ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy) และเครื่องพิมพ์ HP

เครื่องพิมพ์ HP บางรุ่นใช้คุณสมบัติที่เรียกว่า Bluetooth Smart หรือ Bluetooth Low Energy (BLE) เพื่อช่วยในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่เร็วขึ้น เชื่อถือได้มากขึ้น

ข้อมูล Bluetooth Smart สำหรับเครื่องพิมพ์ HP

Bluetooth Smart หรือ Bluetooth Low Energy (BLE) ถูกใช้โดยแอพ HP Smart เพื่อสืบค้นเครื่องพิมพ์ระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า

Bluetooth Smart ไม่เปิดใช้งานการพิมพ์ผ่าน Bluetooth ฟังก์ชันนี้ใช้เป็นตัวช่วยการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ผ่าน Bluetooth ได้จากหัวข้อ คำแนะนำ Bluetooth สำหรับเครื่องพิมพ์ HP

แอพ HP Smart รองรับการใช้งานบน 123.hp.com (Android, Apple iOS, iPadOS) HP Smart - Microsoft Store (Windows 10) หรือ HP Smart - Mac App Store (macOS)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย