ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติไม่ดึงกระดาษหรือป้อนกระดาษมากเกินไป

เมื่อสแกนหรือทำสำเนา ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ดึงกระดาษมากเกินไปหรือไม่ป้อนกระดาษต้นฉบับ ข้อผิดพลาด 'ใส่ต้นฉบับ' หรือ ' ตัวป้อนเอกสารดึงไม่ถูกต้อง' อาจปรากฏขึ้น

ทำความสะอาดลูกกลิ้ง ADF หรือแผ่นคั่นกระดาษ

ฝุ่นละอองด้านในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) อาจทำให้เกิดปัญหาการป้อนกระดาษได้

 1. เตรียมผ้าสะอาดที่ไม่เป็นขุยและน้ำกลั่น

 2. นำเอกสารต้นฉบับออกจาก ADF

 3. ปิดเครื่องพิมพ์

 4. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์

 5. เปิดฝาครอบ ADF

  การยกฝาครอบ ADF
 6. ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษและแผ่นคั่นกระดาษภายใน ADF

  ลูกกลิ้งดึงกระดาษ ADF และแผ่นคั่นกระดาษ

  คำบรรยาย

  คำอธิบาย

  1.

  ลูกกลิ้งดึงกระดาษ

  2.

  แผ่นคั่น

 7. ใช้ผ้าที่ไม่มีขุยชุบน้ำกลั่นบิดให้หมาด จากนั้นจึงบีบน้ำออกให้หมาดๆ

 8. ใช้ผ้าที่ชุบน้ำบิดหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผ่นคั่นกระดาษ

 9. เปิดฝาครอบ ADF ค้างไว้สองนาทีเพื่อให้ลูกกลิ้งและแผ่นคั่นกระดาษแห้ง

 10. ปิดฝาครอบ ADF

 11. ต่อสายไฟกลับเข้าไปที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 12. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนชิดด้านข้างของกระดาษ

 13. ลองทำการสแกนหรือถ่ายสำเนาผ่าน ADF

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 3. รอ 60 วินาที

 4. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 5. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย