ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 500, 600 - การพิมพ์หน้าทดสอบเครื่อง

เอกสารชุดนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank ๕๐๐และ๕๐๘ All-in-one, ๕๑๑, ๕๑๔, ๕๑๕, ๕๑๖, ๕๑๗, ๕๑๘, ๕๑๙, ๕๓๐, ๕๓๑, ๕๓๘, ๖๑๕, ๖๑๗, ๖๑๘, ๕๕๑, ๕๕๕, ๕๕๙, ๕๗๐, ๕๗๑, ๖๕๑, ๖๕๕,,,, และ Wireless all-in-one
รายงานของเครื่องพิมพ์จะระบุข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และช่วยในการแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย