ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  Windows 11

  ค้นหาคำถามและคำตอบทั่วไปที่นี่

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP Neverstop Laser MFP 1200 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Neverstop Laser MFP 1200a, 1200n, 1200nw, 1200w, 1201n, 1202nw และ 1202w
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยนำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่องและแกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกให้หมด เปิดฝาครอบดรัมพิมพ์ภาพและใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ ต่อสายไฟ จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
บันทึก
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ไปที่ 123.hp.com

ขั้นตอนที่ 1: นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นแกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก
 1. นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์
  การแกะเทปออกจากเครื่องพิมพ์
 2. ยกสแกนเนอร์ จากนั้นเปิดฝาครอบด้านบน
  การยกสแกนเนอร์และฝาครอบด้านบน
 3. ดึงมือจับสีส้มเข้าหาตัวเพื่อแกะแผ่นป้องกันออกจากดรัมพิมพ์ภาพ
  การดึงมือจับสีส้ม
 4. ปิดฝาครอบด้านบน จากนั้นปิดสแกนเนอร์ลง
  การปิดฝาครอบด้านบน และปิดสแกนเนอร์ลง
 5. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดส่งรีไซเคิล

ขั้นตอนที่ 2: ใส่กระดาษ

ติดตั้งถาดป้อนกระดาษ จากนั้นใส่กระดาษสีขาวธรรมดา
 1. ใส่ถาดป้อนกระดาษเข้าในช่องติดตั้ง
  การติดตั้งถาดป้อนกระดาษ
 2. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกให้สุด
  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออก
 3. ใส่ปึกกระดาษธรรมดาสีขาว
  การใส่กระดาษ
 4. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษ
  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า
 5. เลื่อนฝาครอบถาดป้อนกระดาษเข้าไปบนถาด
  การใส่ฝาครอบถาดป้อนกระดาษเข้าไปบนถาดป้อนกระดาษ
 6. ดึงส่วนรองเสริมของถาดจ่ายกระดาษออกมา
  การดึงส่วนรองเสริมของถาดจ่ายกระดาษออกม

ขั้นตอนที่ 3: เปิดเครื่องพิมพ์และติดตั้งซอฟต์แวร์

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์หรือแอพ HP Smart
 1. ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
  เครื่องพิมพ์จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
  บันทึก
  อย่าต่อสาย USB ในตอนนี้ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
  การเสียบต่อสายไฟ
 2. ไปที่ 123.hp.com เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เวอร์ชันล่าสุด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย