ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 500 - ข้อผิดพลาด 'E4' (กระดาษติด)

เอกสารชุดนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank ๕๐๐และ๕๐๘ All-in-one, Smart Tank ๕๑๑, ๕๑๔, ๕๑๕, ๕๑๖, ๕๑๗, ๕๑๘, และ๕๑๙ Wireless All-in-one และ Smart Tank Plus ๕๕๑, ๕๕๕และ๕๕๙ Wireless all-in-one (ระบบไร้สาย)
ในระหว่างงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์หยุดป้อนกระดาษและแสดง E4 ขึ้นบนแผงควบคุม และไฟ Resume (ดำเนินการต่อ) กระพริบ
บันทึก
กระดาษอาจติดจริงหรือไม่ก็ได้ เครื่องพิมพ์อาจแจ้งว่ากระดาษติดแม้ว่าจะไม่มีกระดาษติดก็ตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหากระดาษติดทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง

ขั้นตอนที่ 1: นำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์

กระดาษอาจติดได้ในจุดต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ หากไม่พบกระดาษที่จุดใด ให้ตรวจสอบจุดถัดไปจนกว่าจะพบกระดาษที่ติด
หากยังเกิดปัญหาหลังจากตรวจสอบเส้นทางกระดาษ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ

ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 1. ปิดเครื่องพิมพ์
 2. นำปึกกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ
 3. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)ค้างไว้ กดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) สามครั้ง กดปุ่ม Color Copy (ถ่ายสำเนาสี) เจ็ดครั้ง จากนั้นกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
  เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นและทำความสะอาดลูกกลิ้งของทางกระดาษ
 4. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและเงียบลง
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษด้วยตัวเอง

ใช้ไม้พันสำลียาวในการทำความสะอาดลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเชื่อมต่ออื่น ๆ
    คำเตือน
  จะต้องปลดสายไฟออกก่อนเอื้อมเข้าไปด้านในเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต
 2. ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น จากนั้นยกแผงป้องกันถาดป้อนกระดาษขึ้นค้างไว้
    หมายเหตุ
  อย่านำแผงป้องกันถาดป้อนกระดาษออกมา แถบป้องกันถาดป้อนกระดาษช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกหล่นในเส้นทางกระดาษและทำให้เกิดปัญหากระดาษติด
 3. ส่องดูช่องเปิดในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นมองหาลูกกลิ้งดึงกระดาษสีเทา
  รูปภาพ: ลูกกลิ้งดึงกระดาษ
 4. ใช้สำลีก้อนยาวชุบน้ำกลั่นหรือน้ำบรรจุขวด จากนั้นบีบให้หมาด
 5. กดแผ่นผ้ากับลูกกลิ้งและหมุนขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
 6. ปล่อยลูกกลิ้งให้แห้ง 10 นาที
 7. ต่อสายไฟและสายอื่นใดกลับเข้าไปที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์
 8. เปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

บางครั้งอาจมีได้รับแจ้งข้อผิดพลาดว่ากระดาษติดแม้จะไม่มีกระดาษติดจริง (การแจ้งข้อบกพร่องล้มเหลว) รีเซ็ตเครื่องพิมพ์ซึ่งอาจช่วยให้การแจ้งข้อบกพร่องผิดพลาดหายไป จากนั้นลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟจากเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ
 3. รอ 60 วินาที
 4. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้าที่ผนังแล้วเปิดเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังโดยตรง
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 5: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว
ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ
ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ HP อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย