ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Managed MFP E52645 - เปลี่ยนตลับหมึก

เปลี่ยนตลับผงหมึก หากคุณได้รับข้อความบนเครื่องพิมพ์ หรือหากคุณมีปัญหาเรื่องคุณภาพการพิมพ์

ข้อมูลเกี่ยวกับตลับหมึก

เครื่องพิมพ์นี้จะแสดงเมื่อระดับตลับผงหมึกต่ำหรือต่ำมาก อายุการใช้งานจริงของตลับผงหมึกที่เหลืออยู่อาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียมตลับผงหมึกสำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้
ในการสั่งซื้อตลับหมึก โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการจัดการสำเร็จรูป ตรวจสอบว่าคุณทราบหมายเลขรุ่นเครื่องพิมพ์ ซึ่งปรากฏในฉลากของเครื่องพิมพ์ที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์
บันทึก
ตลับผงหมึก High Yield มีผงหมึกมากกว่าตลับหมึกมาตรฐานสำหรับจำนวนหน้ามากขึ้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.hp.com/go/learnaboutsupplies
ห้ามนำตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะถึงเวลาเปลี่ยน
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึก อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที หากต้องถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลานาน ให้คลุมดรัมส่งภาพสีเขียวไว้
ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงส่วนประกอบตลับผงหมึก
ส่วนประกอบตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ส่วนประกอบตลับผงหมึก
 1. ชิพหน่วยความจำ
 2. ดรัมส่งภาพห้ามสัมผัสดรัมส่งภาพ รอยนิ้วมืออาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ได้
  หมายเหตุ
หากผงหมึกเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของคุณ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
บันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้แล้วอยู่ในกล่องตลับผงหมึก

ถอดและเปลี่ยนตลับผงหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึกในเครื่องพิมพ์
 1. กดปุ่มปลดล็อคฝาด้านบนทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : กดปุ่มปลดล็อค
 2. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 3. จับที่ตัวจับของตลับผงหมึกที่ใช้แล้ว และดึงออกมา
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 4. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากเปลือกป้องกันโดยฉีกแถบพลาสติกออกและเปิดบรรจุภัณฑ์ เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไว้สำหรับการรีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้แล้ว
  รูปภาพ : ตลับผงหมึกใหม่
 5. จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงช่อง แล้วใส่ตลับผงหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก
 6. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า
 7. บรรจุตลับผงหมึกที่ใช้แล้วลงในกล่องของตลับหมึกใหม่ โปรดดูคู่มือการรีไซเคิลที่แนบมาสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิล
  ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ป้ายผนึกสำหรับการจัดส่งแบบชำระเงินล่วงหน้าจะอยู่ในกล่อง ในประเทศ/พื้นที่อื่น โปรดไปที่ www.hp.com/recycle เพื่อพิมพ์ป้ายผนึกสำหรับการจัดส่งแบบชำระเงินล่วงหน้า
  ติดป้ายผนึกสำหรับการจัดส่งแบบชำระเงินล่วงหน้าที่กล่อง และส่งคืนตลับหมึกที่ใช้แล้วไปยัง HP เพื่อรีไซเคิล
  รูปภาพ : รีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้แล้ว


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย