ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet MFP M437, M438, M439, M440, M442, M443, M42523, M42525, M42623, M42625 - ภาพรวมแผงควบคุม

ภาพรวมแผงควบคุม

รูปภาพและตารางต่อไปนี้ระบุตำแหน่งของส่วนประกอบของแผงควบคุมพร้อมกับรายละเอียดโดยย่อสำหรับแต่ละรายการ
บันทึก
แผงควบคุมนี้อาจแตกต่างจากเครื่องของคุณขึ้นอยู่กับรุ่น แผงควบคุมมีหลายประเภท
อาจไม่มีคุณสมบัติและสินค้าเสริมบางอย่างขึ้นอยู่กับรุ่นหรือประเทศ/พื้นที่
บางปุ่มอาจไม่ทำงานขึ้นอยู่กับโหมด (ทำสำเนาหรือสแกน)
 1. สำเนาบัตรประจำตัว
 2. ย่อ/ขยาย
 3. หน้าจอแสดงผล
 4. สำเนา
 5. ลูกศร
 6. ตกลง
 7. แผงปุ่มกดตัวเลข
 8. ล้างข้อมูล
 9. Stop (หยุด)
 10. เปิด/ปิดเครื่อง / เริ่มทำงาน
 11. Start (เริ่ม)
 12. รีเซ็ต
 13. ย้อนกลับ
 14. เมนู
 15. สแกน
 16. LED สถานะ
 17. Paper Select (เลือกกระดาษ)
 18. ความเข้ม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย