ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet MFP M433, M436, M437, M438, M439, M440, M442, M443, M42523, M42525, M42623, M42625 - ข้อความ "กระดาษติดในถาด 2" แสดงบนแผงควบคุมเมื่อพยายามพิมพ์

ปัญหา

ข้อความ "Paper Jam in Tray 2" (กระดาษติดในถาด 2) ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมหลังจากใส่กระดาษในถาด 2

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
 • ไม่ได้กดแผ่นยกของถาดลงก่อนใส่กระดาษในถาด
 • ไม่ได้วางกระดาษไว้ใต้ลูกกลิ้งหรือติดกับขอบของถาด ลูกกลิ้งดึงกระดาษจึงไม่สามารถตรวจพบกระดาษได้
เนื่องจากกระดาษที่ใส่มีการจัดแนวที่ไม่ถูกต้อง ลูกกลิ้งดึงกระดาษของเครื่องพิมพ์และเซ็นเซอร์ทางผ่านกระดาษไม่สามารถตรวจพบกระดาษได้ จึงทำให้เกิดกระดาษติด

วิธีการแก้ไข

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหา:
บันทึก
ขณะใส่กระดาษ HP ขอแนะนำให้ทำตามคำแนะนำในหัวข้อ "การจัดเตรียมกระดาษ" และ "ข้อกำหนดของวัสดุพิมพ์" ในคู่มือผู้ใช้
 1. ทำให้ขอบกระดาษที่ม้วนงอหรือพับให้เรียบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่ติดกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบของกระดาษตรงแนวก่อนใส่ในถาด
 2. เปิดถาด 2 กดแผ่นยกลง จากนั้นใส่กระดาษเข้าไปในถาด
  บันทึก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษอยู่ด้านล่างลูกกลิ้งและติดกับขอบพลาสติกของถาด
  รูปภาพ : กดแผ่นยกลงในถาด 2
 3. ปรับตัวกั้นกระดาษในถาดให้เท่ากับความกว้างของกระดาษ
 4. ปิดถาดกระดาษ
 5. กำหนดประเภทและขนาดกระดาษโดยใช้ปุ่มที่แผงควบคุมขณะพิมพ์
  สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม ให้ไปที่ การใส่กระดาษในถาด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย