ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

  อาจทำให้ท่านใช้เวลารอรับบริการนานกว่าปกติจากพนักงานของเรา hp ขอแนะนำเครื่องมือตรวจสอบที่เราได้เตรียมไว้ให้บริการเพื่อตอบข้อสงสัย และใช้ในการตรวจสอบปัญหาของท่านเพิ่มเติม โดยท่านสามารถเลือกใช้งานผ่านช่องทาง บริการด้านเครื่องพิมพ์ของ HP และ บริการสำหรับคอมพิวเตอร์จาก HP เพื่อเข้าถึงบริการที่รวดเร็วกว่าได้

HP Color LaserJet M855, M880 - การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด 13.FF.FF

ข้อผิดพลาด 13.FF.FF เกี่ยวข้องกับกระดาษติดในทางเดินกระดาษ ข้อผิดพลาดเหล่านี้แสดงว่าเครื่องทำงานพร้อมกับกระดาษติด เลขชุดที่สองและที่สามของรหัสข้อผิดพลาดของกระดาษติดแสดงประเภทกระดาษ ถาดกระดาษ และเซนเซอร์ แต่หลังจากรอบการทำงาน ข้อมูลนี้ไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ใช้รหัสทั่วไป
ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง เพื่อลองแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: นำกระดาษที่ติดออกจากถาด 2, 3, 4, 5

 1. ดึงถาดออกจากเครื่องพิมพ์ด้วยการดึงและยกขึ้นเล็กน้อย
  รูปภาพ : ถอดถาด
 2. นำกระดาษที่ติดหรือเสียหายออกจากถาด
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 3. นำกระดาษออกจากลูกกลิ้งของตัวป้อนกระดาษด้านในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. ใส่ถาดใหม่และปิด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 5. เปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านขวา
 6. นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 7. ถอดฟิวเซอร์โดยจับสลักสองด้านและดึงฟิวเซอร์ออกมาตรง ๆ จากเครื่องพิมพ์
    หมายเหตุ
  ฟิวเซอร์จะมีความร้อนขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ รอให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนที่จะจับ
  บันทึก
  ต้องเปิดเครื่องในขณะที่ถอดและติดตั้งฟิวเซอร์กลับเข้าไปใหม่สำหรับเครื่องพิมพ์ในการตรวจสอบว่าได้ใส่ฟิวเซอร์กลับเข้าไปแล้ว หลังจากปล่อยให้ฟิวเซอร์เย็น ให้เปิดเครื่องก่อนที่จะถอดและติดตั้งฟิวเซอร์กลับเข้าไป
  รูปภาพ : ถอดฟิวเซอร์ออก
 8. นำกระดาษที่ติดออกจากช่องฟิวเซอร์
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 9. ติดตั้งฟิวเซอร์กลับเข้าไป
  รูปภาพ : ติดตั้งฟิวเซอร์กลับเข้าไปใหม่
 10. ปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านขวา

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าใส่กระดาษในถาดอย่างถูกต้อง

 1. เปิดถาด
  บันทึก
  ห้ามเปิดถาดนี้ขณะกำลังใช้งาน
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. ปรับตัวกั้นความยาวกระดาษและความกว้างกระดาษโดยการบีบคันโยกปรับตัวกั้นและเลื่อนตัวกั้นให้ได้ตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจสอบกระดาษเพื่อตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษเสมอพอดีกับขอบกระดาษ แต่ไม่ได้ทำให้กระดาษงอ
  บันทึก
  หากต้องการป้องกันกระดาษติด ห้ามใส่วัสดุพิมพ์ลงในถาดมากเกินไป ต้องแน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
  บันทึก
  หากปรับถาดกระดาษไม่ถูกต้อง ข้อความข้อผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นระหว่างการพิมพ์หรือกระดาษอาจติด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 4. ปิดถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 5. แผงควบคุมจะแสดงประเภทและขนาดของกระดาษในถาด หากการกำหนดค่าไม่ถูกต้อง ให้ทำตามคำแนะนำบนแผงควบคุมเพื่อเปลี่ยนหรือขนาด
 6. สำหรับกระดาษขนาดที่กำหนดเอง คุณจำเป็นต้องระบุขนาด X และ Y สำหรับกระดาษ เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมของเครื่อง
  รูปภาพ : ขนาด X และ Y
  การวางแนวกระดาษในถาด 2 และถาด 3
  ชนิดกระดาษ
  การวางแนวภาพ
  โหมดพิมพ์สองด้าน
  ขนาดกระดาษ
  วิธีการใส่กระดาษ
  กระดาษแบบฟอร์มหรือกระดาษหัวจดหมาย
  แนวตั้ง
  การพิมพ์ด้านเดียว
  Letter, Letter Rotated, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), 11 x 17,A3, A4, A4 Rotated, A5, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K 270 x 390 มม., 16K 195 x 270 มม., 8K 260 x 368 มม., 16K 184 x 260 มม., 8K 273 x 394 มม., 16K 197 x 273 มม., ขนาดที่กำหนดเอง
  คว่ำหน้าลง
  หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของถาด
  การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
  Letter, Letter Rotated, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), 11 x 17, 12 x 18, A3, A4, A4 Rotated, RA 3, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K 270 x 390 มม., 16K 195 x 270 มม., 8K 260 x 368 มม., 16K 184 x 260 มม., 8K 273 x 394 มม., 16K 197 x 273 มม., ขนาดที่กำหนดเอง
  หงายหน้าขึ้น
  หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของถาด
  แนวนอน
  การพิมพ์ด้านเดียว
  Letter, Letter Rotated, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), 11 x 17,A3, A4, A4 Rotated, A5, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K 270 x 390 มม., 16K 195 x 270 มม., 8K 260 x 368 มม., 16K 184 x 260 มม., 8K 273 x 394 มม., 16K 197 x 273 มม., ขนาดที่กำหนดเอง
  คว่ำหน้าลง
  หันท้ายกระดาษไปทางด้านขวาของถาด
  การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
  Letter, Letter Rotated, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), 11 x 17, 12 x 18, A3, A4, A4 Rotated, RA 3, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K 270 x 390 มม., 16K 195 x 270 มม., 8K 260 x 368 มม., 16K 184 x 260 มม., 8K 273 x 394 มม., 16K 197 x 273 มม., ขนาดที่กำหนดเอง
  หงายหน้าขึ้น
  หันท้ายกระดาษไปทางด้านขวาของถาด
  กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ
  แนวตั้ง
  การพิมพ์ด้านเดียว
  Letter, Letter Rotated, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), 11 x 17,A3, A4, A4 Rotated, A5, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K 270 x 390 มม., 16K 195 x 270 มม., 8K 260 x 368 มม., 16K 184 x 260 มม., 8K 273 x 394 มม., 16K 197 x 273 มม., ขนาดที่กำหนดเอง
  หันรูกระดาษไปทางด้านขวาของถาด
  การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
  Letter, Letter Rotated, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13), 11 x 17, 12 x 18, A3, A4, A4 Rotated, RA 3, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K 270 x 390 มม., 16K 195 x 270 มม., 8K 260 x 368 มม., 16K 184 x 260 มม., 8K 273 x 394 มม., 16K 197 x 273 มม., ขนาดที่กำหนดเอง
  หันรูกระดาษไปทางด้านซ้ายของถาด
 7. เมื่อถาดปิด จะมีการแจ้งที่แผงควบคุมให้ระบุประเภทกระดาษ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทที่ระบุในการแจ้งเตือนนี้ตรงกับที่เขียนอยู่บนบรรจุภัณฑ์กระดาษ
  บันทึก
  กระดาษบางชนิดไม่เหมือนกัน และความหนา ผิวเคลือบ และพื้นผิวมีผลต่อการฟิวซิ่ง กระดาษสำนักงานปกติคือ 75 g/m^2 (เมตริก) หรือ 20 ปอนด์ (สหรัฐฯ)

ขั้นตอนที่ 3: ทำความสะอาดลูกกลิ้งถาดป้อนกระดาษ 1x500 และสั่งลูกกลิ้งใหม่หากดอกยางเหลือน้อย

 1. นำถาด 3 ออก
  รูปภาพ : นำถาด 3 ออก
 2. ค้นหาลูกกลิ้งด้านในช่องใส่ถาด
  รูปภาพ : ค้นหาลูกกลิ้ง
 3. บีบแท็บที่ปลายของลูกกลิ้งแบบร่อง แล้วถอดลูกกลิ้ง ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับลูกกลิ้งแบบเรียบด้านบน และลูกกลิ้งแบบเรียบด้านล่าง ตามลำดับดังกล่าว
  รูปภาพ : ถอดลูกกลิ้ง
 4. กำจัดขุยหรือฝุ่นที่มองเห็นออกจากลูกกลิ้งแต่ละตัว โดยใช้ผ้าสะอาดไม่เป็นขุยชุบน้ำอุ่น
 5. หากลูกกลิ้งเสียหายหรือมีการสึกหรอ ให้เปลี่ยนลูกกลิ้ง
 6. แก้ไขปัญหาผ่านแผงควบคุม เพื่อดูว่าเซนเซอร์ใดที่ไม่สามารถใช้งานได้
  1. เปิดเมนูต่อไปนี้จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์: ชุดเครื่องมือให้บริการการแก้ไขปัญหา จากนั้น การทดสอบเซนเซอร์ทางเดินกระดาษ
  2. เปิดลิ้นชัก แล้วกดที่เซนเซอร์เพื่อดูว่าสถานะเปลี่ยนหรือไม่
  3. เปิดเมนูต่อไปนี้จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์: ชุดเครื่องมือให้บริการการแก้ไขปัญหา จากนั้น เซนเซอร์ถาดกระดาษ
  4. เลือกถาดกระดาษหรือพื้นที่ที่ต้องการทดสอบ หลังจากเสร็จสิ้น คุณจะต้องทำการปิดเปิดเครื่องเพื่อกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้น

เครื่องพิมพ์ที่ได้รับผลกระทบ

 • เครื่องพิมพ์รุ่น HP Color LaserJet M855
 • เครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ HP Color LaserJet flow รุ่น M880


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย