ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

  อาจทำให้ท่านใช้เวลารอรับบริการนานกว่าปกติจากพนักงานของเรา hp ขอแนะนำเครื่องมือตรวจสอบที่เราได้เตรียมไว้ให้บริการเพื่อตอบข้อสงสัย และใช้ในการตรวจสอบปัญหาของท่านเพิ่มเติม โดยท่านสามารถเลือกใช้งานผ่านช่องทาง บริการด้านเครื่องพิมพ์ของ HP และ บริการสำหรับคอมพิวเตอร์จาก HP เพื่อเข้าถึงบริการที่รวดเร็วกว่าได้

HP Enterprise, HP Managed - การพิมพ์หรือประสิทธิภาพใน macOS ช้า

ปัญหา

ความเร็วหรือประสิทธิภาพในการทำงานช้าลงเมื่อพิมพ์จาก macOS ไปยังเครื่องพิมพ์ HP Enterprise หรือ HP Managed

วิธีแก้ัปัญหา

มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อความเร็วในการพิมพ์ และประสิทธิภาพในการพิมพ์โดยรวม รวมทั้งแอปพลิเคชัน ความซับซ้อนของไฟล์ ประเภทไฟล์ ไดรเวอร์การพิมพ์ การตั้งค่าไดรเวอร์การพิมพ์ และ/หรือ โปรโตคอลการพิมพ์ หากต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่แสดง หากขั้นตอนใดแก้ปัญหาของคุณได้ ก็ไม่ต้องทำการแก้ไขปัญหาต่อ

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด

HP Inc. ยังคงปรับปรุงเฟิร์มแวร์หากเป็นไปได้ และในบางครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยเรื่องประสิทธิภาพการพิมพ์ เพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ HP Inc. ขอแนะนำอย่างยิ่งให้อัปเดตเครื่องพิมพ์ HP FutureSmart Enterprise ด้วยเฟิร์มแวร์เฟิร์มแวร์ล่าสุด สำหรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด และ/หรือ คำแนะนำในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เข้าไปที่ HP FutureSmart - Latest Firmware Versions

ขั้นตอนที่สอง: อัปเดต macOS เวอร์ชันล่าสุด

ปัญหาในการพิมพ์และประสิทธิภาพการทำงานบางอย่างได้รับการแก้ไขโดยการอัปเดตเป็น macOS เวอร์ชันใหม่ ดูคำแนะนำได้จากเอกสารการให้บริการของ Apple How to update the software on your Mac (HT20154)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ล่าสุดสำหรับ macOS ได้จากหัวข้อ Printers compatible with macOS Catalina 10.15, Mojave 10.14

ขั้นตอนที่สาม: ปรับการตั้งค่าไดรเวอร์การพิมพ์

 1. ปรับการตั้งค่า โปรไฟล์
  1. เปิด การตั้งค่าระบบ > เครื่องพิมพ์ & เครื่องสแกน
  2. เลือกเครื่องพิมพ์
  3. เลือก เปิดคิวการพิมพ์...
  4. คลิก การตั้งค่า
  5. เปิดกล่องไดอะล็อกการพิมพ์ (โดยทั่วไปคือ ไฟล์ > พิมพ์)
  6. ใช้รายการดร็อปดาวน์ โปรไฟล์ เพื่อเปลี่ยนโปรไฟล์สีเริ่มต้น
   บันทึก
   คุณอาจลองเปลี่ยนจากโปรไฟล์ CMYK เป็น RGB หรือในทางกลับกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชันหรือประเภทไฟล์
   รูปภาพ : ไดรเวอร์ HP สำหรับ macOS: การตั้งค่าโปรไฟล์
 2. ปรับการตั้งค่า คุณภาพ
  1. เปิด การตั้งค่าระบบ > เครื่องพิมพ์ & เครื่องสแกน
  2. เลือกเครื่องพิมพ์
  3. เลือก เปิดคิวการพิมพ์...
  4. คลิก การตั้งค่า
  5. เปิดกล่องไดอะล็อกการพิมพ์ (โดยทั่วไปคือ ไฟล์ > พิมพ์)
  6. ใช้แถบเลื่อน คุณภาพ เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ในไดรเวอร์ AirPrint
   บันทึก
   การปรับตั้งค่า คุณภาพ อาจลดเวลาในการพิมพ์โดยรวมสำหรับเอกสารที่มีความซับซ้อน โดยไม่ลดคุณภาพการพิมพ์
   • สำหรับเอกสารที่มีภาพสแกน หรือภาพความละเอียดที่ต่ำ ให้เลือก ดราฟท์
 3. เปิดใช้งานคุณสมบัติ ดูรูป ในไดรเวอร์ HP Mac PostScript
  1. เปิด การตั้งค่าระบบ > เครื่องพิมพ์ & เครื่องสแกน
  2. เลือกเครื่องพิมพ์
  3. เลือก เปิดคิวการพิมพ์...
  4. คลิก การตั้งค่า
  5. เปิดกล่องไดอะล็อกการพิมพ์ (โดยทั่วไปคือ ไฟล์ > พิมพ์)
  6. จากแท็บ/ดร็อปดาวน์ กระดาษ/คุณภาพ ให้เลือกตัวเลือก Quick View (ดูรูป)
   บันทึก
   HP Quick View (ดูรูป) เป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดในการพิมพ์เอกสารสแกนแบบดิจิตอล เอกสารที่บีบอัดอย่างถูกต้อง (จัดเก็บถาวร) และในบางกรณี เอกสารที่มีภาพขนาดใหญ่ และ/หรือ หลายภาพ HP Quick View (ดูรูป) สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ HP Enterprise รุ่นใหม่ที่ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน HP FutureSmart 4.3 และที่ใหม่กว่า หากไม่มีตัวเลือก Quick View (ดูรูป) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ไดรเวอร์ HP Mac PostScript เวอร์ชันล่าสุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือก Quick View (ดูรูป) ได้จาก HP Quick View (white paper) (HP และลูกค้าดูได้)
   รูปภาพ : ไดรเวอร์ HP Mac PostScript: กล่องไดอะล็อกการพิมพ์ การตั้งค่า Quick View (ดูรูป)

ขั้นตอนที่สี่: ลองใช้ไดรเวอร์การพิมพ์อื่น

หากคุณพบว่ามีความเร็วในการพิมพ์หรือการทำงานช้าลงเมื่อใช้ไดรเวอร์ HP Mac PostScript ให้ลองใช้ไดรเวอร์ AirPrint หรือไดรเวอร์ Generic PostScript ของ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของไดรเวอร์ที่มีผลต่อความเร็วและประสิทธิภาพ โปรดดูที่ส่วน Mac printing workflow (ระบบการพิมพ์ของ Mac)

ขั้นตอนที่ห้า: ปรับการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

ไฟล์ที่มีความซับซ้อน เช่น ไฟล์ PDF หรือ .PPT อาจพิมพ์ช้ากว่าที่คาดไว้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแอปพลิเคชันเพื่อปรับปรุงความเร็วการพิมพ์ในแอปพลิเคชันเหล่านี้ รวมทั้งไฟล์ที่ซับซ้อน

ขั้นตอนที่หก: ตรวจสอบการตั้งค่ากระดาษและการปรับบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

 1. ตรวจสอบประเภทกระดาษที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  กระดาษประเภทที่มีน้ำหนักมากอาจส่งผลต่อความเร็วหรือประสิทธิภาพในการทำงาน หลังจากใส่กระดาษลงในถาดใด ๆ ในเครื่องพิมพ์สี HP เครื่องจะทำการพิมพ์กระดาษ 5 แผ่นแรก เพื่อตรวจหาประเภทกระดาษ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่พบได้บนเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise
 2. ตรวจสอบทิศทางป้อนกระดาษ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษไว้ในทิศทางป้อนแบบยาว
  บันทึก
  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะป้อนกระดาษจดหมายในทิศทางนี้สำหรับเครื่องพิมพ์ A3 ทั้งหมด หากกระดาษถูกป้อนไว้ก่อนแล้วเครื่องจะชะลอการทำงานเพื่อป้องกันฟิวเซอร์
 3. ตรวจสอบว่าประเภทกระดาษถูกตั้งค่าเป็นแบบ กระดาษเปล่า
  บันทึก
  การตั้งค่านี้จะแนะนำเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเมื่อใช้กระดาษธรรมดา และไม่ใช่ประเภทกระดาษพิเศษ
  1. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เปิดเมนู ถาด
  2. เลือกถาดกระดาษ (1, 2, 3, 4 ฯลฯ)
  3. เปิดรายการประเภทกระดาษที่มี
  4. เลือก กระดาษเปล่า
 4. หากเครื่องพิมพ์มีอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งไว้ให้ปิดคุณสมบัติการทำ Job Offset (ออฟเซตงาน) ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  เครื่องพิมพ์ HP LaserJet ใหม่ ที่มีอุปกรณ์เสริมเอาต์พุตจะมีคุณสมบัติ Job offset (ออฟเซตงาน) หากเครื่องพิมพ์ไม่มีอุปกรณ์เสริมเอาต์พุต หรือเป็นรุ่น HP PageWide ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป
  1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิด Settings (การตั้งค่า)
  2. เปิดเมนู Manage Stapler/Stacker (การจัดการที่เย็บกระดาษ/ที่วางซ้อน)
  3. ใน Job Offset (ออฟเซตงาน) เลือก Off (ปิด)
 5. ปรับตั้ง Supply Settings การตั้งค่าซัพพลาย
  1. เปิดเมนู Manage Supplies (จัดการวัสดุ) > เมนู Supply settings (การตั้งค่าวัสดุ)
  2. เปิดเมนู Color/Black Mix (ผสมสี/ดำ)
  3. เลือกตัวเลือก Mostly color pages (หน้าสีเป็นส่วนใหญ่) จากนั้นเลือก Save (บันทึก)
   บันทึก
   การตั้งค่านี้ (หรือที่เรียกว่า Adaptive Alienation) ช่วยป้องกันเครื่องพิมพ์ไม่ให้แยกตลับหมึกสีออกเมื่อเห็นว่ามีหลาย ๆ หน้าที่ไม่พิมพ์สี และเพิ่มความเร็วในการพิมพ์สำหรับเอกสารที่มีทั้งหน้าสีและไม่มีสี คุณลักษณะนี้เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และอาจเป็นข้อดีข้อเสียและส่งผลด้านลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน คุณสมบัติการทำงานนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Managed บางรุ่น

ระบบการพิมพ์ของ Mac

อาจมีตัวกรองการพิมพ์หรือการตั้งค่าเพิ่มเติมที่สามารถปรับปรุงความเร็วและประสิทธิภาพการพิมพ์ได้ โดยขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันและไดรเวอร์การพิมพ์ที่ใช้
มีประเภทไดรเวอร์การพิมพ์อยู่สองประเภท ได้แก่ ไดร์เวอร์ Apple AirPrint และ ไดรเวอร์ PostScript
 • AirPrint – ไดรเวอร์รวมอยู่ในระบบปฏิบัติการของ Apple (InOS) สร้างฟอร์แมท PDF เป็นงานพิมพ์
 • ไดรเวอร์ Apple's Generic PostScript - ไดรเวอร์รวมอยู่ในระบบปฏิบัติการของ Apple (InOS) สร้างฟอร์แมท PostScript เป็นงานพิมพ์
 • ไดรเวอร์ HP Mac PostScript และ ไดรเวอร์ Apple's Generic PostScript - ไดร์เวอร์จาก HP (หรือผู้ผลิตรายอื่น) ใช้ไดรเวอร์ PostScript และสร้างฟอร์แมท PostScript เป็นงานพิมพ์
สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าไดรเวอร์การพิมพ์ได้เพื่อช่วยในการปรับปรุงความเร็วในการพิมพ์ในแอปพลิเคชัน เช่น Adobe Reader และไฟล์ที่ซับซ้อน เช่น ไฟล์ PDF หรือ .PPT ที่อาจพิมพ์ช้ากว่าที่คาดไว้
รูปภาพ : ระบบงานของประเภทไดรเวอร์ที่มีแอปพลิเคชันของ Apple กับ แอปพลิเคชันอื่น ๆ (เช่น Adobe Reader)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย