ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet MFP M433, M436, M437, M438, M439, M440, M442, M443, M42523, M42525, M42623, M42625 - คุณสมบัติในการถ่ายสำเนาบนแผงควบคุม

แนะนำ

หัวข้อต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้คุณสมบัติสำเนาและการตั้งค่าสำเนาบนแผงควบคุม คุณสมบัติเหล่านี้ควบคุมลักษณะของสำเนาที่สร้าง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย