ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet MFP M437, M438, M439, M440, M442, M443, M42523, M42525, M42623, M42625 - คำแนะนำในการติดตั้งด่วน (QIG)

แนะนำ

เอกสารนี้มีคำแนะนำในการติดตั้งเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
อย่าเสียบปลั๊กหรือเปิดเครื่องพิมพ์จนกว่าจะได้รับแจ้ง

แกะบรรจุภัณฑ์

 1. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์และเทปสีน้ำเงินออกจากด้านนอก
  รูปภาพ : นำวัสดุบรรจุภัณฑ์และเทปออก
 2. เปิดฝาเครื่องสแกน
  รูปภาพ : เปิดฝาสแกนเนอร์
 3. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์และเทปสีน้ำเงินออก
  รูปภาพ : นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ใต้ฝาสแกนเนอร์ออก
 4. ปิดฝาเครื่องสแกน
  รูปภาพ : ปิดฝาตกลง
 5. เปิดฝาด้านหน้าและนำบรรจุภัณฑ์ของสกรูที่ติดเทปอยู่ด้านในฝาออก
  บันทึก
  เก็บสกรูไว้สำหรับติดตั้งชุดภาพ ต้องมีสกรูเหล่านี้สำหรับการติดตั้งชุดภาพ
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้าและนำบรรจุภัณฑ์ของสกรูออก
 6. เปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านขวา
 7. แก้ห่อและแกะเทปสำหรับการขนส่งออกจากปลายทั้งสองด้านของลูกกลิ้งส่งกระดาษ จากนั้นทิ้งเทป
  รูปภาพ : แก้ห่อและแกะเทปสำหรับการขนส่งออกจากปลายทั้งสองด้านของลูกกลิ้งส่งกระดาษ

ติดตั้งชุดสร้างภาพ

  หมายเหตุ
เปิดฝาด้านหน้าและด้านขวาค้างไว้จนกว่าขั้นตอนการติดตั้งทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์
 1. นำชุดภาพออกจากถุงสำหรับการขนส่ง และวางไว้บนพื้นผิวที่เรียบและสะอาด
  รูปภาพ : ถอดชุดภาพออกจากถุงสำหรับการขนส่ง
 2. คลายเทปสำหรับการขนส่งจากด้านล่างและทั้งสองด้านของชุดภาพ
  รูปภาพ : คลายเทปสำหรับการขนส่งบนชุดภาพ
 3. นำตัวล็อคสำหรับการขนส่งสีส้มออกจากชุดภาพ
  รูปภาพ : นำตัวล็อคสำหรับการขนส่งสีส้มออก
 4. นำเทปสำหรับการขนส่งที่เหลืออยู่ออกและดึงแผ่นป้องกันออกจากชุดภาพอย่างระมัดระวัง
  รูปภาพ : นำเทปที่เหลือออก จากนั้นนำแผ่นป้องกันออก
  บันทึก
  อย่าให้ชุดภาพถูกแสงนานเกินกว่าสองสามนาที
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสพื้นผิวของลูกกลิ้งดรัม
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสพื้นผิวของลูกกลิ้งดรัม
 5. นำปลั๊กสีส้มออกจากด้านหลังของชุดภาพ
    หมายเหตุ
  เมื่อนำปลั๊กออกแล้ว ชุดภาพต้องยังอยู่ในแนวระนาบ ถ้าชุดภาพเอียง สิ่งที่บรรจุอาจหกออก
  รูปภาพ : นำปลั๊กสีส้มออกจากชุดภาพ
 6. โดยฝาด้านขวาและด้านหน้า เปิดออกจนสุด ให้ค่อยๆ ยกชุดภาพเข้าไปในตำแหน่ง เพื่อให้ด้านล่างของชุดภาพตรงกับรางการจัดแนวที่นูนซึ่งอยู่ภายในตู้เก็บเครื่องพิมพ์ (ตามที่แสดง)
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสพื้นผิวของลูกกลิ้งดรัมบนชุดภาพ
  รูปภาพ : จัดตำแหน่งชุดภาพเพื่อให้ตรงกับรางภายในเครื่องพิมพ์
 7. ใส่ชุดภาพและดันเข้าไปในช่องจนสุด ตรวจสอบว่าติดตั้งเข้าที่แล้ว
  บันทึก
  ถ้าชุดภาพติดหรือไม่สามารถเลื่อนเข้าไปในช่องได้อย่างง่ายดาย ให้ตรวจสอบว่าฝาด้านขวาเปิดจนสุดแล้ว จัดแนวชุดภาพอีกครั้ง และใส่ชุดภาพอีกครั้่ง
  รูปภาพ : ใส่ชุดภาพและตรวจสอบว่าเข้าที่แล้ว
 8. ต่อสายไฟ (ตามที่แสดงด้านล่าง)
  รูปภาพ : ต่อสายไฟ
 9. เดินสายไฟเข้าไปที่ที่ยึดสายไฟ (ตามที่แสดงด้านล่าง)
    หมายเหตุ
  ตรวจสอบว่าขั้วต่อเสียบกับช่องเสียบเข้าที่ดีแล้ว
  รูปภาพ : เดินสายไฟเข้าไปที่ที่ยึดสายไฟ
 10. ติดตั้งสกรูสองตัว (ตามที่แสดง) เพื่อยึดชุดภาพ
  รูปภาพ : ติดตั้งสกรูสองตัวเพื่อยึดชุดภาพ
 11. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อไฟฟ้าเสียบอยู่และติดตั้งเข้าที่ จากนั้นตรวจสอบว่ามีการติดตั้งสกรูทั้งสองตัวอย่างแน่นหนาแล้ว
  รูปภาพ : ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้าและสกรูเพื่อให้แน่ใจว่าแน่นหนาดีแล้ว

ติดตั้งตลับผงหมึก

 1. นำตลับผงหมึกออกจากถุงสำหรับการขนส่ง
  บันทึก
  ให้ปลั๊กสีส้มอยู่ที่เดิม จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนตลับผงหมึก
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออกจากถุง
 2. จับตลับผงหมึก (ตามที่แสดงด้านล่าง) และเขย่าตลับผงหมึกจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเบาๆ เพื่อเกลี่ยผงหมึกในตลับหมึก
  รูปภาพ : ค่อยๆ เขย่าตลับผงหมึกเพื่อเกลี่ยผงหมึก
 3. ดึงแถบดึงสีแดงหรือสีส้มที่ตลับผงหมึกเพื่อนำออก
  บันทึก
  ต้องนำแท็บนี้ออกก่อนใส่ตลับหมึกเข้าในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ดึงแถบสีส้มบนตลับผงหมึก
 4. จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงกับช่อง และดันเข้าไปข้างใน
  รูปภาพ : จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงกับช่อง และดันเข้าไปข้างใน
 5. ตรวจสอบว่าตลับผงหมึกเข้าที่แล้ว
  รูปภาพ : ตรวจสอบว่าตลับหมึกเข้าที่แล้ว
 6. ปิดประตูด้านหน้าและด้านขวา
   รูปภาพ : ปิดฝา
  1. ปิดฝาด้านขวา
  2. ปิดฝาด้านหน้า

ใส่กระดาษ

 1. เปิดถาด 2
  รูปภาพ : เปิดถาด 2
 2. จัดความกว้างกระดาษโดยการปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างสีเขียวด้านในถาด
  บันทึก
  เลื่อนตัวกั้นกระดาษแนวกว้างสีเขียวได้โดยการบีบที่ด้านข้างแต่ละด้าน แล้วขยับไปด้านหน้าและด้านหลังตามต้องการ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษให้ได้ตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
 3. จัดความยาวของกระดาษโดยการปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวสีเขียว
  บันทึก
  เลื่อนตัวกั้นกระดาษแนวยาวสีเขียวได้โดยการบีบที่ปุ่มสีเขียว (ตามที่แสดง) แล้วขยับไปด้านหน้าและด้านหลังตามต้องการ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นความยาวกระดาษให้ได้ตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
 4. กดแผ่นยกลง (ตามที่แสดงด้านล่าง)
  บันทึก
  การกดลงบนแผ่นยกจำเป็นเมื่อใส่กระดาษในถาดที่ว่างเปล่า
  รูปภาพ : กดแผ่นยกลงเมื่อใส่กระดาษ
 5. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษอยู่ใต้ขีดสูงสุดบนตัวกั้นกระดาษ
  บันทึก
  กระดาษ/วัสดุพิมพ์ ต้องอยู่ชิดขอบด้านขวาของถาด ด้านล่างลูกกลิ้ง ตรวจสอบว่าความยาวและขนาดของวัสดุพิมพ์ถูกต้อง
    หมายเหตุ
  ห้ามใส่กระดาษจนล้นถาด การใส่กระดาษจนล้นถาดอาจทำให้กระดาษติดได้
  รูปภาพ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่เกินขีดสูงสุด
 6. ปิดถาด 2
  รูปภาพ : ปิดถาด 2
 7. เปิดถาด 1
  รูปภาพ : เปิดถาด 1
 8. ปรับตัวกั้นกระดาษในถาด 1 ตามขนาดกระดาษที่ใช้
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษในถาด 1
 9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษอยู่ใต้แถบบนตัวกั้นกระดาษ
    หมายเหตุ
  ห้ามใส่กระดาษจนล้นถาด การใส่กระดาษจนล้นถาดอาจทำให้กระดาษติดได้
  รูปภาพ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษอยู่ใต้แถบบนขอบของตัวกั้นกระดาษในถาด 1
 10. เมื่อถาด 1 ว่างเปล่า ให้กดแผ่นป้อนถาด 1 ลงก่อนใส่กระดาษเสมอ
  รูปภาพ : กดแผ่นป้อนถาด 1 ลงก่อนใส่กระดาษ

เสียบสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์

 1. เสียบสายไฟเข้าที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งานได้
    หมายเหตุ
  ให้เสียบสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ก่อนเสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าเสมอ
  รูปภาพ : เสียบสายไฟเข้าที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง
 2. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
 3. เมื่อต้องการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่ www.support.hp.com/drivers กรอกรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ เลือกซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จากรายการตัวเลือก คลิก Download (ดาวน์โหลด) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย