ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP Smart - ส่งแฟกซ์ผ่านแอพ HP Smart

เอกสารนี้จัดทำไว้สำหรับแอพ HP Smart สำหรับ Android, Apple iOS, iPadOS, macOS และ Windows 10
ใช้คุณสมบัติ Mobile Fax เพื่อส่งเอกสารจากอุปกรณ์พกพาหรือคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Mobile Fax ในแอพ HP Smart

ติดตั้งแอพ HP Smart หากยังไม่ได้ติดตั้งไว้ จากนั้นเปิดใช้งานคุณสมบัติ Mobile Fax
 1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณแล้ว
 2. หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งแอพ HP Smart ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งจาก 123.hp.com
 3. เปิดแอพ HP Smart จากนั้นคลิกที่แถบรายการ Mobile Fax
  หากคุณไม่พบแถบรายการ Mobile Fax บนหน้าจอหลักของคุณ ให้คลิกเลือก Personalize Tiles (ปรับแต่งแถบรายการ) คลิกที่ตัวสลับ Mobile Fax เพื่อเปิดใช้แถบรายการ จากนั้นย้อนกลับไปยังหน้าจอหลัก
  บันทึก
  คุณสมบัติ Mobile Fax สามารถใช้ได้ในบางประเทศ/ภูมิภาคที่กำหนดเท่านั้น หากไม่พบตัวเลือกคุณสมบัติ Mobile Fax ในเมนูแบบกำหนดเอง แสดงว่าคุณสมบัติ Mobile Fax อาจไม่พร้อมให้ใช้งานในประเทศ/พื้นที่ของคุณ
  แถบรายการ Mobile Fax ในแอพ HP Smart
 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี HP

ขั้นตอนที่ 2: ส่งแฟกซ์

จัดทำแฟกซ์ จากนั้นส่งไปยังเครื่องแฟกซ์หรือเครื่องพิมพ์ที่รองรับการรับส่งแฟกซ์ได้อย่างปลอดภัย
 1. จากแอพ HP Smart คลิกที่แถบรายการ Mobile Fax
 2. จากหัวข้อ To (ถึง) เพิ่มหมายเลขแฟกซ์และชื่อของผู้รับหรือคลิกเลือกไอคอน Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) เพื่อเลือกรายการที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้
  การเพิ่มหมายเลขแฟกซ์และชื่อของผู้รับ
 3. จากหัวข้อ From (จาก) เพิ่มชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ผู้รับสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อกับคุณ เพิ่มหมายเลขแฟกซ์หรืออีเมลของคุณโดยคลิกที่ Add optional info (เพิ่มข้อมูลอื่นๆ)
  การเพิ่มชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 4. เพิ่มใบปะหน้าโดยคลิกที่ Add a cover page (เพิ่มใบปะหน้า) จากนั้นพิมพ์ชื่อเรื่องและข้อความ
 5. สแกนรายการที่ต้องการส่งแฟกซ์ผ่านเครื่องพิมพ์หรือกล้องของอุปกรณ์พกพา หรือแนบไฟล์ที่รองรับ
  • แนบเอกสารหรือรูปถ่าย: คลิกที่ไอคอน Files & Photos (ไฟล์และรูปถ่าย) จากนั้นไปที่โฟลเดอร์ในอุปกรณ์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ พื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ หรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ตามที่จำเป็น จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ
  • สแกนเอกสารหรือรูปถ่ายด้วยกล้องบนอุปกรณ์พกพาของคุณ: แตะที่ไอคอน Camera (กล้อง) แล้วสแกนเอกสารหรือรูปถ่ายด้วยกล้องบนอุปกรณ์พกพาของคุณ
  • สแกนเอกสารหรือรูปถ่ายผ่านเครื่องพิมพ์ของคุณ: คลิกที่ไอคอน Scanner (สแกนเนอร์) คลิกที่ไอคอน Settings (การตั้งค่า) เพื่อแก้ไขค่าการสแกน จากนั้นสแกนเอกสารหรือรูปถ่ายโดยใช้เครื่องพิมพ์ของคุณ
   บันทึก
   หากต้องการสแกนผ่านเครื่องพิมพ์ คุณจะต้องมีเครื่องพิมพ์ที่รองรับการสแกนที่เพิ่มไปยังแอพ HP Smart แล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณโดยไปที่หัวข้อ ฉันสามารถใช้สแกนเนอร์บนเครื่องพิมพ์เพื่อสแกนต้นฉบับที่ต้องการส่งแฟกซ์ได้หรือไม่ ในหัวข้อ คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
 6. คลิก Send fax (ส่งแฟกซ์)
  แอพ HP Smart ส่งแฟกซ์ของคุณได้อย่างปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ตรวจดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้เกี่ยวกับคุณสมบัติ Mobile Fax


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย