ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - การเชื่อมต่อไร้สายขาดหายไปหลังจากเปลี่ยนเราเตอร์หรือเปลี่ยนค่าเครือข่าย

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ใหม่เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หากคุณซื้อเราเตอร์ใหม่ เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ หรือเปลี่ยนชื่อและรหัสผ่านของคุณประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย