ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Managed MFP E52645 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (ฮาร์ดแวร์)

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (ฮาร์ดแวร์)

เอกสารนี้จะอธิบายถึงวิธีการตั้งค่าชิ้นส่วนทางกายภาพของเครื่องพิมพ์ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์
หากฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ตั้งค่าไว้แล้ว โปรดดูส่วน ลิงก์ไปยังคำแนะนำการติดตั้งซอฟแวร์ ที่ท้ายเอกสารนี้สำหรับความช่วยเหลือสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์:
 1. นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง:
  1. เลือกสถานที่ที่จะวางเครื่องพิมพ์ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้:
   • พื้นผิวการทำงานที่มั่นคง อยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและไม่มีฝุ่น และห่างจากแสงแดดโดยตรง
   • ช่วงอุณหภูมิ: 10° - 32.5°C
   • ช่วงความชื้น: 10% - 80%
   • พื้นที่รอบเครื่องพิมพ์ให้เพียงพอเพื่อให้เปิดฝาและถาดจนสุดได้
      หมายเหตุ
    เครื่องพิมพ์มีน้ำหนัก 29.1 กก. 64.1 ปอนด์ HP ขอแนะนำให้ใช้คนสองคนในการเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
    รูปภาพ : ความต้องการของพื้นที่
  2. นำเครื่องพิมพ์ของ HP ออกจากกล่อง แล้วตรวจสอบว่าสิ่งที่บรรจุภายในตรงกับภาพนี้:
   รูปภาพ : สิ่งที่บรรจุภายในกล่อง
  3. แกะเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์
   บันทึก
   HP ขอแนะนำให้รีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์
   รูปภาพ : แกะเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก
 2. ใส่ตลับหมึก:
  1. กดปุ่มปลดล็อคฝาด้านบนทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
   รูปภาพ : กดปุ่มปลดล็อค
  2. เปิดฝาด้านหน้า
   รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
  3. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากซองป้องกันโดยฉีกแถบพลาสติกออกและเปิดบรรจุภัณฑ์
   บันทึก
   HP ขอแนะนำให้รีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์
   รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์
  4. จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงช่อง แล้วใส่ตลับผงหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์
   รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก
  5. ปิดฝาด้านหน้า
   รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า
 3. ใส่กระดาษในถาด 2:
  ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่กระดาษในถาด 2
  บันทึก
  ขั้นตอนการใส่กระดาษสำหรับถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่นทั้งหมดจะเหมือนกับถาด 2 แสดงเฉพาะถาด 2 เท่านั้น
    หมายเหตุ
  ห้ามดึงขยายถาดกระดาษมากกว่าหนึ่งถาดพร้อมกัน
  และห้ามใช้ถาดกระดาษเป็นขั้นบันได
  เอามือออกจากถาดกระดาษขณะปิด
  และต้องปิดถาดทั้งหมดเมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
  1. เปิดถาด 2 โดยดึงออกมาและยกขึ้นเล็กน้อยเพื่อถอดออกจากเครื่องพิมพ์
   รูปภาพ : เปิดถาด 2
  2. ปรับตัวกั้นความยาวกระดาษและความกว้างกระดาษโดยการบีบสลักปรับและเลื่อนตัวกั้นให้ได้ตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
   รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
  3. ใส่กระดาษลงในถาดและตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษเสมอพอดีกับขอบกระดาษ แต่ไม่ได้ทำให้กระดาษงอ
   บันทึก
   ต้องแน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
   รูปภาพ : ใส่กระดาษ
  4. ปิดถาดกระดาษ
   รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 4. ต่อสายเครือข่าย (เลือกได้):
  หากเครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้เชื่อมต่อสายเครือข่ายตอนนี้ หากไม่มี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
  บันทึก
  สายเครือข่ายไม่ได้ให้รวมมากับเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย
    หมายเหตุ
  อย่าเชื่อมต่อสาย USB ตอนนี้ ในการใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อเมื่อมีข้อความแจ้งระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
  อย่าเชื่อมต่อสาย USB ตอนนี้
 5. ต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์:
  1. ต่อสายไฟจากเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับและมีการต่อสายดิน
   บันทึก
   และเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์เสียหาย โปรดใช้สายไฟที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เท่านั้น
     หมายเหตุ
   โปรดตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟมีอัตราแรงดันไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยคุณสามารถดูข้อมูลอัตราแรงดันไฟฟ้าได้บนฉลากของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์อาจใช้ไฟ 100-127 Vac หรือ 220-240 Vac และ 50/60 Hz
   รูปภาพ : การต่อสายไฟ
  2. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
   รูปภาพ : กดปุ่มเปิด/ปิด
  3. โปรดรอเป็นเวลา 60 วินาที ก่อนดำเนินการต่อ ในช่วงเวลานี้ ถ้าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย เครือข่ายก็จะจดจำเครื่องพิมพ์และกำหนด IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ให้กับเครื่องพิมพ์
  4. บนแผงควบคุม หน้าจอ การติดตั้งครั้งแรก ให้ตั้งค่าภาษา รูปแบบวันที่/เวลา และโซนเวลา
   คุณสามารถทำการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายจาก Embedded Web Server (EWS) ได้หลังจากกำหนด IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์แล้ว ในการค้นหา IP แอดเดรสบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เลือกไอคอนข้อมูล และจากนั้น เลือกไอคอนเครือข่าย ในการเปิด EWS ให้ป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในแถบแอดเดรสของเว็บเบราเซอร์
   บันทึก
   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าขั้นสูงของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ไปที่ http://www.hp.com/support/ljE52645mfp
 6. ติดแผ่นปิดแป้นพิมพ์ (ตัวเลือก):
  บางภาษาจำเป็นต้องติดแผ่นปิดแป้นพิมพ์
  บันทึก
  รองรับแป้นพิมพ์ในรุ่น Flow E52645c เท่านั้น
  1. ดึงแป้นพิมพ์ออก
   รูปภาพ : ดึงแป้นพิมพ์ออก
  2. ดึงที่มุมแหลมเพื่อนำแผ่นกระดาษออกจากแผ่นปิด โดยฉลากทั้งหมดควรติดกับแผ่นใส
   รูปภาพ : นำแผ่นรองกระดาษออกจากแผ่นปิด
  3. ปรับตำแหน่งมุมด้านบนของแผ่นใสให้ตรงกับมุมของปุ่ม esc และ delete
   รูปภาพ : จัดแนวกระดาษบนแป้นพิมพ์
  4. รองรับแป้นพิมพ์จากด้านล่าง และกดฉลากให้เข้าที่
   รูปภาพ : ค่อยๆ กดฉลากให้เข้าที่
  5. ดึงที่มุมแหลมเพื่อนำแผ่นใสออก
   รูปภาพ : นำแผ่นใสออก
 7. เปิดใช้งานพอร์ต USB:
  พอร์ต USB ถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น และจะต้องเปิดใช้งานจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาและแตะ การตั้งค่า
  2. แตะ General (ทั่วไป) > Enable Device USB (เปิดใช้งาน USB ของอุปกรณ์) > Enabled (เปิดใช้งานแล้ว)
  3. ทำตามคำแนะนำสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ
   บันทึก
   สาย USB ไม่ได้ให้รวมมากับเครื่องพิมพ์
   • Windows: อย่าต่อสาย USB จนกว่าจะมีข้อความแจ้งในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ ดำเนินการขั้นตอนถัดไป
   • Mac: เชื่อมต่อสาย USB ในขั้นตอนนี้
 8. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงาน:
  ในการตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะ รายงาน
  2. เลือก หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
  3. เลือก หน้าการกำหนดค่า แล้วเลือก พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่าและ Jetdirect
   หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ค้นหา IP แอดเดรสบนหน้า Jetdirect
   • IPv4: หาก IP แอดเดรสเป็น 0.0.0.0 หรือ 192.0.0.192 หรือ 169.254.x.x ให้กำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง หากไม่ใช่ แสดงว่าการกำหนดค่าเครือข่ายสำเร็จแล้ว
   • IPv6: หาก IP แอดเดรสเริ่มต้นด้วย "fe80:" เครื่องพิมพ์ควรสามารถพิมพ์งานได้ หากไม่ใช่ ให้กำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง
   บันทึก
   หน้าการกำหนดค่าประกอบด้วยข้อมูลเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่คุณสามารถอ้างอิงเมื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์
 9. อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ (เป็นตัวเลือก แต่ขอแนะนำให้ทำ) (optional but recommended):
  HP อัปเดตคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์อยู่เสมอ อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เพื่อรับประโยชน์จากคุณลักษณะที่เป็นปัจจุบันที่สุด
  บันทึก
  ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายก่อนที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์
  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ โปรดดู อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB หรือ Embedded Web Server (EWS)
ลิงก์ไปยังคำแนะนำการติดตั้งซอฟแวร์
หลังจากทำตามขั้นตอนการตั้งค่าก่อนหน้าเสร็จ ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์โดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • วิธีที่หนึ่ง: ดาวน์โหลด HP Easy Start (ไคลเอนต์ Windows และ macOS)
  1. ไปที่ 123.hp.com/laserjet และคลิก Download (ดาวน์โหลด)
  2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 • วิธีที่สอง: ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ (ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ Windows)
  1. ไปที่เว็บไซต์การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ http://www.hp.com/support/ljE52645mfpแล้วคลิก ซอฟต์แวร์ > ไดรเวอร์
  2. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์และระบบปฏิบัติการของคุณ
   บันทึก
   Windows - ไดรเวอร์ - ซอฟต์แวร์การติดตั้งเครื่องพิมพ์สำหรับไคลเอนต์ ไดรเวอร์พื้นฐาน V3 และ V4 สำหรับไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์
  3. เปิดไฟล์ซอฟต์แวร์จากโฟลเดอร์ที่บันทึกไฟล์ไว้ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 • วิธีที่สาม: การติดตั้งที่จัดการโดย IT (ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ Windows เท่านั้น)
  ไปที่ hp.com/go/upd เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง HP Universal Print Driver
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ http://www.hp.com/support/ljE52645mfp
เลือกปุ่มวิธีใช้ บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าถึงหัวข้อวิธีใช้ต่างๆ
รูปภาพ : ไอคอนวิธีใช้บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย