ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet MFP M433, M436, M437, M438, M439, M440, M442, M443, M42523, M42525, M42623, M42625 - ข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์

ข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์

ตารางต่อไปนี้อธิบายแอททริบิวต์ของวัสดุพิมพ์ที่เครื่องรองรับ แอททริบิวต์รวมถึงประเภทวัสดุพิมพ์ ขนาด มิติ น้ำหนัก และความจุของถาดสำหรับวัสดุพิมพ์ที่ระบุ
ประเภท
ขนาด
มิติ
น้ำหนัก/ความจุวัสดุพิมพ์a
ถาด 2 / ถาด 3
ถาดอเนกประสงค์ 1
กระดาษธรรมดา
Letter
216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)
71 ถึง 85 g/m2 (บอนด์ 19 ถึง 22.5 ปอนด์)
  • 80 g/m2 (บอนด์ 21 ปอนด์) 250 แผ่น
71 ถึง 85 g/m2 (บอนด์ 19 ถึง 22.5 ปอนด์)
  • 80 g/m2 (บอนด์ 21 ปอนด์) 100 แผ่น
11 x 17
279 x 432 มม. (11 x 17 นิ้ว)
Legal
216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
Oficio
216 x 330 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)
Oficio 216 x 340
216 x 340 มม. (8.5 x 13.39 นิ้ว)
B4
257 x 364 มม. (10.1 x 14.3 นิ้ว)
B5
182 x 257 มม. (7.16 x 10.11 นิ้ว)
Executive
184 x 267 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)
8K
270 x 390 มม. (10.75 x 15.5 นิ้ว)
16K
195 x 270 มม. (7.76 x 10.75 นิ้ว)
A3
297 x 420 มม. (11.7 x 16.5 นิ้ว)
A4
210 x 297 มม. (8.26 x 11.69 นิ้ว)
A5
148 x 210 มม. (5.82 x 8.26 นิ้ว)
Statement
140 x 216 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)
ใช้ไม่ได้ในถาด 2/ ถาด 3
โปสการ์ด
152 x 102 มม. (6 x 4 นิ้ว)
ใช้ไม่ได้ในถาด 2/ ถาด 3
กระดาษหนักปานกลาง 96–110g
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
96 ถึง 110 g/m2 (บอนด์ 26 ถึง 29 ปอนด์)
96 ถึง 110 g/m2 (บอนด์ 26 ถึง 29 ปอนด์)
หนา 110-130gb
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
ใช้ไม่ได้ในถาด 2/ ถาด 3
111 ถึง 163 g/m2 (บอนด์ 30 ถึง 43.5 ปอนด์)
กระดาษบาง 60–74g
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
60 ถึง 74 g/m2 (บอนด์ 16 ถึง 20 ปอนด์)
60 ถึง 74 g/m2 (บอนด์ 16 ถึง 20 ปอนด์)
HP LaserJet 90g, กระดาษสี, กระดาษแบบฟอร์ม, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษเจาะรู
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
75 ถึง 90 g/m2 (บอนด์ 20 ถึง 24 ปอนด์)
75 ถึง 90 g/m2 (บอนด์ 20 ถึง 24 ปอนด์)
กระดาษรีไซเคิล
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
60 ถึง 90 g/m2 (บอนด์ 16 ถึง 24 ปอนด์)
60 ถึง 90 g/m2 (บอนด์ 16 ถึง 24 ปอนด์)
กระดาษบอนด์b
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
ใช้ไม่ได้ในถาด 2/ ถาด 3
105 ถึง 120 g/m2 (บอนด์ 28 ถึง 32 ปอนด์)
กระดาษกลาง 85-95g
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
85 ถึง 95 g/m2 (บอนด์ 23 ถึง 26 ปอนด์)
85 ถึง 95 g/m2 (บอนด์ 23 ถึง 26 ปอนด์)
การ์ดสต็อคb
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
โปรดดูหัวข้อกระดาษธรรมดา
ใช้ไม่ได้ในถาด 2/ ถาด 3
105 ถึง 163 g/m2 (บอนด์ 28 ถึง 43 ปอนด์)
ขนาดต่ำสุด (กำหนดเอง)c, d
  • ถาดอเนกประสงค์ 1: 125 x 101.6 มม. (4.92 x 4 นิ้ว)
  • ถาด 2/ ถาด 3: 148 x 182 มม. (5.83 x 7.17 นิ้ว)
  • ถาดอเนกประสงค์ 1: 60 ถึง 163 g/m2 (บอนด์ 16 ถึง 43.5 ปอนด์)
  • ถาด 2/ ถาด 3: 60 ถึง 110 g/m2 (บอนด์ 16 ถึง 29.3 ปอนด์)
ขนาดสูงสุด (กำหนดเอง)
297 x 432 มม. (11.69 x 17.01 นิ้ว)
aความจุสูงสุดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัสดุพิมพ์ ความหนา และสภาวะแวดล้อม
bเครื่องพิมพ์ไม่สนับสนุนการพิมพ์สองด้านสำหรับประเภทกระดาษหนามาก บอนด์ และการ์ดสต็อคแบบบาง
cประเภทกระดาษที่ใช้ได้ในถาดอเนกประสงค์ 1: กระดาษแบบธรรมดา, กระดาษหนาปานกลาง 96–110g, กระดาษหนา 110–130g, กระดาษบาง 60–74g, HP Laser Jet 90g, กระดาษสี, กระดาษแบบฟอร์ม, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษบอนด์, กระดาษปานกลาง 85–95g, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษเจาะรู, การ์ดสต็อค
dประเภทกระดาษที่ใช้ได้ในถาด 2: กระดาษแบบธรรมดา, กระดาษหนาปานกลาง 96–110g, กระดาษบาง 60–74g, HP Laser Jet 90g, กระดาษสี, กระดาษแบบฟอร์ม, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษปานกลาง 85–95g, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษเจาะรู


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย