ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 2600 - ไฟติดกะพริบ

ค้นหารูปแบบไฟกระพริบที่คุณพบเพื่อดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

ปุ่ม ไฟ และไอคอนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์:

แผงควบคุมเครื่องพิมพ์พร้อมคำบรรยาย

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1.

ปุ่ม/ไฟของปุ่มเปิด/ปิด

2.

หน้าจอแผงควบคุม

3.

ไฟแจ้งเตือนหมึก

4.

ปุ่มยกเลิก

5.

ไฟ/ปุ่มดำเนินการต่อ

6.

ไฟ/ปุ่มไร้สาย

7.

ปุ่มข้อมูล

8.

ปุ่มเริ่มถ่ายสำเนาสี

9.

ปุ่มเริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ

หน้าจอแผงควบคุมเครื่องพิมพ์พร้อมคำบรรยาย

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1.

ไอคอนจำนวนสำเนา

2.

ไอคอนข้อผิดพลาดของกระดาษ

3.

ไอคอนข้อผิดพลาด

4.

ไอคอน Wi-Fi Direct

5.

ไอคอนระดับหมึก

6.

ไอคอนไร้สายและแถบสัญญาณประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย