ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เปลี่ยนหัวพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 7720, 7730

เปลี่ยนชุดหัวพิมพ์ที่ชำรุดหรือมีปัญหาในเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 7720 และ 7730 Wide Format All-in-One

หมายเลขรุ่นหัวพิมพ์เปลี่ยนแทน: M0H91A

จัดซื้อหัวพิมพ์

จัดซื้อหัวพิมพ์จากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตหรือจากเว็บไซต์ของ HP

 1. ไปที่หัวข้อ HP Parts Store (ภาษาอังกฤษ)

 2. เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณที่ด้านบนของหน้าเว็บ

 3. ป้อนหมายเลขชิ้นส่วนในช่อง Find your part (ค้นหาชิ้นส่วนของคุณ)

 4. ทำตามคำแนะนำเพื่อสั่งซื้อหัวพิมพ์

เปลี่ยนหัวพิมพ์

ถอดหัวพิมพ์ที่มีปัญหาออก จากนั้นติดตั้งหัวพิมพ์เปลี่ยนแทนใหม่ลงในเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 7720 หรือ 7730 Wide Format

 1. เปิดฝาช่องตลับหมึก จากนั้นรอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุด

  เปิดฝาช่องตลับหมึก
 2. ยกหูสลักล็อกแคร่ตลับหมึกเพื่อปลดล็อคหัวพิมพ์

  การยกหูสลักล็อกแคร่ตลับหมึก
 3. จับยึดที่ด้านข้างของหัวพิมพ์โดยไม่ต้องนำตลับหมึกออก จากนั้นยกหัวพิมพ์และดึงเข้าหาตัวคุณ

  หมายเหตุ:

  เพื่อป้องกันคราบหมึกติดแน่น อย่าสัมผัสที่ด้านล่างของหัวพิมพ์

  การถอดหัวพิมพ์
 4. จัดวางหัวพิมพ์โดยหันด้านหน้าขึ้นบนแผ่นกระดาษ จากนั้นแยกเก็บไว้ด้านข้าง

 5. นำหัวพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง

  ข้อควรระวัง:

  อย่าสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าหรือหัวฉีดหมึกของหัวพิมพ์เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เสียหาย

  อย่าสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าหรือหัวฉีดหมึกบนหัวพิมพ์
 6. การจับหัวพิมพ์ที่ด้านข้างโดยให้หน้าสัมผัสไฟฟ้าหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ แล้วสอดเข้าในแคร่ตลับหมึก

 7. ค่อยๆ กดหูสลักล็อกแคร่ตลับหมึกพิมพ์ลงจนล็อคเข้าที่

  การกดหูสลักล็อกที่แคร่ตลับหมึก
 8. ติดตั้งตลับหมึก Setup (ตั้งค่า) ที่มาพร้อมกับหัวพิมพ์เปลี่ยนแทน

  หมายเหตุ:

  คุณจะต้องติดตั้งตลับหมึก Setup ไม่เช่นนั้นจะมีข้อผิดพลาดของตลับหมึกพิมพ์เกิดขึ้น

  การใส่ตลับหมึกพิมพ์เข้าในช่องติดตั้งที่บ่งชี้ด้วยรหัสสี
 9. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ

 10. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อจัดเรียงหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เมื่อได้รับแจ้ง

ส่งคืนชิ้นส่วนที่มีปัญหาไปยัง HP

ส่งคืนชิ้นส่วนที่มีปัญหาให้กับ HP หรือส่งรีไซเคิล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ การส่งคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของ HP (ภาษาอังกฤษ)

 1. ใส่หัวพิมพ์เก่าพร้อมตลับหมึกพิมพ์ที่ติดตั้งลงในบรรจุภัณฑ์พลาสติก

  การใส่หัวพิมพ์เก่าและตลับหมึกพิมพ์ลงในบรรจุภัณฑ์
 2. ใส่บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีชิ้นส่วนเก่า แบบฟอร์มที่ให้มาพร้อมกับชิ้นส่วนใหม่ หน้าตัวอย่างงานพิมพ์ที่แสดงปัญหาหากมีอยู่ ลงในกล่องไปรษณีย์แบบชำระเงินภายหลัง จากนั้นนำส่งบรรจุภัณฑ์ผ่านไปรษณีย์ท้องถิ่น

  การใส่ชิ้นส่วนเก่า แบบฟอร์ม และตัวอย่างงานพิมพ์ลงในถุง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย