ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (แอพ HP Smart)

ใช้แอพ HP Smart สำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาเพื่อพิมพ์ ถ่ายสำเนา สแกน แก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ และตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สาย

ติดตั้งแอพ HP Smart และตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ดาวน์โหลดแอพ HP Smart สำหรับ Android, Apple iOS และ iPadOS, Windows 10 และ Mac เพื่อตั้งค่าและใช้เครื่องพิมพ์ HP ของคุณเพื่อพิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนา และเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ

 1. จัดวางเครื่องพิมพ์ใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 3. ดาวน์โหลดแอพ HP Smart จาก 123.hp.com (Android, Apple iOS, iPadOS), HP Smart - Microsoft Store (Windows 10) หรือ HP Smart - Mac App Store

 4. เปิดแอพเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • หากพบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ปรากฏขึ้นหรือต้องการเพิ่มเครื่องพิมพ์อื่นไปยังแอพ ให้คลิกที่เครื่องหมายบวก จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์

  • หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ไปยังขั้นตอนต่อไป

 5. กู้คืนค่าเริ่มต้นของเครือข่ายจากเครื่องพิมพ์เพื่อให้เข้าสู่โหมดการตั้งค่าเครือข่ายระบบไร้สายครั้งแรก

  • เครื่องพิมพ์ HP ส่วนใหญ่ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส: จากเครื่องพิมพ์ เลือก Restore Network Defaults (กู้คืนค่าเริ่มต้นเครือข่าย) จากเมนู Wireless (ระบบไร้สาย) , Settings (การตั้งค่า) หรือ Restore Settings (กู้คืนการตั้งค่า)

  • เครื่องพิมพ์ HP ส่วนใหญ่ที่ไม่มีหน้าจอระบบสัมผัส: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Cancel (ยกเลิก) ค้างไว้จนกระทั่งไฟสถานะเครือข่ายไร้สายและไฟปุ่มเปิด/ปิดติดกะพริบ

  • เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ค้างไว้จนกระทั่งไฟเตือนติดกะพริบ เครื่องพิมพ์อาจรีสตาร์ท

  • เครื่องพิมพ์ HP Tango: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์จนกระทั่งไฟบอกสถานะที่ขอบติดกะพริบสีน้ำเงิน

 6. ภายใน2ชั่วโมง ให้คลิกที่เครื่องหมายบวกในแอพ HP Smart เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์และตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สายของคุณ

ใช้แอพ HP Smart

พิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนาโดยคลิกที่แถบรายการในหน้าจอหลักของแอพ HP Smart นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ แก้ไขปัญหา สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และตั้งค่าปรับตั้งของเครื่องพิมพ์

หน้าจอหลักของแอพ HP Smart
 • พิมพ์ เลือกประเภทงานพิมพ์จากหน้าจอหลัก เลือกรายการที่จะพิมพ์ จากนั้นใช้ชุดเครื่องมือการแก้ไขภาพหากจำเป็น จากนั้นเปลี่ยนแปลงค่างานพิมพ์ที่ต้องการ

 • สแกน เลือกเพื่อสแกนจากกระจกสแกนของเครื่องพิมพ์หรือตัวป้อนเอกสาร หรือใช้กล้องของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อบันทึกภาพถ่ายหรือเอกสาร ใช้ชุดเครื่องมือการแก้ไขหากจำเป็น จากนั้นพิมพ์ บันทึก หรือแชร์รายการที่สแกนแล้ว

 • ถ่ายสำเนา (Android, iOS เท่านั้น) เปิดแถบรายการ Copy (ถ่ายสำเนา) จากนั้นใช้กล้องเพื่อบันทึกเอกสารหรือภาพถ่าย แล้วเลือกขนาดและจำนวนสำเนาที่ต้องการเป็นแบบสีหรือขาวดำ

 • การจัดการเครื่องพิมพ์ คลิกที่รูปภาพเครื่องพิมพ์ของคุณจากหน้าจอหลักเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าและตัวเลือกต่างๆ จากนั้นตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ

 • การเพิ่มหรือลบแถบในหน้าจอหลัก เลือก Personalize Tiles (ปรับแต่งแถบรายการ) ที่ด้านล่างของหน้าจอ (Android, iOS) หรือใน App Settings (การตั้งค่าแอพ) (Windows, Mac)

 • การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นๆ ของแอพ ไปที่เอกสารต่อไปนี้:

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติม

ทำไมถึงไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ระบบไร้สายหรือพิมพ์งานผ่านเครือข่ายได้

ตรวจสอบปัญหาเครือข่ายและเงื่อนไขในการตั้งค่าหากไม่พบเครื่องพิมพ์ระหว่างติดตั้งซอฟต์แวร์หรือเมื่องานพิมพ์ผ่านระบบไร้สายล้มเหลว

 • สัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่ายมีคุณภาพต่ำ: ย้ายเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาให้ใกล้กับเราเตอร์ไร้สายมากยิ่งขึ้น จากนั้นตรวจสอบว่าคุณภาพของสัญญาณดีขึ้นหรือไม่ ลองเปิดเว็บไซต์เพื่อดูว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ หาก Wi-Fi ตอบสนองช้าหรือไม่ต่อเนื่อง ให้รีสตาร์ทเราเตอร์โดยถอดสายไฟ รอ 15 วินาทีแล้วต่อสายอีกครั้ง

 • เครื่องพิมพ์ปิดเครื่องหรืออยู่ในโหมดสลีป: กดเลือกเมนูแผงควบคุมหรือกดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด) เพื่อปลุกเครื่องพิมพ์และเข้าสู่สถานะพร้อมทำงาน ในบางครั้งเครื่องพิมพ์อาจแสดงสถานะเป็นออฟไลน์เมื่อพร้อมทำงานจริง

 • ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์: ตรวจสอบว่าไฟสัญญาณเครือข่ายไร้สายติดอยู่ และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีไฟบอกสถานะติดกับไอคอนหรือปุ่ม เครือข่ายไร้สาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสถานะดังกล่าวติดอยู่ หากไฟบอกสถานะดับหรือติดกะพริบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 • เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายใหม่:

  • เครื่องพิมพ์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส: เปิด Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่าระบบไร้สาย) จากเมนู Wireless (ระบบไร้สาย), Settings (การตั้งค่า) หรือ Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) เลือกชื่อเครือข่ายของคุณ จากนั้นป้อนรหัสผ่านเพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอระบบสัมผัส: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ที่บนเครื่องพิมพ์จนกระทั่งไฟบอกสถานะเริ่มติดกะพริบ ภายในสองนาที กดปุ่ม WPS ค้างไว้ที่เราเตอร์ ไฟบอกสถานะที่เครื่องพิมพ์จะหยุดกะพริบเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

 • รีสตาร์ทอุปกรณ์: รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อล้างเงื่อนไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

 • พิมพ์รายงานทดสอบเครือข่ายไร้สาย: ค้นหาเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นค้นหา self test page (หน้าทดสอบในตัว) เพื่อค้นหาเอกสารเกี่ยวกับการพิมพ์และประเมินรายงาน

 • เปิดใช้งาน Bluetooth ระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ (Android, iOS เท่านั้น): แอพ HP Smart ใช้ Bluetooth เพื่อช่วยค้นหาเครื่องพิมพ์และตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายกับเครือข่าย

ภาษาที่รองรับแอพ HP Smart มีภาษาใดบ้าง

แอพ HP Smart ปัจจุบันพร้อมให้บริการในภาษาต่อไปนี้

 • อาหรับ (Windows 10, Mac เท่านั้น)

 • คาตาลัน (Windows 10, Mac เท่านั้น)

 • จีน (ประยุกต์)

 • จีน (ดั้งเดิม)

 • โครเอเชีย (Windows 10, Mac เท่านั้น)

 • เชก

 • เดนมาร์ก

 • ดัตช์

 • อังกฤษ

 • ฟินแลนด์

 • ฝรั่งเศส

 • เยอรมัน

 • กรีก

 • ฮิบรู (Windows 10, Mac เท่านั้น)

 • ฮังการี

 • อินโดนีเซีย (Windows 10, Mac เท่านั้น)

 • อิตาลี

 • ญี่ปุ่น

 • เกาหลี

 • นอร์เวย์

 • โปแลนด์

 • โปรตุเกส

 • โรมาเนีย (Windows 10, Mac เท่านั้น)

 • รัสเซีย

 • สโลวัก (Windows 10, Mac เท่านั้น)

 • สโลวีเนีย (Windows 10, Mac เท่านั้น)

 • สเปน

 • สวีเดน

 • ไทย (Windows 10, Mac เท่านั้น)

 • ตุรกี

เครื่องพิมพ์รุ่นใดที่รองรับแอพ HP Smart

เครื่องพิมพ์ที่รองรับเครือข่ายไร้สายส่วนใหญ่จะมีการผลิตตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นไปและสามารถเพิ่มไปยังแอพ HP Smartประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย