ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro MFP M428, M429, M479 - การแก้ไขปัญหาการส่งหรือรับแฟกซ์ (รวมทั้งข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแฟกซ์)

คำแนะนำ

ใช้ข้อมูลในเอกสารชุดนี้เพื่อแก้ไขปัญหาในการส่งและรับแฟกซ์ รวมทั้งข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแฟกซ์ที่พบบ่อย ซึ่งอาจปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
เอกสารนี้ใช้กับเครื่องแฟกซ์รุ่น HP LaserJet Pro MFP M428, M429 และ M479 รุ่นต่อไปนี้มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว
รูปภาพ : หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว
หากเครื่องแฟกซ์รุ่น HP LaserJet Pro ของคุณมีแผงควบคุมที่มีพื้นหลังสีดำให้ ไปที่Solve problems sending or receiving faxes (including fax error messages) (การแก้ไขปัญหาการส่งหรือรับแฟกซ์ (รวมทั้งข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแฟกซ์))
รูปภาพ : หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

เกี่ยวกับการตั้งค่าแฟกซ์

ก่อนเริ่มแก้ไขปัญหาให้ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการตั้งค่าแฟกซ์

การกำหนดค่าแฟกซ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าหรือตรวจสอบพารามิเตอร์ปัจจุบัน และค่ากำหนดของคุณสำหรับการรับส่งแฟกซ์ การใช้ค่าที่ถูกต้องสำหรับสถานการณ์ของคุณสามารถป้องกันปัญหาต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการส่งและตัวเลือกการรับ นอกจากนี้ยังสามารถระบุตัวเลือกในการรายงาน เช่น พิมพ์รายงานแจ้งเตือนหลังจากงานแฟกซ์ที่ไม่สำเร็จหรือไม่ และพิมพ์รายงานยืนยันหลังจากงานแฟกซ์ที่สมบูรณ์หรือไม่
เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าแฟกซ์จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แตะไอคอนการตั้งค่า แล้วแตะ การตั้งค่าแฟกซ์

สภาพแวดล้อมแบบอะนะล็อกเทียบกับดิจิตอล

เครื่องพิมพ์นี้เป็นอุปกรณ์แฟกซ์แบบอะนาล็อก HP จึงขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องพิมพ์กับสายโทรศัพท์อะนาล็อกที่แยกเฉพาะ สำหรับสภาพแวดล้อมดิจิตอล เช่น DSL, PBX, ISDN หรือ VoIP ให้ตรวจสอบว่าใช้ฟิลเตอร์ที่ถูกต้อง และกำหนดค่าดิจิตอลอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการดิจิตอล

ปัญหาในการส่งแฟกซ์

คลิกที่หัวข้อส่วนด้านล่างที่ตรงกับปัญหาที่พบ จากนั้นลองแนวทางแก้ไขปัญหา (ตามลำดับที่แจ้ง) เพื่อแก้ไขปัญหา

ปัญหาในการรับแฟกซ์

คลิกที่หัวข้อส่วนด้านล่างที่ตรงกับปัญหาที่พบ จากนั้นลองแนวทางแก้ไขปัญหา (ตามลำดับที่แจ้ง) เพื่อแก้ไขปัญหา

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแฟกซ์

ค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแฟกซ์จากตัวเลือกด้านล่าง จากนั้นลองวิธีแก้ไขปัญหา (ตามลำดับที่แสดง) เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย