ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet MFP M433, M436, M437, M438, M439, M440, M442, M443, M42523, M42525, M42623, M42625 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนแผงควบคุม

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนแผงควบคุม

ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายฟังก์ชันการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้ได้จากแผงควบคุม ฟังก์ชันเหล่านี้ควบคุมลักษณะของหน้าที่พิมพ์
บันทึก
บางเมนูอาจไม่ปรากฏในจอแสดงผลขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น หากเป็นเช่นนั้น จะใช้ร่วมกับเครื่องของคุณไม่ได้
การเปลี่ยนตัวเลือกเมนู:
  • กดเมนู (Menu) > Print Setup ((เมนู) > การตั้งค่าการพิมพ์) บนแผงควบคุม
รายการ
คำอธิบาย
การวางแนวกระดาษ
เลือกทิศทางที่จะพิมพ์ข้อมูลบนหน้า
  • แนวตั้ง
  • แนวนอน
พิมพ์สองด้าน
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้พิมพ์บนทั้งสองด้านของกระดาษได้
สำเนา
คุณสามารถป้อนจำนวนการพิมพ์โดยใช้ปุ่มตัวเลข
ความละเอียดเริ่มต้น
ตั้งค่าตัวเลือกความละเอียด การตั้งค่าที่สูงขึ้น ตัวอักษรและกราฟิกที่พิมพ์จะคมชัดยิ่งขึ้น
ล้างข้อความ
พิมพ์ข้อความเข้มกว่าในเอกสารปกติ
CR อัตโนมัติ
ช่วยให้คุณสามารถใส่สัญลักษณ์การขึ้นบรรทัดใหม่ได้ในแต่ละบรรทัด ซึ่งมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ DOS
ข้ามหน้าว่าง
เครื่องพิมพ์ตรวจสอบข้อมูลการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ว่ามีหน้าว่างหรือไม่ คุณสามารถตั้งค่าให้พิมพ์หรือข้ามหน้าว่างได้
ภาษาควบคุมงานเครื่องพิมพ์
ตั้งค่าโดยละเอียดสำหรับประเภทจำลองการพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย