลับหมึกพิมพ์ Setup ลงในช่องติดตั้ง จากนั้นดันตลับหมึกพิมพ์ไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่

  หมายเหตุ:

  คุณจะต้องติดตั้งตลับหมึก Setup ไม่เช่นนั้นจะมีข้อผิดพลาดของตลับหมึกพิมพ์เกิดขึ้น

  การใส่ตลับหมึกพิมพ์เข้าในช่องติดตั้งที่บ่งชี้ด้วยรหัสสี
 4. ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ตัวอื่น

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์แต่ละตัวไม่ได้ยื่นออกจากแนวเดียวกันตลับหมึกพิมพ์ตัวอื่น หากนำตลับหมึกพิมพ์ยื่นออกมา ให้กดเข้าไปจนล็อคเข้าที่

 6. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

  เครื่องพิมพ์จะเริ่มขั้นตอนการเริ่มต้นทำงาน เสียงที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่ปกติสำหรับเครื่องพิมพ์ หลังจากเสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าการจัดเรียงตลับหมึกออกมา

ส่งคืนชิ้นส่วนที่มีปัญหาไปยัง HP

ส่งคืนชิ้นส่วนที่มีปัญหาให้กับ HP หรือส่งรีไซเคิล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ การส่งคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของ HP (ภาษาอังกฤษ)

 1. ใส่หัวพิมพ์เก่าพร้อมตลับหมึกพิมพ์ที่ติดตั้งลงในบรรจุภัณฑ์พลาสติก

  การใส่หัวพิมพ์เก่าและตลับหมึกพิมพ์ลงในบรรจุภัณฑ์
 2. ใส่บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีชิ้นส่วนเก่า แบบฟอร์มที่ให้มาพร้อมกับชิ้นส่วนใหม่ หน้าตัวอย่างงานพิมพ์ที่แสดงปัญหาหากมีอยู่ ลงในกล่องไปรษณีย์แบบชำระเงินภายหลัง จากนั้นนำส่งบรรจุภัณฑ์ผ่านไปรษณีย์ท้องถิ่น

  การใส่ชิ้นส่วนเก่า แบบฟอร์ม และตัวอย่างงานพิมพ์ลงในถุง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย