ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP printer setup (Windows built-in driver)

Set up your printer using the printer drivers that come built into Windows.

Note:

HP recommends installing HP Smart - Microsoft Store (in English), or the full-feature driver from 123.hp.com to get the most out of your printer.

Frequently asked questions (FAQs)

Still have a question? Find additional answers and help.ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย