ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - ข้อกำหนดจำเพาะผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในส่วนนี้จะแนะนำข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับไดรเวอร์การสแกน Windows และ HP ที่เฉพาะกับสแกนเนอร์สำหรับ macOS และโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows: โปรดดูหมายเหตุการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
macOS: คอมพิวเตอร์ Mac สนับสนุนสแกนเนอร์นี้ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากหน้าหลักการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และใช้เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การสแกนของ HP
  1. ไปที่หน้าหลักการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์
  2. ทำตามขั้นตอนที่ให้มาเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สแกนเนอร์
Linux: หากต้องการข้อมูลและไดรเวอร์การสแกนสำหรับ Linux โปรดไปที่ www.hp.com/go/linuxprinting
บันทึก
หากต้องการทราบรายชื่อระบบปฏิบัติการที่รองรับปัจจุบัน ให้ไปที่หน้าหลักการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์สำหรับวิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับสแกนเนอร์:
ความต้องการของระบบขั้นต่ำ
Windows 10, 8.1, 7
macOS Catalina v10.15, macOS Mojave v10.14, macOS High Sierra v10.13
อุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ iOS, Android
  • 32 บิต หรือ 64 บิต
  • เนื้อที่ว่างขนาด 2 เมกะไบต์ (GB) บนฮาร์ดดิสก์
  • Microsoft Internet Explorer
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • พอร์ต USB
  • เนื้อที่ว่างขนาด 2 เมกะไบต์ (GB) บนฮาร์ดดิสก์
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเราเตอร์

ขนาดของผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมสแกนเนอร์ของคุณมีขนาดใหญ่เพียงพอกับสแกนเนอร์
ขนาดของสแกนเนอร์
ขนาดของผลิตภัณฑ์
รุ่น
1. ความสูง
2. ความลึก
3. ความกว้าง
น้ำหนัก
รุ่น 2000 s2, 3000 s4 และ N4000 snw1
154 มม.
172 มม.
300 มม.
2.7 กก.
รุ่น 5000 s5, 7000 s3 และ N7000 snw1
190 มม.
198 มม.
310 มม.
4.0 กก.

การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง

ในการใช้งานอย่างถูกต้อง สแกนเนอร์ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตรงตามข้อกำหนดทางไฟฟ้าบางอย่าง
โปรดดูข้อมูลปัจจุบันที่ www.hp.com/support
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายไฟของอะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่มีการเชื่อมต่อสายดิน
  หมายเหตุ
ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้า เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์

ช่วงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตรวจดูข้อกำหนดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่แนะนำสำหรับสแกนเนอร์ของคุณ
ช่วงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อม
แนะนำ
อนุญาต
อุณหภูมิ
17.5° ถึง 25°C
10° ถึง 35°C
ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 70% (RH)
10% ถึง 80% RH
ความสูง
ไม่มี
0 ถึง 3048 ม.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย