ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet MFP M433, M436, M437, M438, M439, M440, M442, M443, M42523, M42525, M42623, M42625 - การสแกนจากเครื่อง

แนะนำ

หัวข้อต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าตัวเลือกเมนู Scan (สแกน) จากแผงควบคุม จากนั้นสแกนเอกสาร

คุณสมบัติสแกน

บันทึก
บางเมนูอาจไม่ปรากฏในจอแสดงผลขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น หากเป็นเช่นนั้น จะใช้ร่วมกับเครื่องของคุณไม่ได้
บันทึก
เพื่อให้ปุ่ม Scan To (สแกนไปยัง) ทำงานได้ คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Scan บน PC
การเปลี่ยนตัวเลือกเมนู:
 • กด Scan (สแกน) > Scan To PC (สแกนไปยัง PC) บนแผงควบคุม
ตัวเลือกเมนูสแกนที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
รายการ
คำอธิบาย
สแกนไปยัง PC
เลือกปลายทางการสแกนไปยังคอมพิวเตอร์โลคัลหรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ติดตั้งซอฟต์แวร์สแกนไว้และกำหนดค่าคุณสมบัติ Scan To (สแกนไปยัง) ไว้
สแกนไปยังอีเมล์
กำหนดปลายทางการสแกนไปยังอีเมล์
สแกนไปยัง FTP
กำหนดปลายทางการสแกนไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP
สแกนไปยัง SMB
กำหนดปลายทางการสแกนไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMB
รูปแบบไฟล์
ตั้งค่ารูปแบบไฟล์ภาพที่จะบันทึก หากคุณเลือก JPEG, TIFF หรือ PDF คุณสามารถเลือกสแกนหลายหน้าได้ ขึ้นอยู่กับประเภทการสแกนที่เลือก ตัวเลือกนี้อาจไม่ปรากฏขึ้น
 • PDF หลายหน้า: การสแกนต้นฉบับเป็น PDF แต่หลายต้นฉบับจะถูกสแกนเป็นไฟล์เดียว
 • PDF หน้าเดียว: การสแกนต้นฉบับเป็น PDF และหลายต้นฉบับจะถูกสแกนเป็นไฟล์ PDF แยกแต่ละไฟล์
 • TIFF หลายหน้า: การสแกนต้นฉบับเป็น TIFF (Tagged Image File Format) แต่หลายต้นฉบับจะถูกสแกนเป็นไฟล์เดียว
 • TIFF หน้าเดียว: การสแกนต้นฉบับเป็น TIFF (Tagged Image File Format) และหลายต้นฉบับจะถูกสแกนเป็นไฟล์ TIFF แยกแต่ละไฟล์
 • JPEG: สแกนต้นฉบับในรูปแบบ JPEG
บันทึก
ไม่สามารถเลือกรูปแบบไฟล์ JPEG ในตัวเลือก File Format (รูปแบบไฟล์) ได้ หากเลือก Mono (ขาวและดำ) สำหรับ Color Mode (โหมดสี)
โหมดสี
คุณสามารถเลือกตัวเลือกสีของงานสแกนได้
 • สี: ใช้สีเพื่อแสดงภาพ 24 บิตต่อพิกเซล 8 บิตสำหรับแต่ละ RGB จะใช้สำหรับ 1 พิกเซล
 • สีเทา: ใช้การไล่สีดำเพื่อแสดงภาพ 8 บิตต่อพิกเซล
 • ขาวดำ: แสดงภาพขาวดำ 1 บิตต่อพิกเซล
ความเข้ม
ปรับระดับความสว่างในการสแกน
ความละเอียดเริ่มต้น
ตั้งค่าความละเอียดภาพ
ขนาดต้นฉบับ
ตั้งค่าขนาดภาพ
ประเภทต้นฉบับ
ตั้งค่าประเภทของเอกสารต้นฉบับ
พิมพ์สองด้าน
เลือกหากเครื่องสแกนด้านเดียวของกระดาษ (1 ด้าน), ทั้งสองด้านของกระดาษ (2 ด้าน) หรือทั้งสองด้านของกระดาษ (2 ด้าน หมุน)
 • 1 ด้าน: สำหรับต้นฉบับที่จะพิมพ์บนด้านเดียวเท่านั้น
 • 2 ด้าน, หนังสือ: สำหรับต้นฉบับที่พิมพ์บนทั้งสองด้าน
 • 2 ด้าน, ปฏิทิน: สำหรับต้นฉบับที่จะพิมพ์บนทั้งสองด้าน แต่ด้านหลังจะหมุน 180 องศา
บันทึก
หากวางต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์แสดงหน้าต่างขอให้วางหน้าอื่น ใส่ต้นฉบับอื่น และกด Yes (ใช่) เมื่อคุณเสร็จสิ้น ให้เลือก No (ไม่) สำหรับตัวเลือกนี้
การยืนยันอีเมล์
ตั้งค่าเครื่องให้พิมพ์รายงานผลการยืนยันอีเมล์การพิมพ์
บันทึก
ถ้าคุณเลือกตัวเลือก On–Error (เมื่อเกิดข้อผิดพลาด) เครื่องจะพิมพ์รายงานเฉพาะเมื่อการส่งไม่สำเร็จ
การยืนยันเซิร์ฟเวอร์
ตั้งค่าเครื่องให้พิมพ์รายงานผลการยืนยันเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
บันทึก
ถ้าคุณเลือกตัวเลือก On–Error (เมื่อเกิดข้อผิดพลาด) เครื่องจะพิมพ์รายงานเฉพาะเมื่อการส่งไม่สำเร็จ
หากรายงานมีตัวอักษรหรือแบบอักษรที่เครื่องไม่รองรับ "Unknown" (ไม่รู้จัก) อาจถูกพิมพ์แทนตัวอักษร/แบบอักษรในรายงาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย