ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (แอพ HP Smart)

ใช้แอพ HP Smart สำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาเพื่อพิมพ์ ถ่ายสำเนา สแกน แก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ และตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สาย

ติดตั้งแอป HP Smart และตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ดาวน์โหลดแอป HP Smart สำหรับ Android, Apple iOS และ iPadOS, Windows และ Mac เพื่อตั้งค่าและใช้เครื่องพิมพ์ HP ของคุณเพื่อพิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนา และเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หากคุณกำลังตั้งค่าเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่าย Wi-Fi

 • วางเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาไว้ใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi

 • เปิด Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา จากนั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ หากคอมพิวเตอร์ต่ออยู่กับเครือข่ายโดยใช้สาย Ethernet ให้ปลดสายชั่วคราวและใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ระหว่างการตั้งค่า

 • เปิดใช้งาน Bluetooth บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อให้ HP Smart สามารถตรวจพบเครื่องพิมพ์ระหว่างการติดตั้งได้

 • สำหรับคอมพิวเตอร์ Windows ให้เปิด Windows Update เพื่อให้แน่ใจว่า Windows อัปเดตเป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ

 • หลังจากติดตั้ง HP Smart สำหรับ iOS และ Android ให้เปิดใช้บริการระบุตำแหน่งอุปกรณ์พกพา และอนุญาตให้แอพพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของคุณเพื่อตรวจหาเครื่องพิมพ์และเสนอโซลูชันระหว่างการติดตั้ง

 1. ดาวน์โหลดแอป HP Smart จาก 123.hp.com (Android, Apple iOS, iPadOS), HP Smart - Microsoft Store (Windows) หรือ HP Smart - Mac App Store

  หากได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ Microsoft เพื่อใช้แอปผ่านอุปกรณ์ต่างๆ สามารถลงชื่อเข้าใช้หรือคลิก No, thanks (ไม่ ขอบคุณ) เพื่อดําเนินการต่อ

  หมายเหตุ:

  ตัดการเชื่อมต่อจากการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ก่อนดาวน์โหลด

 2. หากคุณตั้งค่า HP Smart เป็นครั้งแรก คุณจะต้องสร้างหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี HP เพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของเครื่องพิมพ์

 3. จาก HP Smart คลิก Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) หรือเครื่องหมายบวก เพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

  หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ไปยังขั้นตอนต่อไป

 4. คืนค่าเริ่มต้นเครือข่ายของเครื่องพิมพ์เพื่อเตรียมการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

  • เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส: จากเมนู ไร้สาย หรือ ตั้งค่า เลือก Network setup (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเลือก Restore Network Settings (คืนค่าการตั้งค่าเครือข่าย)

  • เครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ต, Laser NS และ Neverstop ส่วนใหญ่ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส: กดค้างที่ปุ่ม ไร้สาย และ ยกเลิก พร้อมกันจนกว่าไฟสถานะปุ่มเปิด/ปิดติดกะพริบ จากนั้นรอให้ไฟเครือข่ายไร้สายติดกะพริบ

  • เครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ตส่วนใหญ่ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัส: กดค้างที่ปุ่ม ไร้สาย จนกว่าไฟ เตือน ติดกะพริบ จากนั้นรอให้ไฟเครือข่ายไร้สายติดกะพริบ

  • เครื่องพิมพ์ Envy 6000, 6000e, 6400e, ENVY Pro 6400, DeskJet Plus IA 6000, 6400 และ Tango กดค้างที่ปุ่มเครือข่ายไร้สาย ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์เป็นเวลาห้าวินาทีจนกว่าไฟสถานะจะกะพริบ (สีน้ำเงินหรือสีม่วงขึ้นอยู่กับรุ่น)

  ไปที่ คืนค่าโหมดการตั้งค่า Wi-Fi บนเครื่องพิมพ์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและการกดปุ่มสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นเพิ่มเติม

 5. ภายในสองชั่วโมง ให้รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ ปิดแล้วเปิด HP Smart ใหม่ จากนั้นลองเพิ่มเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

ใช้แอป HP Smart

พิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนาโดยคลิกที่แถบรายการในหน้าจอหลักของแอป HP Smart นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ แก้ไขปัญหา สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และตั้งค่าปรับตั้งของเครื่องพิมพ์

ตัวอย่างหน้าจอหลักแอป HP Smart (อุปกรณ์พกพา, คอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหน้าจอหลักแอป HP Smart (อุปกรณ์พกพา, คอมพิวเตอร์
 • พิมพ์ เลือกประเภทงานพิมพ์จากหน้าจอหลัก เลือกรายการที่จะพิมพ์ จากนั้นใช้ชุดเครื่องมือการแก้ไขภาพหากจำเป็น จากนั้นเปลี่ยนแปลงค่างานพิมพ์ที่ต้องการ

 • สแกน เลือกเพื่อสแกนจากกระจกสแกนของเครื่องพิมพ์หรือตัวป้อนเอกสาร นำเข้าภาพถ่าย หรือใช้กล้องของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อบันทึกภาพถ่ายหรือเอกสาร ใช้ชุดเครื่องมือการแก้ไขหากจำเป็น จากนั้นพิมพ์ บันทึก หรือแชร์รายการที่สแกนแล้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีการสแกนด้วยเครื่องพิมพ์ HP

 • ถ่ายสำเนา (Android, iOS เท่านั้น) เปิดแถบรายการ Copy (ถ่ายสำเนา) จากนั้นใช้กล้องเพื่อบันทึกเอกสารหรือภาพถ่าย แล้วเลือกขนาดและจำนวนสำเนาที่ต้องการเป็นแบบสีหรือขาวดำ

 • การจัดการเครื่องพิมพ์ คลิกที่รูปภาพเครื่องพิมพ์ของคุณจากหน้าจอหลักเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าและตัวเลือกต่างๆ จากนั้นตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ

 • การเพิ่มหรือลบแถบในหน้าจอหลัก เลือก Personalize Tiles (ปรับแต่งแถบรายการ) ที่ด้านล่างของหน้าจอ (Android, iOS) หรือใน App Settings (การตั้งค่าแอป) (Windows, Mac)

 • การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นๆ ของแอป ไปที่ลิงก์ต่อไปนี้:

  • การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา: เรียกใช้ชุดเครื่องมือแก้ไขปัญหานี้จากแอป HP Smart สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac และ Windows หากพบปัญหากับเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • Print Anywhere ใช้เครื่องพิมพ์ของคุณขณะไม่อยู่ในบ้านและสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายระบบโทรศัพท์มือถือหรือ Wi-F โดยผ่านอินเทอร์เน็ต

  • ชอร์ตคัท: สร้างทางลัดแบบแตะครั้งเดียว (เดิมเรียกว่า Smart Tasks) เพื่อทำงานซ้ำๆ ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว เช่น การส่งอีเมล การพิมพ์ และการบันทึกการสแกน

  • Mobile Fax: ส่งเอกสารไปยังเครื่องแฟกซ์หรือเครื่องพิมพ์ที่สามารถรับส่งแฟกซ์ได้อย่างปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติมประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย