ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP+ OfficeJet - การตั้งค่าผ่าน HP Smart App (Android, Apple iOS, IPadOS)

เอกสารนี้เกี่ยวข้องกับ HP ENVY 6052y, 6055y, 6075y, 6452>, 6455y, 6475y DeskJet 2752jet, 2755b, 4110b, 4120b, 4121>, 4122a, 4123>, 4130>, 4132>, 4152b, 4155ajet, 4158jet, OfficeJet 8010b, 8012jet 8014s, 8015>s, 8022>, 9012>, Pro 8020, 8024, 8025เข้าถึง, 8028s, 8035> 90 เครื่องพิมพ์10>, 9014>, 9015i, 9018>, 9020>, 9022>และ 9025i โดยใช้แอพ HP Smart ใน Android, Apple iOS และ iPadOS
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP+ ใหม่ของคุณโดยใช้แอพ HP Smart
บันทึก
ติดตั้งและใช้งานเครื่องพิมพ์ โดยเครื่องจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์แล้ว

ก่อนติดตั้งแอพ HP Smart ให้ตรวจสอบว่าติดตั้งฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ไว้และเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายของคุณ ถอดเครื่องพิมพ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากกล่อง ต่อเครื่องพิมพ์กับแหล่งจ่ายไฟ ติดตั้งตลับหมึก แล้วใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ ดูวิธีใช้เพิ่มเติมได้จากโปสเตอร์การตั้งค่าที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือดูในหน้าเว็บต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งแอพ HP Smart

ดาวน์โหลดแอพ HP Smart ไปยังอุปกรณ์พกพาของคุณ จากนั้นติดตั้งเครื่องพิมพ์ของคุณ
 1. จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต ของคุณ ให้ไปที่ 123.hp.com ขอรับแอพ จากนั้นให้ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ
 2. หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น ให้เปิดแอพ HP Smart
 3. จากหน้าจอต้อนรับ กด Continue (ต่อไป) > Yes ( ใช่)
  โดยแอพ HP Smart สามารถรวบรวมข้อมูลการใช้งาน
 4. แตะ Set Up a New Printer (ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของฉัน)
  บันทึก
  หากคุณติดตั้งแอพ HP Smart เป็นครั้งแรก ตัวเลือก Sign in andSkip for now (ลงชื่อเข้าใช้และข้ามไปยังตอนนี้) จะปรากฏขึ้นด้วย ดู ข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หัวข้อ ลงชื่อเข้าใช้และข้ามขั้นตอนในตอนนี้จากหัวข้อ Frequently Asked Questions (ถามที่ถามบ่อย)
 5. ปฏิบัติตามคําแนะนําที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ
  บันทึก
  ตรวจสอบว่ากรอกรหัสผ่านเครือข่ายเมื่อได้รับแจ้ง
 6. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นกด เลือก Continue(ต่อไป)
 7. เชื่อมต่อแน่นดี
  • ดูเครื่องพิมพ์ที่มีจอสัมผัสโดยกดที่ เครื่องหมาย
   การกดที่เครื่องหมาย
  • หากเครื่องพิมพ์ไม่มีจอสัมผัสให้กดปุ่มInformation ( ข้อมูล)
   การกดปุ่ม Information (ข้อมูล)
 8. กด Continue ( ต่อไป) สองหน้าจอถัดไปเพื่อเปิดใช้บริการการพิมพ์ระบบ Cloud
 9. กด เลือก Continue ( ต่อไป) จากหน้าจอข้อเสนอของ HP+
  การเรียกดูข้อเสนอของ HP+
 10. กดเลือก Activate HP+ (เปิดใช้งาน HP)
  การเปิดใช้งาน HP+
 11. สร้างหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี HP ของคุณ หากไม่มีบัญชี HP ให้ดูในหัวข้อ จะสร้างบัญชี HP ใหม่ได้อย่างไร จากหัวข้อ Frequently Asked Questions (ถามที่พบบ่อย)
 12. เข้าไปยังหน้าจอสามหน้าจอถัดไปเพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ใหม่ และแลกเปลี่ยนหกเดือนของการพิมพ์ฟรีและแผนการพิมพ์
  การใช้ HP+ แผนการพิมพ์มาอย่างน้อยหกเดือน
 13. เลือกแผนที่คุณต้องการ จากนั้นระบุที่อยู่จัดส่งและรายละเอียดการออกบิล
  การเลือกแผนหมึก
 14. หลังจากเสร็จสิ้น กด Continue (ต่อไป ) จากหน้าจอยืนยัน
  การยืนยันแผนบริการหมึก
การติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว กด เลือก Print a Document (พิมพ์ เอกสาร) เพื่อเริ่มการพิมพ์หรือ กดเลือก Skip Printing Page (ข้ามหน้าพิมพ์) เพื่อข้ามการพิมพ์
ข้ามการพิมพ์หรือพิมพ์หน้าเอกสารเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

พิจารณาคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้เกี่ยวกับแอพ HP Smart


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย