ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet, อิจฉา๖๐๐๐, ๖๔๐๐-การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารนี้ใช้สําหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075, 6078 6475, 6476, 6478, ENVY 6010e, 6020, 6020e, 6022, 6022e, 6030e, 6030e, 6032, 6032e, 6034e, 6052e, 6055, 6055e, 6075e, 6420e, 6430e, 6432e, 6452e, 6455e, 6458e, 644 เครื่องพิมพ์75e, ENVY Pro 6420, 6422, 6430, 6432, 6452, 6455 และ 6458 All-in-One
เอกสารชุดนี้ระบุขั้นตอนในการใส่คืนตลับหมึก

เปลี่ยนตลับหมึก

เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
บันทึก
หากคุณลงทะเบียนในโครงการ HP Instant Ink เอาไว้ คุณจะได้รับตลับหมึก HP Instant Ink พิเศษ ตลับหมึก HP Instant Ink จะมีขนาดใหญ่กว่าตลับหมึกมาตรฐาน แต่ติดตั้งในช่องติดตั้งได้เหมือน ๆ กัน HP Instant Ink ไม่สามารถใช้ได้ในบางประเภท/ภูมิภาค และใช้ได้กับเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ HP Instant Ink
  ตลับหมึก HP Instant Ink และตลับหมึกมาตรฐาน
 1. ตลับหมึกมาตรฐาน
 2. ตลับหมึก HP Instant Ink
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 3. ยกฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ขึ้นโดยจับยึดที่ช่องที่ด้านข้างของเครื่องพิมพ์จนกระทั่งล็อคเข้าที่
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์เคลื่อนไปทางซ้ายเล็กน้อย
  เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6000 และ HP ENVY 6000 All-in-One
  เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 และ HP ENVY Pro 6400 All-in-One
  เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 4. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 5. ยกฝาปิดที่ช่องตลับหมึกพิมพ์ขึ้น จากนั้นดึงขึ้นที่ตลับหมึกพิมพ์เพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
   การถอดตลับหมึกพิมพ์
  1. ยกฝาปิดขึ้น
  2. ค่อย ๆ ดันฝากลับเข้าที่
  3. ดึงตลับหมึกพิมพ์ขึ้น
 6. แกะตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง ระมัดระวังโดยสัมผัสเฉพาะพลาสติกสีดำที่ตลับหมึกพิมพ์
  จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
 7. ดึงเทปพลาสติกออกจากตลับหมึกพิมพ์โดยใช้แถบดึง
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  ดึงเทปพลาสติกออก
 8. ใส่ตลับหมึกพิมพ์เข้าในช่องติดตั้งโดยให้หัวฉีดหันไปยังเครื่องพิมพ์ จนกระทั่งล็อคเข้าที่
  บันทึก
  ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์สีไว้ทางซ้าย ส่วนตลับหมึกพิมพ์ดำไว้ทางขวา
  การใส่ตลับหมึก
 9. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์เพื่อยึดตลับหมึกพิมพ์เข้าที่
 10. ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำเพื่อติดตั้งตลับหมึกอื่น
 11. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
  หลังจากติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ชุดใหม่แล้ว เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกอัตโนมัติ
  หากเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกให้ทำการจัดเรียงตลับหมึกด้วยตัวเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้ออะไรหากหน้าจัดเรียงตลับหมึกไม่ยอมพิมพ์ออกมาในหัวข้อคำถามที่พบบ่อย (faq)
 12. ยกฝาสแกนเนอร์จากนั้นวางหน้าจัดเรียงตลับหมึกโดยให้ด้านพิมพ์คว่ำลงบนกระจกสแกนสอดคล้องกับแนวที่จารึกไว้ใกล้กับแผ่นกระจก
  จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
 13. ปิดฝาสแกนเนอร์จากนั้นกดปุ่มBlack (ขาวดำ) ที่แผงควบคุม
  เครื่องพิมพ์จะทำการสแกนหน้าจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์
 14. รอจนกระทั่งปุ่มCancel (ยกเลิก) ปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่าการจัดเรียงตลับหมึกเสร็จสิ้นแล้ว

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ตรวจสอบรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย