ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet MFP M433, M436, M437, M438, M439, M440, M442, M443, M42523, M42525, M42623, M42625 - ปัญหาการทำสำเนา

ปัญหาการทำสำเนา

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงปัญหาการทำสำเนาทั่วไป และวิธีแก้ไขที่แนะนำ
สภาวะ
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
สำเนาจางหรือเข้มเกินไป
ปรับความเข้มในคุณสมบัติสำเนาเพื่อปรับพื้นหลังของสำเนาให้จางหรือเข้ม
รอยเปื้อน เส้น รอย หรือจุดปรากฏบนสำเนา
 • หากข้อบกพร่องอยู่บนต้นฉบับ ให้ปรับความเข้มในคุณสมบัติสำเนาเพื่อปรับพื้นหลังของสำเนาของคุณให้จาง
 • หากมีไม่มีข้อบกพร่องบนต้นฉบับ ให้ทำความสะอาดชุดสแกน
ภาพสำเนาเอียง
 • ตรวจสอบว่าต้นฉบับตรงกับตัวกั้นการรีจิสเตอร์
 • ลูกกลิ้งส่งกระดาษอาจสกปรก ทำความสะอาดภายในเครื่องของคุณ
พิมพ์สำเนากระดาษเปล่าออกมา
ตรวจสอบว่าต้นฉบับคว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์หรือหงายหน้าขึ้นในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
ภาพเลอะหลุดออกจากสำเนาได้ง่าย
 • เปลี่ยนกระดาษในถาดโดยใช้กระดาษจากบรรจุภัณฑ์ใหม่
 • ในพื้นที่ความชื้นสูง อย่าทิ้งกระดาษไว้ในเครื่องเป็นระยะเวลานาน
กระดาษสำเนาติดเป็นประจำ
 • คลี่กระดาษ แล้วพลิกกระดาษในถาด เปลี่ยนกระดาษในถาดโดยใช้กระดาษใหม่ ตรวจสอบ/ปรับตัวกั้นกระดาษ หากจำเป็น
 • ตรวจสอบว่ากระดาษเป็นประเภทและน้ำหนักที่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบกระดาษสำเนาหรือเศษกระดาษสำเนาที่เหลืออยู่ในเครื่องหลังจากนำกระดาษติดออก
 • ต้นฉบับของคุณอาจมีรูปภาพ ทึบ หรือเส้นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ต้นฉบับของคุณอาจเป็นแบบฟอร์ม จดหมายข่าว หนังสือ หรือเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ผงหมึกมาก
 • ฝาสแกนเนอร์อาจเปิดอยู่ในขณะที่ทำสำเนา
 • ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย