ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อผิดพลาด 'Use SETUP Cartridges' (ใช้ตลับหมึก SETUP) ปรากฏขึ้น

เครื่องพิมพ์ HP บางรุ่นจัดส่งมาพร้อมกับตลับหมึกพิมพ์ SETUP ที่จำเป็นในการเริ่มต้นการทำงานและปรับเทียบเครื่องพิมพ์ใหม่ หากมีการใช้ตลับหมึกพิมพ์ปกติหรือตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP ในระหว่างการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก ข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏขึ้น

ระบุประเภทของตลับหมึกพิมพ์ของคุณเพื่อดูขั้นตอนในการแก้ไขข้อผิดพลาด

ประเภทตลับหมึก HP SETUP


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย