ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 500 - หมึกสีหรือหมึกดำไม่พิมพ์ออกมาและมีปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ

เอกสารชุดนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank ๕๐๐และ๕๐๘ All-in-one, Smart Tank ๕๑๑, ๕๑๔, ๕๑๕, ๕๑๖, ๕๑๗, ๕๑๘, และ๕๑๙ Wireless All-in-one และ Smart Tank Plus ๕๕๑, ๕๕๕และ๕๕๙ Wireless all-in-one (ระบบไร้สาย)
คุณภาพเอกสารหรือภาพที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจสามารถช่วยแก้ไขปัญหางานพิมพ์เป็นรอยหรือซีดจาง สีขาดหาย หรือข้อความไม่ชัดเจน งานพิมพ์เลอะหมึก มีรอยหมึก หมึกเลอะ รวมทั้งปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบระดับหมึกและเติมถังหมึก

ระดับหมึกที่เหลือน้อยอาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ เติมถังหมึกที่ระดับหมึกเหลือน้อย
HP ขอแนะนำให้คุณใช้ตลับหมึกแท้จาก HP HP ไม่สามารถรับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP หากคุณไม่ใช้หมึกและหัวพิมพ์แท้จาก HP ขั้นตอน/แนวทางในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ของคุณได้
บันทึก
การใช้หมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP จะเจือปนกับหมึกแท้ของ HP ที่ใส่เพิ่มในภายหลัง เนื่องจากมีน้ำหมึกเหลืออยู่ในหัวพิมพ์เมื่อมีการสับเปลี่ยนหมึก น้ำหมึกที่เจือปนอาจหลงเหลืออยู่ในระบบ และส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น
 1. บนแผงควบคุม ให้มองหา CMYK และไอคอน Ink (หมึก) ที่กระพริบอยู่ ไฟ Ink/Printhead (หมึก/หัวพิมพ์) อาจกระพริบด้วยเช่นกัน
  ไอคอน CMYK ปรากฏขึ้นพร้อมไอคอนหมึกติดกะพริบ และไฟสถานะหมึก/หัวพิมพ์ติดสว่าง
 2. เติมถังหมึกที่ระดับหมึกเหลือน้อย
  การเติมหมึกในแทงค์หมึก
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ การเติมแทงค์หมึก
พิมพ์งานอีกชุด หากคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษที่ใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษที่คุณใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ หากไม่เหมาะสม ให้ใส่กระดาษที่เหมาะสมลงในเครื่องลงไปใหม่
 • ใส่กระดาษหันด้านพิมพ์ลงในถ่านป้อนกระดาษ กระดาษจำนวนมากมีด้านสำหรับพิมพ์และด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์ เช่น กระดาษรูปถ่ายและซองจดหมาย โดยปกติด้านที่เรียบกว่าจะเป็น 'ด้านพิมพ์' บางครั้งด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์จะมีโลโก้ผู้ผลิตพิมพ์ไว้
 • ห้ามใช้กระดาษที่ยับหรืองอ ใช้กระดาษที่สะอาดและไม่มีรอยยับ
  อย่าใช้กระดาษที่มีรอยยับ
 • ใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
  • สำหรับเอกสารพิมพ์ข้อความทั่วไป สามารถใช้กระดาษธรรมดาที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok ได้ กระดาษที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok เป็นกระดาษมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้ดีกับหมึกพิมพ์ของ HP
   โลโก้ ColorLok
  • สำหรับเอกสารที่มีการพิมพ์เข้ม เช่น กราฟิกหรือภาพถ่ายที่มีความเปรียบต่างสูง ให้ใช้กระดาษ HP Advanced Photo Paper เพื่อให้งานพิมพ์ที่ดีที่สุด
  • กระดาษบางชนิดอาจดูดซับหมึกได้ไม่ดีเท่ากระดาษชนิดอื่น หากงานพิมพ์เลอะหมึกได้ง่าย ให้ใช้กระดาษที่แนะนำ
 • เก็บรักษากระดาษภาพถ่ายไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมในถุงพลาสติกที่ผนึกได้ เก็บกระดาษไว้ในที่ที่มีพื้นผิวเรียบ แห้งและเย็น ใส่กระดาษภาพถ่ายเฉพาะเมื่อคุณพร้อมจะพิมพ์ 10-20 แผ่น แล้วจึงใส่กระดาษที่ไม่ได้ใช้กลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์
 • ทดลองใช้กระดาษชนิดอื่น เพื่อดูว่าเป็นปัญหาเนื่องจากกระดาษหรือไม่
พิมพ์งานอีกชุด หากคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์และกระดาษเพื่อให้แน่ใจว่าค่าที่ตั้งไว้นั้นเหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
บันทึก
การตั้งค่าการพิมพ์จะแตกต่างกันออกไปตามระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์
 • Paper Type (ประเภทกระดาษ): เลือกประเภทของกระดาษที่คุณจะพิมพ์ เช่น กระดาษรูปถ่ายหรือกระดาษเปล่าสีขาว
 • Print Quality (คุณภาพงานพิมพ์): หากคุณไม่พอใจกับคุณภาพของงานพิมพ์ ให้เพิ่มคุณภาพงานพิมพ์
 • Paper Size (ขนาดกระดาษ): ตรวจสอบว่าคุณเลือกขนาดกระดาษที่ถูกต้องสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
 • Color or Black and White (สีหรือขาวดำ): หากต้องการพิมพ์แบบขาวดำอย่างเดียว ให้เลือกตัวเลือกแถบสีเทา

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบหมึกเลอะที่ด้านหลังของงานพิมพ์

หากมีหมึกเลอะที่ด้านหลังของงานพิมพ์ของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมืออัตโนมัติในแอพ HP Smart เพื่อแก้ไขปัญหาได้

ขั้นตอนที่ 6: ทำความสะอาดหัวพิมพ์

ทำความสะอาดหัวพิมพ์หากคุณพบข้อบกพร่องในรูปแบบการทดสอบ 2
บันทึก
หากไม่พบข้อบกพร่องในรูปแบบการทดสอบ 2 ให้ข้ามไปขั้นตอนต่อไป การทำความสะอาดโดยที่ไม่จำเป็นจะทำให้สิ้นเปลืองหมึก
รูปแบบการทดสอบ 2 ที่มีเส้นสีขาว
รูปแบบการทดสอบ 2 ที่มีข้อบกพร่อง

ขั้นตอนที่ 7: จัดเรียงหัวพิมพ์

จัดเรียงหัวพิมพ์จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ หากคุณพบข้อบกพร่องในรูปแบบการทดสอบ 1, 3 หรือทั้งสองรูปแบบ
รูปแบบการทดสอบ 1 ที่มีเส้นขาดหาย
รูปแบบการทดสอบ 1 ที่มีข้อบกพร่อง
รูปแบบการทดสอบ 3 ที่มีช่องว่างสีขาว
รูปแบบการทดสอบ 3 ที่มีข้อบกพร่อง
 1. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) ค้างไว้สามวินาที
  หน้าการจัดเรียงจะจัดพิมพ์ออกมา
  หน้าการจัดเรียง
 2. ทำตามคำแนะนำในหน้าดังกล่าวเพื่อจัดเรียงหัวพิมพ์
พิมพ์รายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์อีกแผ่นหนึ่ง หากคุณพบข้อบกพร่องในรูปแบบการทดสอบ 1, 3 หรือทั้งสองรูปแบบ หรือหากคุณภาพการพิมพ์ยังไม่ดีพอ ให้ดำเนินไปยังขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 8: เปลี่ยนหัวพิมพ์

หากคุณได้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดในเอกสารชุดนี้แล้ว และเครื่องพิมพ์ของคุณยังคงพิมพ์งานที่มีปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ให้เปลี่ยนหัวพิมพ์หนึ่งหัวหรือเปลี่ยนทั้งคู่
ตรวจสอบการรับประกันของผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาว่าเครื่องพิมพ์ยังอยู่ในการรับประกันหรือไม่ จากนั้น ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อเปลี่ยนหัวพิมพ์
อาจต้องเสียค่าซ่อมสำหรับเครื่องพิมพ์ที่หมดอายุการรับประกัน

ขั้นตอนที่ 9: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว
ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ
ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ HP อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย