ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro MFP M282-M283 - การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro M282nw, M283cdw, M283fdn และ M283fdw
เปลี่ยนตลับหมึกโดยเปิดช่องตลับหมึก นำตลับหมึกเดิมออก จากนั้นติดตั้งตลับหมึกใหม่
บันทึก
ดรัมพิมพ์ภาพรวมอยู่ในตลับหมึก เปลี่ยนดรัมพิมพ์ภาพโดยต้องเปลี่ยนตลับหมึก

เปลี่ยนตลับผงหมึก

หากตลับหมึกหมด ให้เปลี่ยนตลับหมึกแท้ตัวใหม่จาก HP
 1. เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
  การเปิดฝาด้านหน้า
 2. จับที่จับสีฟ้าที่ถาดตลับหมึก แล้วดึงถาดออกมา
  การดึงถาดตลับหมึกพิมพ์ออกมา
 3. จับมือจับที่ตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นดึงตลับหมึกพิมพ์ออกตรง ๆ
  การนำตลับหมึกออก
 4. นำบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกใหม่ออกจากกล่อง จากนั้น ดึงแถบเปิดบนบรรจุภัณฑ์ออก
  การดึงแถบปลดล็อค
 5. ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
    หมายเหตุ
  อย่าสัมผัสโดนดรัมส่งภาพที่ด้านล่างของตลับหมึก ลายนิ้วมือที่ดรัมพิมพ์ภาพอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้
  ห้ามสัมผัสโดนดรัมพิมพ์ภาพ
  การนำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์
 6. จับที่ทั้งสองด้านของตลับหมึกแล้วค่อย ๆ เขย่าตลับหมึกเบา ๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายตัวทั่วตลับ
  ค่อย ๆ เขย่าตลับหมึกไปมา
 7. ใส่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ลงในถาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิปสีบนตลับหมึกตรงกับชิปสีบนถาด
  การใส่ตลับหมึกพิมพ์
 8. ดันถาดตลับหมึกพิมพ์เข้าในเครื่องพิมพ์
  การดันถาดตลับหมึกพิมพ์เข้าไป
 9. ปิดฝาด้านหน้า
  การปิดฝาครอบด้านหน้า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

พิจารณารายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย