ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP Color LaserJet Pro M454, MFP M479 - ใส่กระดาษในถาด 1

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่กระดาษในถาด 1

ใส่กระดาษในถาด 1 (ถาดอเนกประสงค์)

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อป้อนกระดาษในถาด 1
ถาดนี้บรรจุกระดาษ 75 g/m2 ได้ 50 แผ่น
  หมายเหตุ
หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด อย่าใส่หรือนำกระดาษในถาด 1 ออกขณะกำลังพิมพ์งาน
 1. เปิดถาด 1 โดยจับที่จับทางด้านซ้ายและขวาของถาดและดึงลง
  รูปภาพ : เปิดถาด 1
 2. เลื่อนส่วนขยายถาดออกมา
  รูปภาพ : เลื่อนส่วนขยายถาดออกมา
 3. กดลงบนแท็บบนตัวกั้นกระดาษด้านขวา แล้วกางตัวกั้นกระดาษไปยังขนาดที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : เปิดตัวกั้นกระดาษ
 4. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจดูว่ากระดาษอยู่ใต้แถบและอยู่เหนือตัวแสดงความสูงสูงสุด
  ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางแนวกระดาษที่ การวางแนวกระดาษในถาด 1
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 5. ที่คอมพิวเตอร์ ให้เริ่มกระบวนการพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรเวอร์ตั้งค่าเป็นประเภทและขนาดกระดาษที่ถูกต้องสำหรับกระดาษที่พิมพ์จากถาด

การวางแนวกระดาษในถาด 1

เมื่อใช้กระดาษที่จำเป็นต้องวางแนวกระดาษแบบพิเศษ ให้ใส่กระดาษตามข้อมูลในตารางต่อไปนี้
การวางแนวกระดาษในถาด 1
ชนิดกระดาษ
กระดาษออก
วิธีการใส่กระดาษ
หัวจดหมายหรือแบบฟอร์ม
การพิมพ์ด้านเดียว
หงายหน้าขึ้น
ขอบด้านบนหันเข้าหาเครื่องพิมพ์
รูปภาพ : หงายหน้ากระดาษขึ้น
หัวจดหมายหรือแบบฟอร์ม
การพิมพ์ 2 ด้าน
คว่ำหน้าลง
ขอบด้านบนหันออกจากเครื่องพิมพ์
รูปภาพ : คว่ำหน้ากระดาษลง
กระดาษเจาะรู
1-sided or 2-sided printing (การพิมพ์ 1 ด้าน หรือ 2 ด้าน)
หงายหน้าขึ้น
หันรูกระดาษไปทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
รูปภาพ : การวางแนวกระดาษด้วยรูทางด้านซ้าย


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย