ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    Windows 11

    ค้นหาคำถามและคำตอบทั่วไปที่นี่

  • ข้อเสนอแนะ

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - ซอฟต์แวร์สแกนเนอร์ (macOS)

ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับฟังก์ชันการทำงานของ Apple AirScan โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม คุณสามารถสแกนได้โดยใช้ Image Capture หรือแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน ICA
ในการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติทั้งหมดของสแกนเนอร์ของคุณ HP ขอแนะนำการติดตั้งโซลูชันการสแกนจาก HP ซึ่งรวมถึง HP Easy Scan และ HP Utility

HP Easy Scan

สแกนเอกสาร และภาพถ่าย และจัดการช็อตคัทการสแกน

HP Utility

คุณสามารถใช้ HP Utility เมื่อเชื่อมต่อสแกนเนอร์ด้วยสาย USB
บานหน้าต่าง Maintenance (การบำรุงรักษา) ใน HP Utility จะแสดงการใช้งานสแกนเนอร์ ประวัติการบำรุงรักษา และแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบเมื่อถึงกำหนดบำรุงรักษา การแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นใน HP Utility เมื่อเลือกบานหน้าต่าง Maintenance (การบำรุงรักษา) ไว้
HP Utility ช่วยให้คุณกำหนดค่าสแกนเนอร์และกำหนดรูปแบบการทำงานของปุ่มสแกน บน Mac HP Utility มีอยู่ในโฟลเดอร์ Applications > HP


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย