ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - ปัญหาการทำงานของสแกนเนอร์

ตรวจดูข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำงานของสแกนเนอร์

ปัญหาการเชื่อมต่อ

ตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อต่อไปนี้

ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ USB

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB
ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไปยังสแกนเนอร์
 • ใช้สายสัญญาณที่มาพร้อมกับสแกนเนอร์ สาย USB อื่นอาจเข้ากันไม่ได้กับสแกนเนอร์
 • ดูให้แน่ใจว่าสาย USB ต่อไว้เป็นอย่างดีระหว่างสแกนเนอร์และคอมพิวเตอร์ การเสียบสายเข้ากับสแกนเนอร์ที่ถูกต้องคือ ไอคอนรูปสามสายบนสาย USB ชี้ลงด้านล่าง
หากปัญหายังคงมีอยู่หลังจากตรวจสอบตามข้างต้นแล้ว ให้ลองทำดังนี้
 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อสแกนเนอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์:
  • หากสาย USB เชื่อมต่ออยู่กับฮับ USB หรือชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับแล็ปท็อป ให้ถอดสาย USB ออกจากฮับ USB หรือชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ จากนั้นเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์
  • หากสาย USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงอยู่แล้ว ให้ลองเสียบเข้ากับพอร์ต USB พอร์ตอื่นที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์
  • ถอดอุปกรณ์ USB อื่น ๆ ทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ ยกเว้นแป้นพิมพ์และเมาส์
 2. กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดสแกนเนอร์ โปรดรอ 30 วินาที แล้วจึงเปิดสแกนเนอร์
 3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 4. หลังจากปิดและเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่แล้ว ให้ลองใช้สแกนเนอร์
  • ถ้าสแกนเนอร์ทำงาน ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อื่น ๆ ทีละตัว ลองใช้สแกนเนอร์อีกครั้งหลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นทีละตัว ถอดอุปกรณ์ USB ที่ทำให้สแกนเนอร์ไม่ทำงานออก
  • Windows: หากสแกนเนอร์ไม่ทำงาน ให้ถอนการติดตั้งแล้วติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ HP ScanJet อีกครั้ง

ตรวจสอบการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต (รุ่น N4000 snw1 และ N7000 snw1)

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต
 1. ตรวจสอบว่าสาย Ethernet เชื่อมต่อแน่นแล้วระหว่างผลิตภัณฑ์และเราเตอร์, แจ็ค Ethernet หรือสวิตช์ Ethernet
 2. หากสาย Ethernet เชื่อมต่อกับเราเตอร์เครือข่ายหรือสวิตช์ Ethernet ให้ลองเชื่อมต่อกับพอร์ตอื่นบนเราเตอร์หรือสวิตช์
 3. กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดสแกนเนอร์ โปรดรอ 30 วินาที แล้วจึงเปิดสแกนเนอร์

ตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สาย (รุ่น N4000 snw1 และ N7000 snw1)

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สาย
 • ตรวจสอบว่าไม่ได้เชื่อมต่อสายเครือข่ายไว้
 • ตรวจสอบว่าสแกนเนอร์และเราเตอร์ไร้สายเปิดเครื่องอยู่และมีไฟเข้า และตรวจสอบว่าเปิดสัญญาณไร้สายในสแกนเนอร์แล้ว
 • ตรวจสอบว่าชุดตัวระบุบริการ (SSID) ถูกต้อง หากไม่แน่ใจว่า SSID ถูกต้อง ให้ทำการตั้งค่าไร้สายอีกครั้ง
 • สำหรับเครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัย ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลการรักษาความปลอดภัยถูกต้อง หากข้อมูลการรักษาความปลอดภัยไม่ถูกต้อง ให้ทำการตั้งค่าไร้สายอีกครั้ง
 • หากเครือข่ายไร้สายทำงานถูกต้อง ให้ลองเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายไร้สาย หากเครือข่ายมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ให้ลองเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย
 • ตรวจสอบว่าวิธีเข้ารหัส (AES หรือ TKIP) เหมือนกันสำหรับสแกนเนอร์และจุดเชื่อมต่อไร้สาย (ในเครือข่ายที่ใช้การรักษาความปลอดภัย WPA)
 • ตรวจสอบว่าสแกนเนอร์อยู่ภายในช่วงเครือข่ายไร้สาย สำหรับเครือข่ายส่วนใหญ่ สแกนเนอร์ต้องอยู่ภายในช่วง 30 ม. (100 ฟุต) ของจุดเชื่อมต่อไร้สาย (เราเตอร์ไร้สาย)
 • ตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุบดบังสัญญาณไร้สาย ย้ายวัตถุโลหะขนาดใหญ่ใดๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างจุดเชื่อมต่อกับสแกนเนอร์ ตรวจดูว่า เสา ผนัง หรือเสาที่มีโลหะหรือคอนกรีตไม่ได้อยู่คั่นกลางระหว่างสแกนเนอร์และจุดเชื่อมต่อไร้สาย
 • ตรวจสอบว่าสแกนเนอร์ตั้งอยู่ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีคลื่นรบกวนสัญญาณไร้สาย อุปกรณ์ต่างๆ สามารถรบกวนสัญญาณไร้สายได้รวมถึง มอเตอร์ โทรศัพท์ไร้สาย ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย เครือข่ายไร้สายอื่น และอุปกรณ์ Bluetooth บางชิ้น
 • ตรวจสอบว่าติดตั้งไดรเวอร์การสแกนบนคอมพิวเตอร์แล้ว
 • ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์และสแกนเนอร์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเดียวกัน
 • สำหรับ macOS ให้ตรวจสอบว่าเราเตอร์ไร้สายสนับสนุน Bonjour

ปุ่มทำงานไม่ถูกต้อง

หากปุ่มต่างๆ ทำงานไม่ถูกต้อง ให้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. สายสัญญาณอาจหลวม ดูให้แน่ใจว่า ทั้งสาย USB และอุปกรณ์จ่ายไฟเชื่อมต่อไว้แน่นดีแล้ว
 2. ปิดสวิตช์สแกนเนอร์ รอ 30 วินาที ก่อนเปิดสวิตช์สแกนเนอร์อีกครั้ง
 3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 4. หากปัญหายังคงมีอยู่ ปัญหาอาจเกิดจากแผงควบคุม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP ที่:

ปัญหา LCD (รุ่น 5000 s5 และ 7000 s3)

ตรวจดูข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา LCD

LCD มีปัญหาในการแสดงผล

อาการต่อไปนี้แสดงถึงปัญหาเกี่ยวกับแผงควบคุมของสแกนเนอร์
 • ปัญหาเกี่ยวกับ LCD: จอแสดงผลว่างเปล่าหรือส่วนหนึ่งของเนื้อหาบนจอแสดงผลขาดหายไป
 • ปัญหาเกี่ยวกับ LED: ไฟ LED ไม่ทำงานหรือมีการทำงานผิดพลาด
หากสแกนเนอร์มีอาการดังกล่าว โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HP ที่ www.hp.com/support

ปุ่มสแกนเนอร์ไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม

อาการต่อไปนี้แสดงถึงปัญหาเกี่ยวกับแผงควบคุมของสแกนเนอร์
 • ปัญหาเกี่ยวกับปุ่ม: ปุ่มไม่ตอบสนองการทำงาน หรือเกิดการทำงานผิดพลาดเมื่อกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ตัวอย่างเช่น มีการสแกนด้านเดียวทั้งที่คุณกดปุ่มสแกนสองด้าน
 • ปัญหาเกี่ยวกับ LED: ไฟ LED ไม่ทำงานหรือมีการทำงานผิดพลาด
หากสแกนเนอร์มีอาการดังกล่าว โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HP ที่ www.hp.com/support

ปัญหาหน้าจอแผงสัมผัส (รุ่น N4000 snw1 และ N7000 snw1)

อาการต่อไปนี้แสดงถึงปัญหาเกี่ยวกับแผงสัมผัสของสแกนเนอร์
 • ปัญหาแผงสัมผัส จอแสดงผลว่างเปล่าหรือส่วนหนึ่งของเนื้อหาบนจอแสดงผลขาดหายไป
 • ปัญหาเกี่ยวกับปุ่ม: ปุ่มไม่ตอบสนองการทำงาน หรือเกิดการทำงานผิดพลาดเมื่อกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น มีการสแกนด้านเดียวทั้งที่คุณกดปุ่มสแกนสองด้าน
หากสแกนเนอร์มีอาการดังกล่าว โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HP ที่ www.hp.com/support

ปัญหาประสิทธิภาพการสแกน

ตรวจดูข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการสแกน

สแกนเนอร์ไม่สแกนทันที

ตรวจดูให้แน่ใจว่าฝาตัวป้อนกระดาษปิดอยู่ และสแกนเนอร์เปิดทำงานอยู่

สแกนเนอร์สแกนช้ามาก

เมื่อสแกนเพื่อแก้ไขข้อความ การรู้จำตัวอักษร (OCR) เป็นสาเหตุให้สแกนเนอร์สแกนช้าลง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ รอจนสแกนเสร็จ
บันทึก
Windows: เพื่อให้ได้ผล OCR ที่ดีที่สุด ควรตั้งค่าการบีบอัดของสแกนเนอร์ไว้ที่ระดับการบีบอัดต่ำสุดหรือควรถูกปิดใช้งาน
การสแกนที่ความละเอียดสูงเกินความจำเป็นจะทำให้ใช้เวลาสแกนนานขึ้นและทำให้ได้ไฟล์ใหญ่ขึ้นโดยไม่จำเป็น หากคุณกำลังสแกนด้วยความละเอียดสูง ให้ตั้งค่าความละเอียดในระดับที่ต่ำลงเพื่อเพิ่มความเร็วในการสแกน

สแกนเนอร์สามารถสแกนเอกสารที่มีสองด้านได้เพียงด้านเดียว

ตรวจสอบว่าช็อตคัทการสแกนที่คุณเลือกมีการระบุการสแกนแบบสองด้าน

หน้าที่สแกนขาดหายไปที่ปลายทางการสแกน

เมื่อทำการสแกน หน้ากระดาษอาจติดกันทำให้ถูกสแกนเป็นแผ่นเดียว ตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าหน้าที่สแกนไม่ติดกัน

หน้าที่สแกนไม่เรียงลำดับที่ปลายทางการสแกน

ถ้าหน้าที่สแกนไม่เรียงลำดับที่ปลายทางการสแกน ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้
 • ตรวจสอบว่าเรียงลำดับหน้าของเอกสารต้นฉบับได้ถูกต้อง ก่อนวางต้นฉบับคว่ำหน้าลงในถาดป้อนกระดาษ
 • ตรวจสอบว่าไม่มีลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ หรือวัสดุยึดติดอื่น ๆ (เช่น กระดาษโน้ตที่มีแถบกาว) ที่อาจทำให้เกิดการป้อนกระดาษที่ไม่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบว่ากระดาษไม่ได้ติดกันเป็นปึก

ไฟล์ที่สแกนใหญ่เกินไป

ถ้าไฟล์ที่สแกนใหญ่เกินไป ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้
 • ซอฟต์แวร์การสแกนส่วนใหญ่ช่วยให้สามารถเลือกขนาดไฟล์ที่เล็กลงได้ เมื่อเลือกชนิดของข้อมูลไฟล์ที่ส่งออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้สำหรับซอฟต์แวร์การสแกนที่ใช้อยู่
 • ตรวจสอบการตั้งค่าความละเอียดของการสแกน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้สำหรับซอฟต์แวร์การสแกนที่ใช้อยู่):
  • ความละเอียด 200 dpi เพียงพอต่อการจัดเก็บเอกสารเป็นภาพ
  • สำหรับแบบอักษรส่วนใหญ่ 300 dpi เพียงพอต่อการใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจำตัวอักษร (OCR) ในการสร้างข้อความที่แก้ไขได้
  • สำหรับแบบอักษรภาษาเอเชียและแบบอักษรขนาดเล็ก ขอแนะนำให้เลือกความละเอียดสูง
  บันทึก
  สำหรับการสแกนพื้นหลังจุดสีดำพิเศษ การบันทึกภาพเป็นไฟล์ .tif อาจทำให้ภาพเล็กลง
  การสแกนที่ความละเอียดสูงเกินความจำเป็นจะทำให้ไฟล์ใหญ่ขึ้นโดยไม่มีประโยชน์ใดเพิ่ม
 • การสแกนภาพสีจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่กว่าการสแกนภาพขาวดำ
 • หากสแกนเอกสารหลายหน้าพร้อมๆ กัน ให้ลองสแกนเพียงครั้งละสองสามหน้าเพื่อสร้างไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงจำนวนหลายไฟล์

ปัญหาเกี่ยวกับการจดจำข้อความ (OCR) (Windows)

เครื่องสแกนใช้ การจดจำข้อมูลตัวอักษร (OCR) เพื่อแปลงข้อความในหน้าเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขในคอมพิวเตอร์
 • หากสามารถสแกนข้อความ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ทำการเลือกต่อไปนี้ก่อนสแกน:
  • เลือกช็อตคัตการสแกนที่สนับสนุน OCR ช็อตคัตการสแกนต่อไปนี้สนับสนุน OCR:
   • บันทึกเป็น PDF
   • อีเมล์เป็น PDF
   • บันทึกเป็นข้อความที่แก้ไขได้ (OCR)
   • ส่งไปยังระบบคลาวด์
   • การสแกนทั่วไป
  • เลือกประเภทไฟล์เอาต์พุต OCR ต่อไปนี้จากกล่องดรอปดาวน์ File Type (ประเภทไฟล์):
   • ข้อความ (.txt)
   • Rich Text (.rtf)
   • Word (.doc, .docx)
   • Excel (.xls, .xlsx)
   • .CSV (.csv)
   • XML (.xml)
   • PDF ที่ค้นหาได้ (.pdf)
   • PDF/A (.pdf)
บันทึก
หากไม่ได้เลือกประเภทไฟล์เอาต์พุต OCR เอกสารจะสแกนเป็นกราฟิก และข้อความจะไม่สามารถแก้ไขได้
 • ตรวจสอบต้นฉบับ
  • ซอฟต์แวร์อาจไม่รู้จักข้อความที่มีระยะเว้นวรรคแน่น ตัวอย่างเช่น หากข้อความที่ซอฟต์แวร์แปลงมีตัวอักษรขาดหายไปหรือรวมกัน "rn" อาจปรากฏเป็น "m"
  • ความถูกต้องของซอฟต์แวร์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาพ ขนาดข้อความ และโครงสร้างของต้นฉบับ และคุณภาพของการสแกน ตรวจสอบว่าเอกสารต้นฉบับมีคุณภาพของภาพที่ดี
  • สีของพื้นหลังอาจทำให้ภาพที่อยู่ด้านหน้ากลมกลืนมากเกินไป
 • หากแถบของสแกนเนอร์สกปรก ไฟล์สแกนจะไม่มีความคมชัดที่เหมาะสม ตรวจสอบว่าแถบของสแกนเนอร์สะอาดแล้ว

ปัญหาอีเมล์ (รุ่น N4000 snw1 และ N7000 snw1)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาอีเมล์ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

ตรวจสอบแอดเดรสเกตเวย์ SMTP

เปิด Embedded Web Server เพื่อยืนยันว่าแอดเดรสเกตเวย์ SMTP ถูกต้อง นอกจากนี้ ยืนยันว่าอีเมล์แอดเดรสที่ใช้อยู่ถูกต้อง

ตรวจสอบเกตเวย์ LDAP (Windows)

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบเกตเวย์ LDAP ใน Windows
 1. เปิด Windows Explorer ในแถบแอดเดรส ให้พิมพ์ LDAP:// ตามด้วยแอดเดรสเกตเวย์ LDAP ตัวอย่างเช่น พิมพ์ LDAP://12.12.12.12 โดยที่ "12.12.12.12" คือแอดเดรสเกตเวย์ LDAP
 2. กดปุ่ม Enter ถ้าแอดเดรสเกตเวย์ LDAP ถูกต้อง กล่องโต้ตอบ Find People (ค้นหาบุคคล) จะปรากฏขึ้น
 3. ถ้าแอดเดรสเกตเวย์ LDAP ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย