ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro MFP M282-M283 - ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro M282nw, M283cdw, M283fdn และ M283fdw
ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยนำเครื่องพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากกล่อง ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ ต่อสายไฟ ปรับตั้งค่าที่แผงควบคุม จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
บันทึก
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ไปที่ 123.hp.com

ขั้นตอนที่ 1: นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์
บันทึก
ตลับหมึกติดตั้งมาสำเร็จในเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์
 1. นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง
 2. ลอกเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์ จากนั้นลอกฟิล์มออกจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 3. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ส่งรีไซเคิล

ขั้นตอนที่ 2: ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ

ใส่กระดาษธรรมดา เช่น A4, U.S. letter หรือ legal ลงในถาดป้อนกระดาษ
 1. ดึงถาดป้อนกระดาษหลักออกมา
  ดึงรางออก
 2. เลื่อนตัวปรับความกว้างและความยาวกระดาษออกให้สุด
  ใส่กระดาษ Legal โดยยืดด้านหน้าของถาดโดยกดล็อคสีน้ำเงิน จากนั้นดึงด้านหน้าของถาดออกมา
  การเลื่อนตัวปรับความกว้างออกไปจนสุด
  ขยายถาดป้อนกระดาษหลักเพื่อรองรับกระดาษ legal
 3. ใส่กระดาษลงในถาดโดยให้ด้านพิมพ์หันขึ้น และขอบด้านบนหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ หากคุณใส่กระดาษแบบเจาะ ให้ใส่กระดาษโดยให้ช่องเจาะหันไปทางด้านซ้ายของถาด
  การใส่กระดาษ
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปึกกระดาษจะต้องเรียบทั้งสี่ด้าน เลื่อนตัวปรับความกว้างและความยาวกระดาษเข้ามาจนชิดขอบของปึกกระดาษ
  บันทึก
  เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด อย่าใส่กระดาษในถาดมากเกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านบนของปึกกระดาษจะต้องอยู่ต่ำกว่าแนวแจ้งกระดาษเต็ม
  เลื่อนตัวปรับกระดาษเข้า
 5. ดันถาดป้อนกระดาษหลัก
  บันทึก
  ขณะใส่กระดาษ Legal ถาดป้อนกระดาษหลักจะยืดออกมาจากด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ประมาณ 57.5 มม. (2.2 นิ้ว)
  การดันถาดป้อนกระดาษหลัก

ขั้นตอนที่ 3: ต่อสายไฟและตั้งค่า

ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ
บันทึก
อย่าเพิ่งต่อสาย USB ในตอนนี้ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
  การเสียบต่อสายไฟ
 2. เปิดเครื่องพิมพ์
 3. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ ภาษา และวันที่ จากนั้นกด Yes (ใช่)
 4. หากได้รับแจ้ง ให้เลือกวันที่และเวลา จากนั้นกด Yes (ใช่)
 5. เมื่อตัวเลือก Default Settings (การตั้งค่าเริ่มต้น) ปรากฎขึ้นมา เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • Self-Managed (การจัดการด้วยตัวเอง): การตั้งค่าสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น บ้าน และโฮมออฟฟิศ
  • It-managed (การจัดการโดยฝ่ายไอที): การตั้งค่าสำหรับสภาพแวดล้อมสำนักงานที่มีการเชื่อมต่อซึ่งดูแลโดยเจ้าหน้าที่ทางด้านไอที
  นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือก Print Information Sheet (พิมพ์เอกสารข้อมูล) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่าง ๆ
ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วและึัคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ต่อไป

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การพิมพ์เวอร์ชั่นล่าสุดจาก 123.hp.comจากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย