ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP Laser NS ๑๐๒๐-การใส่กระดาษซองจดหมาย

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laser NS ๑๐๒๐, 1020c และ1020w
ใส่กระดาษหรือซองจดหมายลงในถาดป้อนกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย