ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

  อาจทำให้ท่านใช้เวลารอรับบริการนานกว่าปกติจากพนักงานของเรา hp ขอแนะนำเครื่องมือตรวจสอบที่เราได้เตรียมไว้ให้บริการเพื่อตอบข้อสงสัย และใช้ในการตรวจสอบปัญหาของท่านเพิ่มเติม โดยท่านสามารถเลือกใช้งานผ่านช่องทาง บริการด้านเครื่องพิมพ์ของ HP และ บริการสำหรับคอมพิวเตอร์จาก HP เพื่อเข้าถึงบริการที่รวดเร็วกว่าได้

HP LaserJet MFP M433, M436, M437, M438, M439, M440, M442, M443, M42523, M42525, M42623, M42625 - ปัญหาในการป้อนกระดาษ

ปัญหาการป้อนกระดาษ

ตารางต่อไปนี้อธิบายปัญหาการป้อนกระดาษทั่วไป และวิธีแก้ไขที่แนะนำสำหรับแต่ละปัญหา
สภาวะ
วิธีแก้ไขที่แนะนำ
หน้าติดกัน
 • ตรวจสอบความจุกระดาษสูงสุดของถาด
 • ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ประเภทกระดาษที่ถูกต้อง
 • นำกระดาษออกจากถาดและงอกระดาษ
 • สภาวะชื้นอาจทำให้กระดาษบางอย่างติดกัน
ไม่ป้อนกระดาษหลายแผ่น
กระดาษต่างประเภทอาจเรียงอยู่ในถาด ใส่กระดาษเพียงหนึ่งประเภท ขนาด และน้ำหนักเท่านั้น
กระดาษไม่ได้ถูกป้อนเข้าเครื่อง
 • นำสิ่งกีดขวางออกจากภายในเครื่อง
 • ไม่ได้ใส่กระดาษอย่างถูกต้อง นำกระดาษออกจากถาดและใส่อย่างถูกต้อง
 • มีกระดาษในถาดมากเกินไป นำกระดาษที่เกินออกจากถาด
 • กระดาษหนาเกินไป ใช้กระดาษที่ตรงตามข้อกำหนดของเครื่องนี้เท่านั้น
กระดาษติดอย่างต่อเนื่อง
 • มีกระดาษในถาดมากเกินไป นำกระดาษที่เกินออกจากถาด หากคุณกำลังพิมพ์บนวัสดุพิเศษ ใช้ในการป้อนด้วยตนเองในถาด
 • กำลังใช้ประเภทกระดาษไม่ถูกต้อง ใช้กระดาษที่ตรงตามข้อกำหนดของเครื่องนี้เท่านั้น
 • อาจมีเศษวัสดุภายในเครื่อง เปิดฝาด้านหน้าและนำเศษวัสดุออก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย