ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet MFP M433, M436, M437, M438, M439, M440, M442, M443, M42523, M42525, M42623, M42625 - ปัญหาการสแกน

ปัญหาการสแกน

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงปัญหาการสแกนทั่วไป และวิธีแก้ไขที่แนะนำ
สภาวะ
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
สแกนเนอร์ไม่ทำงาน
 • ตรวจสอบว่าคุณวางต้นฉบับที่จะสแกนคว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์ หรือหงายหน้าขึ้นในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 • อาจมีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะเก็บเอกสารคุณต้องการสแกน ลองใช้ฟังก์ชันก่อนสแกนเพื่อดูว่าทำงานได้หรือไม่ ลองลดอัตราความละเอียดการสแกน
 • ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเครื่องพิมพ์ของเครื่องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเครื่องพิมพ์ของเครื่องไม่ชำรุด เปลี่ยนสายเคเบิลเครื่องพิมพ์โดยใช้สายเคเบิลที่ใช้ได้ หากจำเป็น ให้เปลี่ยนสายเคเบิลเครื่องพิมพ์
 • ตรวจสอบว่าสแกนเนอร์กำหนดค่าอย่างถูกต้อง ตรวจสอบการตั้งค่าการสแกนในแอปพลิเคชันที่คุณต้องการใช้เพื่อให้แน่ใจว่างานสแกนถูกส่งไปยังพอร์ตที่ถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น USB001)
เครื่องสแกนช้ามาก
 • ตรวจสอบว่าเครื่องกำลังรับข้อมูลการพิมพ์หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ให้สแกนเอกสารหลังจากพิมพ์ข้อมูลที่ได้รับเสร็จ
 • การสแกนกราฟิกช้ากว่าการสแกนข้อความ
ข้อความปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ:
 • ไม่สามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมด H/W ที่คุณต้องการได้
 • พอร์ตถูกใช้งานอยู่โดยโปรแกรมอื่น
 • พอร์ตถูกปิดใช้งาน
 • สแกนเนอร์กำลังรับหรือพิมพ์ข้อมูล เมื่องานปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ ให้ลองอีกครั้ง
 • แฮนด์เดิลไม่ถูกต้อง
 • การสแกนล้มเหลว
 • อาจมีงานทำสำเนาหรือพิมพ์ที่กำลังดำเนินการอยู่ ลองงานของคุณอีกครั้งเมื่องานนั้นเสร็จสิ้นแล้ว
 • พอร์ตที่เลือกกำลังถูกใช้งานอยู่ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วลองอีกครั้ง
 • สายเคเบิลเครื่องพิมพ์ของเครื่องอาจไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือเครื่องปิดอยู่
 • ไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์สแกนเนอร์ หรือไม่ได้ตั้งค่าสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบว่าเครื่องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเครื่องปิดอยู่ แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • สาย USB อาจไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือเครื่องปิดอยู่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย