ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อความ 'Out of Paper' (กระดาษหมด) ปรากฏขึ้นและเครื่องพิมพ์ไม่ยอมดึงกระดาษ

ข้อความ Out of Paper (กระดาษหมด) หรือ Load Paper (ใส่กระดาษ) ปรากฏขึ้นและเครื่องพิมพ์ไม่ยอมป้อนหรือดึงกระดาษ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

ตรวจสอบกระดาษ จากนั้นใส่กลับเข้าไปใหม่

ตรวจสอบข้อบกพร่องในปึกกระดาษ เช่น รอยย่น การฉีกขาด หรือเศษกระดาษงอที่อาจทำให้เกิดปัญหาในการรับดึงกระดาษ

 1. นำกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ

 2. นำกระดาษที่งอ มีรอยยับ หรือฉีกขาดในปึกกระดาษออก

 3. ตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้านในถาดป้อนกระดาษ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างกระดาษกับลูกกลิ้ง

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปึกกระดาษเสมอกันทุกด้าน

 5. ใส่ปึกกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ

  ตัวอย่างการใส่กระดาษ
 6. ปิดหรือกดถาดป้อนกระดาษเข้าไป

 7. เลือกขนาดกระดาษที่ถูกต้องที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ หรือจากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ

ทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากลูกกลิ้งดึงกระดาษเพื่อแก้ไขปัญหาในการป้อนกระดาษ

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ ให้นำออก

 2. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 3. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 4. รอ 60 วินาที

 5. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 6. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย