ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet MFP M433, M436, M437, M438, M439, M440, M442, M443, M42523, M42525, M42623, M42625 - งานพิมพ์บางส่วนหรืองานพิมพ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อถ่ายสำเนา

ปัญหา

ขณะถ่ายสำเนาจากตัวป้อนเอกสารหรือสแกนเนอร์แบบแท่นวาง ผลงานพิมพ์จะมีหน้าเอกสารบางส่วนหรือผลที่ไม่คาดคิดที่คล้ายกัน กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อถ่ายสำเนาไปยังขนาดวัสดุพิมพ์ที่แตกต่างจากขนาดเอกสารต้นฉบับที่จะถ่ายสำเนา อาจมีอาการต่อไปนี้ด้วย:
 • วัสดุพิมพ์ไม่ตรงกับต้นฉบับ
 • สำเนาออกมาเป็นหน้าบางส่วนเมื่อใช้การตั้งค่าเริ่มต้น
 • สำเนาออกมาเป็นขนาดวัสดุพิมพ์อื่นที่แตกต่างจากต้นฉบับ
 • เครื่องถ่ายสำเนาไม่รู้จักขนาดวัสดุพิมพ์ เมื่อวัสดุพิมพ์ที่ใส่ในถาดมีขนาดแตกต่างจากเอกสารต้นฉบับ

เครื่องพิมพ์ที่ได้รับผลกระทบ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้:
 • HP LaserJet MFP M433
 • HP LaserJet MFP M436
 • HP LaserJet MFP M437
 • HP LaserJet MFP M438
 • HP LaserJet MFP M439
 • HP LaserJet MFP M440
 • HP LaserJet MFP M442
 • HP LaserJet MFP M443
 • HP LaserJet MFP M42523
 • HP LaserJet MFP M42525
 • HP LaserJet MFP M42623
 • HP LaserJet MFP M42625

วิธีการแก้ไข

นี่เป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับรุ่นเครื่องพิมพ์เหล่านี้ (แสดงอยู่ในส่วนด้านบน) เนื่องจากไม่มีการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับขนาดวัสดุพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้ทั่วไป ขนาดวัสดุพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้ทั่วไปจำเป็นต้องมีการปรับด้วยตนเองโดยใช้เปอร์เซ็นต์เพื่อให้เครื่องถ่ายสำเนารู้จัก
เพื่อให้เครื่องถ่ายสำเนาทำให้ขนาดวัสดุพิมพ์ของต้นฉบับตรงกับขนาดวัสดุพิมพ์ที่แตกต่างกันที่ใส่อยู่ในเครื่องถ่ายสำเนา ต้องปรับการตั้งค่าด้วยตนเองบนแผงควบคุมเพื่อให้มีขนาดที่พอดีกับหน้า
เมื่อต้องการปรับการตั้งค่า ให้ลดหรือขยายเปอร์เซ็นต์ที่แผงควบคุมภายใต้เมนู Copy (ถ่ายสำเนา) โดยใช้ค่าขนาดวัสดุพิมพ์ต่อไปนี้:
บันทึก
การตั้งค่าเหล่านี้เป็นขนาดวัสดุพิมพ์ที่ใช้กันทั่วไป อาจมีการใช้ค่าอื่นสำหรับขนาดวัสดุพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้ทั่วไป
ค่าขนาดวัสดุพิมพ์สำหรับถ่ายสำเนาไปยังขนาดวัสดุพิมพ์ที่แตกต่างจากต้นฉบับ
ขนาดต้นฉบับที่จะถ่ายสำเนา > ขนาดวัสดุพิมพ์ที่ใส่
% ค่าการตั้งค่าย่อ/ขยาย
A3 > A4
70%
A3 > A5
50%
A3 > B4 (JIS)
86%
A3 > B5
61%
A3 > B6
61%
A4 > A3
141%
A4 > A5
70%
A4 > B4 (JIS)
122%
A4 > B5
86%
A4 > B6
61%
A5 > A3
200%
A5 > A4
141%
B4 (JIS) > A3
115%
B4 (JIS) > A4
81%
B4 (JIS) > A5
70%
B4 (JIS) > B5
70%
B5 > A4
61%
B5 > A5
81%
B5 > A6
61%
Custom (กำหนดเอง)
25 – 400%


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย